Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения в соответствие национального законодательства по вопросам охраны прав на изобретения и полезные модели с международными стандартами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.01.2015 № 1765
Дата рассмотрения: 15.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо приведення у відповідність національного законодавства з питань охорони прав на винаходи та корисні моделі до міжнародних стандартів" розроблено з метою удосконалення правового регулювання відносин, пов'язаних з набуттям та використанням прав на винаходи та корисні моделі.

Прийняття цього законопроекту обумовлено необхідністю вироблення однакового підходу до правової охорони винаходів та корисних моделей, а також приведення норм Цивільного кодексу України та Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті розвинути на законодавчому рівні положення Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей у відповідності до міжнародних стандартів.

Проектом закону пропонується розмежувати поняття "винахід" та "корисна модель", які за чинним законодавством є практично тотожними, а також визначити конкретні ознаки, які характеризуватимуть винахід та корисну модель - винахідницький рівень та винахідницький крок.

Проектом закону передбачається розширення переліку об'єктів, яким не може надаватись правова охорона як винаходам, а також запропоновано доповнити чинний Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" переліком об'єктів, які не підлягатимуть правовій охороні як корисні моделі.

Законопроектом встановлюється додаткова умова патентоздатності корисної моделі - винахідницький крок та пропонується закріпити, що корисна модель має винахідницький крок, якщо переваги корисної моделі для фахівця цієї галузі очевидно не випливають з існуючого рівня техніки, а також є практично корисними при використанні або виробництві відповідного продукту або здійснення відповідного процесу.

Також проектом закону пропонується визначити, що при оформленні заявки на одержання патенту на винахід (корисну модель) заявник зобов'язаний в описі в описі винаходу (корисної моделі) вказати найкращий та найбільш ефективний відомий йому спосіб використання винаходу (корисної моделі) на дату подання заявки або на дату її пріоритету, а також встановити застереження, що вважається непереконливою декларативна вказівка заявника про ефективність або технічні переваги винаходу (корисної моделі). Ці характеристики повинні безпосередньо випливати з формули винаходу (корисної моделі), тобто необхідна наявність однозначного зв'язку між ознаками винаходу (корисної моделі), які включено до формули і очікуваною ефективністю (технічним результатом).

Пропонується також запровадити, як альтернативу експертизі запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам придатності для набуття прав на неї, інформаційний пошук за заявкою на винахід (корисну модель) з метою визначення її придатності для набуття прав, а також встановити обов'язковість подання інформаційного звіту до суду у випадках порушення провадження з метою захисту прав, наданих патентом на винахід (корисну модель).

3. Загальна характеристика і основні завдання законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази в даній сфері становить Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Для реалізації положень запропонованого законопроекту немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів, окрім змін, передбачених у цьому проекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить вдосконалити правову охорону винаходів та корисних моделей і привести у відповідність до актів Європейського Союзу.

 

Народний депутат України

В. Петьовка

Опрос