Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно участия иностранных лиц в телерадиоорганизациях)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.01.2015 № 1768
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України забезпечення інформаційної безпеки є пріоритетним завданням держави. Російські телерадіоорганізації виступають одним із механізмів гібридної війни, засобом маніпуляції масової свідомості, рупором дезінформації як власних громадян, так і населення окупованих територій.

За таких обставин наявність (можливість) інвестицій резидентів держави-агресора (окупанта) в статутному капіталі вітчизняних телерадіоорганізацій створює загрозу інформаційному суверенітету України, зумовлює потенційну небезпеку інформаційної агресії та експансії через вплив на редакційну політику та контент таких телерадіоорганізацій.

Так на сьогодні, згідно ч. ч. 1 - 2 ст. 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", право на заснування телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання в Україні належить юридичним особам України та громадянам України, не обмеженим у цивільній дієздатності і, водночас, забороняється заснування телерадіоорганізацій іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства.

Разом із тим, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіталі телерадіоорганізацій регулюється Господарським кодексом України. Форми здійснення іноземних інвестицій визначені ст. 392 Господарського кодексу України, зокрема й у вигляді участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або придбання частки в діючих господарських організаціях.

В умовах гібридної війни актуальна загроза концентрації часток статутного капіталу (так, згідно п. 5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" значний пакет акцій є пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; а відповідно до ч. 1 ст. 118 Цивільного кодексу України, господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) у власності резидентів держави - агресора (окупанта).

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" надано визначення терміну кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права. Також даним Законом визначено поняття істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Водночас, попри заборону заснування телерадіоорганізацій іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, а також нерезидентами, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, чинне законодавство дозволяє вказаним суб'єктам засновувати юридичні особи - резидентів України, які вже можуть виступати засновниками телерадіоорганізацій. Це зумовлює фактичну легалізацію через проміжних юридичних осіб заснування та володіння вітчизняними телерадіоорганізаціями суб'єктами, відносно яких законодавчо встановлені заборони.

Враховуючи, що ч. 4 ст. 394 Господарського кодексу України передбачено, що законом може бути обмежено або заборонено діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями в окремих галузях економіки або в межах окремих територій України виходячи з інтересів національної безпеки України, прийняття проекту Закону "Про телебачення і радіомовлення" сприятиме подоланню загроз інформаційному суверенітету України, пов'язаних із наведеними вище обставинами.

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на захист від загроз інформаційному суверенітетові України шляхом внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

3. Загальна характеристика й основні положення проекту Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачає:

- запровадження заборони на створення телерадіоорганізацій, юридичними особами, заснованими іноземними юридичними, фізичними особами, особами без громадянства, а також нерезидентами, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

- запровадження заборони на участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіталі телерадіоорганізацій, якщо такі особи є резидентами держави, визнаної згідно законодавством України державою-окупантом, або визнаної згідно з нормами міжнародного права державою-агресором;

- надання права Національній раді з телебачення та радіомовлення звертатися до суду щодо анулювання ліцензії телерадіоорганізації у випадку порушення нею встановлених заборон.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються Конституцією України, законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та Господарським кодексом України.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

Проект Закону надає рівні права та можливості усім учасникам ринкових відносин в Україні. Контролювання у сфері запобігання корупції здійснюється згідно зі ст. 27 Закону України "Про принципи запобігання та протидії корупції".

7. Громадське обговорення

Проект акта не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить захистити інформаційний простір України від інформаційної агресії та експансії з боку держави-окупанта (агресора).

 

Народні депутати України:

Левус А. М. (посв. N 123)

Висоцький С. В. (посв. N 044)

Величкович М. Р. (посв. N 040)

Опрос