Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в стати 524 и 533 Гражданского кодекса Украины (относительно уточнения терминов "валюта", "обязательства" и "валюта выполнения денежного обязательства")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.01.2015 № 1784
Дата рассмотрения: 16.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 524 та 533 Цивільного кодексу України" (щодо уточнення термінів "валюта", "зобов'язання" та "валюта виконання грошового зобов'язання")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внесення запропонованих змін до статей 524 та 533 Цивільного кодексу України обумовлена необхідністю уточнення змістів термінів валюта зобов'язань та валюта виконання грошового зобов'язання у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг" та внесенням відповідних поправок до чинного законодавства України, зокрема, до Закону України "Про захист прав споживачів", які передбачають заборону на укладання договорів кредитування в іноземній валюті. На думку авторів законопроекту, саме ця норма вносить неоднозначність у терміни валюта зобов'язань та валюта виконання грошових зобов'язань, які містяться у статтях 524 та 533 Цивільного кодексу України у зв'язку із застосування терміну "еквівалент".

Ініціатори права законодавчої ініціативи впевнені, що тільки правильно складений Договір, який, на їх думку, є інструментом здійснення цивільних, господарських операцій, дозволяє Сторонам цього Договору вибудувати свої взаємовідносини чесно. Будь-яка неоднозначність у формулюваннях зобов'язань Сторін створює умови для ухилення від взятих зобов'язань. Автори законопроекту також вважають, що одним із істотних умов договору є його ціна, яка для однієї із сторін Договору є зобов'язанням та виражається у грошових одиницях. Відповідно до статті 99 Конституції України "Грошовою одиницею України є гривня". Саме зміст цього зобов'язання регулюється нормами статті 524 Цивільного кодексу України, а виконання його - відповідно статтею 533 зазначеного Кодексу. Відповідно до частини 1 статті 524 зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. На думку народних депутатів, словосполучення "має бути" визначає обов'язковість та безумовність вираження зобов'язань у гривні. Водночас, згідно частини 2 цієї статті Сторони можуть визначати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Автори законопроекту вважають, що ця норма Закону є нечіткою і неоднозначною у розумінні та використанні, тому що: крім кількісного визначення еквіваленту існує і тимчасове його визначення: на момент укладання Договору, на момент виконання наступного зобов'язання, на момент закінчення виконання зобов'язання тощо. При цьому чинним законодавством не заборонено сторонам Договору використовувати поняття "еквівалент" при визначенні зобов'язань по Договору. Тому, на погляд народних депутатів, не має необхідності законодавчо затверджувати те, що не заборонено. Треба також зауважити, що зміст закладений в слові "можуть" чітко не визначає додаткову можливість Сторін Договору поряд з вимогою частини першої статті 524, визначати еквівалент цих зобов'язань в іноземній валюті, не змінюючи при цьому суму зобов'язань у гривні. Автори законопроекту пропонують нову редакцію частини другої статті 524, яка дає більш чітке розуміння сфери використання Договорів з визначенням зобов'язань в іноземній валюті на території України. Зокрема, вона обмежує використання іноземної валюти для вираження зобов'язань нормами чинного законодавства, але не обмежує можливості Сторін Договору визначати грошовий еквівалент в іноземній валюті до основного зобов'язання, вираженого у гривні.

Запропонована нова редакція частини другої статті 524 потребує внесення аналогічних змін до частини другої статті 533 Цивільного кодексу України. Народні депутати України звертають увагу на те, що у частині другій статті 533 також використовується термін "еквівалент" в іноземній валюті", а зміст цієї частини порушує логіку дій, зокрема: відповідно до вимог цієї частини виконанню підлягає основне зобов'язання, а не еквівалент. При цьому, якщо основне зобов'язання відповідно до частини першої статті 524 виражено у гривні і при цьому, Сторони у договорі додатково визначили еквівалент цього зобов'язання в іноземній валюті, то сплата по зобов'язанню повинна проводитись у гривнях. Народні депутати пропонують у статті 533 частину другу вилучити. Таким чином, з урахуванням запропонованих змін, статтею 533 визначається, що виконання зобов'язань по Договорам здійснюється у гривнях. Використання іноземної валюти для виконання зобов'язань по Договорам можливо на умовах, коли одержувач і/або платник має відповідні дозволи на здійснення операцій з іноземною валютою на території України. Така ж вимога застосовується і для виконання зобов'язань в іноземній валюті по Договорах, в яких додатково до основного зобов'язання, вираженого в гривні, Сторони визначили еквівалент цього зобов'язання в іноземній валюті.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Проект Закону України підготовлений з метою уточнення змістовності термінів валюта зобов'язання та валюта виконання зобов'язань у зв'язку з застосуванням терміну "еквівалент" при укладанні Договорів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону передбачає внесення змін до статей 524 та 533 Цивільного кодексу України з метою уточнення змістовності термінів валюта зобов'язання та валюта виконання зобов'язань у зв'язку з використанням терміну "еквівалент". З цією метою автори законопроекту пропонують викласти частину другу статті 524 в такій редакції: "Використання іноземної валюти для визначення зобов'язання на території України дозволяється у випадках, порядку та на умовах встановлених законодавством", а також вважають доцільним у статті 533 вилучити частину другу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Декрет Кабінету Міністрів України N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Реалізація положень Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття проекту

Прийняття законопроекту дозволить на законодавчому рівні більш чітко регламентувати умови укладання Договорів на території України в частині визначення валюти зобов'язань по Договору, а також умов виконання зобов'язань по Договорам.

 

Народні депутати України:

Я. Я. Безбах (посвідчення N 239)

Р. М. Сольвар (посвідчення N 295)

Е. Л. Матвійчук (посвідчення N 331)

Опрос