Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (относительно получения статуса адвоката, восстановления гарантий адвокатской деятельности, усовершенствования форм и видов адвокатской деятельности, формирования и деятельности органов адвокатского самоуправления)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.01.2015 № 1794
Дата рассмотрения: 20.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та деяких законодавчих актів України" (щодо набуття статусу адвоката, відновлення гарантій адвокатської діяльності, удосконалення форм і видів адвокатської діяльності, формування та діяльності органів адвокатського самоврядування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено з метою усунення негативних наслідків для української адвокатури, зумовлених прийняттям Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05.07.2012 р. N 5076-VI.

Необхідність прийняття акта зумовлена тим, що в чинній редакцій цей Закон містить ряд дискримінаційних норм щодо набуття статусу адвоката, вибору адвокатами форм здійснення адвокатської діяльності, а також норми, якими встановлено абсолютно непрозорий і несправедливий спосіб формування органів адвокатського самоврядування, їх невиправдано велику кількість, бюрократичний характер діяльності цих органів, їх очільників та штатних працівників.

2. Мета Законопроекту і шляхи її досягнення

Метою Законопроекту є усунення негативних наслідків для української адвокатури, зумовлених прийняттям Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Досягнути мети пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та зміни ряду норм в Кодексі України про адміністративні правопорушення, Господарському процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Законі України "Про виконавче провадження"

Для цього ключовими положеннями Законопроекту пропонується:

- збільшення цензу стажу роботи у галузі права для осіб, які виявили намір набути статус адвоката та терміну їх стажування, а натомість - скасування плати за складання кваліфікаційного іспиту та стажування;

- закріплення реальних гарантій адвокатської діяльності, зокрема, в частині збереження адвокатської таємниці та щодо обсягу відомостей, документів та інформації, які адвокат може збирати при здійсненні адвокатської діяльності;

- закріплення права адвокатів, адвокатських бюро та об'єднань самостійно обирати встановлені законом систему і порядок оподаткування доходів від адвокатської діяльності, в тому числі спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а також, для адвокатських об'єднань самостійно визначати порядок укладання договорів про надання правової допомоги;

- вдосконалення процедури формування органів адвокатського самоврядування шляхом її спрощення та забезпечення участі всіх адвокатів у такому процесі;

- зменшення строків перебування на посадах голів, їх заступників, секретарів органів адвокатського самоврядування та скасування виплати їм винагороди за виконання ними своїх обов'язків;

- ліквідація Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, скасування обов'язкового членства всіх адвокатів в Національній асоціації адвокатів України та скасування нинішнього статусу цієї організації з наданням адвокатам права самим вирішувати, в які об'єднання вони вступають.

Крім того, з метою підвищення якісного рівня здійснення представництва інтересів громадян, підприємств, установ та організацій у судах при розгляд цивільних, господарських, адміністративних справа та справ про адміністративні правопорушення, підвищення відповідальності за наслідки представництва, забезпечення особі права на професійний захист її інтересів у судах і інших державних органах, Законопроектом пропонується внести зміни до відповідних положень процесуальних кодексів щодо здійснення такого представництва виключно адвокатами (за винятком випадків коли представництво здійснює безпосередньо уповноважений працівник юридичної особи).

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють наступні нормативно-правові акти:

Конституція України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Господарський процесуальний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Закон України "Про безоплатну правову допомогу";

Закон України "Про виконавче провадження".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не потребує витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття

Прийняття Законопроекту матиме наслідком:

вдосконалення процедури набуття статусу адвоката та формування органів адвокатського самоврядування;

усунення надмірної бюрократизації органів адвокатського самоврядування:

забезпечення реальних гарантій адвокатської діяльності та підвищення рівня надання правової допомоги і здійснення представництва в судах, інших державних органах.

Це відповідатиме запроваджуваній судовій реформі, вимогам Конституції України, міжнародно-правовим актам про права і свободи людини, в тому числі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Народний депутат України

І. О. Лапін

Опрос