Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О сохранении грунтов и охране их плодородия

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.01.2015 № 1798
Дата рассмотрения: 20.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості" (далі - проект Закону) розроблено відповідно до статті 14 Конституції України і відповідних положень Земельного кодексу України.

В аграрному виробництві переважно застосовуються терміни "земля", "земельна реформа", "земельні відносини", "земельна ділянка" і значно рідше - "ґрунт", який фактично є визначальною складовою будь - якої земельної ділянки, яка залучається до сільськогосподарського виробництва.

На жаль, ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об'єктів природи. Усі негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами, стосуються, насамперед, ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття погіршився і досяг рівня близького до критичного.

Разом з тим до цього часу ґрунти не мають правового статусу і не визначені як окремий об'єкт правової охорони.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є прийняття повномасштабного нормативно-правого акта рамкового типу, який містить всі необхідні положення і норми, що регулюють правові взаємовідносини в цій сфері.

Проектом Закону передбачено встановлення основоположних принципів державної політики та правил, які б гарантували збереження унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створення необхідних умов для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь.

Проект Закону спрямований на законодавче забезпечення:

раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого компонента довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва, розширеного відтворення їхньої родючості;

дотримання землевласниками та землекористувачами науково обґрунтованих технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони ґрунтів при експлуатації, ліквідації та консервації об'єктів господарської та іншої діяльності;

своєчасного запобігання й усунення явищ деградації ґрунтів та можливих еколого-економічних ризиків, пов'язаних з неправомірним, екологічно небезпечним землекористуванням.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про охорону земель";

Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель";

Закон України "Про Державний земельний кадастр";

Закон України "Про оцінку земель".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта підлягає погодженню з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Держземагентством України, Національною академією аграрних наук України, Аграрним союзом України, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.kiev.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Прийняття акта сприятиме збереженню та раціональному використанню ґрунтів. Будуть визначені правові, економічні, екологічні та організаційні основи використання та збереження ґрунтів, охорони і відтворення їх родючості, встановлені основні принципи державної політики у цій сфері, вимоги щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захисту його від негативних природних та антропогенних впливів.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості" дасть можливість на законодавчому рівні розділити поняття і конкретизувати правовий статус термінів "земля" і "ґрунт".

За таких умов цей Закон визначатиме особливий статус ґрунтового покриву у суспільстві і природі, формуватиме дбайливе ставлення всіх верств населення до ґрунту, унеможливлюватиме процеси його збіднення та деградації.

Реалізація норм цього Закону закріпить положення, якими охорона ґрунтів стає державним завданням пріоритетного значення, оскільки без збереження ґрунтів і за умови втрати ними здатності виконувати екологічні, санітарно-гігієнічні і господарські функції неможливо забезпечити розвиток держави, комфортні умови для життєдіяльності населення.

Крім того, цей Закон стимулюватиме впровадження новітніх підходів до моніторингу і збереження та відтворення родючості ґрунтів, сприятиме впровадженню принципово нової стратегії використання, охорони і управління ґрунтовими ресурсами, гармонізації з подібними законами інших країн.

У цілому положення цього акта дадуть змогу забезпечити раціональне використання та збереження унікальних за властивостями і потенційною родючістю ґрунтів України, попередження їх деградації, просте та розширене відтворення їхньої родючості, захист від природних та техногенних впливів і діянь, що є передумовою сталого землекористування та високоефективного аграрного виробництва в нашій країні і запорукою продовольчої безпеки держави.

 

Народний депутат України

І. О. Лапін

Опрос