Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации права граждан на электронные обращения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.01.2015 № 1790
Дата рассмотрения: 19.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права громадян на електронні звернення"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Стрімке зростання доступу населення до мережі Інтернет та електронних засобів зв'язку створює сприятливі умови для використання сучасних технологій з метою комунікації громадян та держави.

Проте Закон України "Про звернення громадян", який регламентує питання практичної реалізації громадянами права на звернення, не враховує сучасний рівень розвитку інформаційних технологій. Так, зазначений Закон не містить положень щодо порядку розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг, які подаються в електронній формі. Варто зазначити, що такий механізм широко використовується в багатьох країнах Європи та світу і, безумовно, полегшує процес подання та отримання звернень, забезпечує можливість більш оперативного реагування на них та отримання відповіді.

Тому метою проекту Закону є законодавче закріплення можливості подання громадянами звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації та посадових осіб, через мережу Інтернет, а саме: електронною поштою, через офіційні веб-сайти зазначених суб'єктів, а також за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записане звернення.

Де-факто на сьогодні уже створена технічна можливість подання звернень громадян з використанням інформаційних технологій. Зокрема, сформовано Державну інформаційну систему електронних звернень громадян, Положення про яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 958 (далі - Положення). Відповідно до пункту 4 Положення система функціонує як інформаційний ресурс електронних звернень громадян, що дає змогу звернутися з використанням Інтернету до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Незважаючи на очевидні переваги такого механізму, на сьогодні порядок подання та розгляду звернень в електронній формі не регулюється Законом України "Про звернення громадян". Це позбавляє громадян гарантій реалізації їх конституційного права на звернення, які передбачені цим Законом.

Таким чином, проект Закону розширює перелік способів реалізації громадянами свого конституційного права на звернення.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Проект Закону підготовлено з метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на електронні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації та посадових осіб.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Прийняття законопроекту дозволить врегулювати питання електронних звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації та посадових осіб.

Зокрема, законопроектом пропонується поширити положення законодавства про електронні документи та електронний документообіг на відносини, пов'язані з поданням та розглядом електронних звернень.

Крім того, проектом пропонується внесення змін та доповнень до Закону України "Про звернення громадян" стосовно визначення поняття "електронне звернення", способів подання електронних звернень, вимог щодо оформлення таких звернень та особливостей їх розгляду. Також передбачено покладення на суб'єктів, яким адресуються звернення, обов'язку забезпечувати доступність інформації про порядок подання та розгляду звернень громадян.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання є Конституція України, закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про звернення громадян" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Прийняття цього Закону дозволить забезпечити можливість реалізації громадянами права на звернення шляхом подання звернень з використанням інформаційних технологій, що сприятиме підвищенню якості опрацювання звернень, економії часових та матеріальних ресурсів як громадян, так і суб'єктів розгляду звернень, популяризації електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, а відтак, зростанню довіри населення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

 

Народні депутати України:

Алексєєв І. С. (посв. N 060)

Сторожук Д. А. (посв. N 056)

Кривошея Г. Г. (посв. N 064)

Опрос