Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" (относительно отказа участнику, участнику предварительной квалификации в участии в процедуре закупки и предварительной квалификации участников закупок)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.01.2015 № 1782
Дата рассмотрения: 16.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо відмови учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі та попередній кваліфікації учасників закупівель"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг державні підприємства керуються вимогами Законів України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883).

Статтею 17 вказаного Закону встановлено вичерпаний перелік підстав, за яких замовник зобов'язаний відхилити пропозиції учасника (ч. 1 ст. 17) та за яких замовник може відхилити пропозицію учасника (ч. 2 ст. 17).

12 вересня 2014 року набрав чинності Закон України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 40, ст. 2018), пунктом 10 частини 1 статті 4 якого визначено, що один із видів санкції є зокрема, заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.

Однак, Закон України "Про здійснення державних закупівель" не містить такої підстави відхилення, яка б дозволяла Замовникам без порушення вказаного Закону виконати вимоги Закону України "Про санкції".

У зв'язку з викладеним, з метою синхронізації законодавчих норм, недопущення формального порушення Закону України "Про здійснення державних закупівель" та забезпечення виконання як Закону України "Про санкції", так і будь-якого іншого нормативно-правового акту, яким можуть бути в майбутньому введені санкції, необхідно внести зміни до частини 1 статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" доповнивши його пунктом, що зобов'яже замовників відхиляти пропозиції учасників у випадку, коли учасник або учасник попередньої кваліфікації є резидентом іноземної держави стосовно якої застосовано санкції, або товари, роботи, послуги, які пропонує учасник або учасник попередньої кваліфікації походженням з країни до якої застосовано санкції відповідно до Закону "Про санкції".

Надання права замовнику не допускати до участі в процедурі закупівлі учасників, які зареєстровані або пропонують продукцію, що виробляється в країнах, до яких застосовані санкції, дозволить проводити результативні процедури закупівель, та забезпечити вчасні поставки, виконання робіт або надання послуг за економічно вигідними цінами. Окрім того, будуть усунуті існуючі підстави для вчинення корупційних проявів учасниками закупівель. Оскільки несинхронізовані законодавчі норми створюють можливість для вчинення суттєвих маніпуляцій і зловживань, порушення антикорупційного законодавства. А саме боротьба з корупцією на сьогодні є одним із пріоритетної діяльності української влади, а також одна із основних вимог європейських партнерів.

Окрім того, прийняття цього Закону дасть суттєвий поштовх у розвиток реального сектору економіки України, якому потужну конкуренцію складають російські виробники. Прийнявши даний законопроект буде реально встановлена можливість обмеження чи усунення участі підприємств країни відносно якої прийняті санкції.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є законодавче забезпечення права замовника відхилити пропозицію учасника, якщо до іноземної держави застосовано санкції у передбаченому законодавством порядку, резидентом якої він є, шляхом встановлення такої підстави для відхилення.

А також, наділення замовника правом не здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг в учасника, зареєстрованого в країні до якої застосовано санкції, або який пропонує товар, виробництва країни проти якої застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції".

Зазначене дозволить проводити результативні торги, які дозволять забезпечити вчасне та належної якості постачання товарів, виконання робіт, надання послуг та виконання виробничих програм державними підприємствами у визначені строки.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері є:

Конституція України; Закон України "Про здійснення державних закупівель"; Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"; Закон України "Про санкції".

Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Проект Закону не стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових бюджетних коштів, матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Вказаний законопроект законодавчо закріпить обов'язок замовника відхиляти пропозицію учасника резидента держави до якої застосовано санкції, або товари, роботи, послуги, які закуповуються є походженням вищезгаданої країни, що забезпечить безумовне виконання чинного Закону України "Про санкції" без порушення норм Закону України "Про здійснення державних закупівель". А також, забезпечить проведення замовниками результативних торгів, якісних та вчасних поставок товарів, шляхом надання права відхилення учасника, який є резидентом країни, або запропонував товар виробництва країні, до якої застосовані економічні та/або політичні санкції.

 

Народний депутат України

К. Матейченко

Опрос