Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Украинской военной организации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1761
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Українську військову організацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Загрози, з якими зіткнулось Українське суспільство, потребує рішучих та негайних дій. Єдина можливість перемогти у війні та відстояти територіальну цілісність та суверенність нашої держави - це консолідація зусиль всіх гілок влади та громадського суспільства у боротьбі з ворогом. Але на жаль, події останнього часу показали часткову недієздатність оборонної доктрини нашої держави. Ні одне з профільних міністерств (МО, МВС, СБУ, ДСНС) не змогло повністю виконати прямих обов'язків та функцій, на них покладених. І навіть широку підтримку громадськості державний апарат не зміг направити в необхідне русло, у зв'язку з відсутністю чітких програм і механізмів участі громадськості в формуванні внутрішньої безпеки країни.

Наразі стає зрозумілим, що існує негайна необхідність у створенні системного закону, який би регулював громадські оборонні територіальні об'єднання, та інші об'єднання громадян військово-патріотичної направленості. Трансформація та реформування має бути направлена не тільки на новостворені об'єднання, а і на застарілі та неефективні організації, такі як ТСО (що є максимально нагальним у зв'язку з війною).

Досвід провідних європейських держав показує необхідність створення законодавчої бази регулювання діяльності оборонних територіальних об'єднань. Провідні армії світу вже десятиріччями використовують можливості громадськості у формуванні оборонних територіальних округів. Тому актуальним стає питання не тільки створення такого законодавства, а і формування нової стратегії захисту держави шляхом використання світового досвіду та створення ефективної структури відповідальної за внутрішню безпеку країни, яка буде здатна відреагувати на будь-які майбутні виклики та загрози державі.

Існування широкого громадського руху, його різноманітність, особливості діяльності організацій військово-патріотичної направленості, обсяг та специфіка виконуваних ними суспільно значущих завдань вимагають розроблення законопроекту, який би визначав єдині правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування територіальних оборонних підрозділів в Україні, форми та напрями їх діяльності, а також запроваджував принципи та шляхи їх взаємодії з органами влади, іншими об'єднаннями громадян.

Запропонований проект Закону України "Про Українську військову організацію" визначає особливості створення та діяльності територіальних оборонних підрозділів, напрями їх діяльності, засади взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону України "Про Українську військову організацію" спрямований на забезпечення максимальної реалізації потенціалу ідеї консолідації суспільства в боротьбі з ворогом, підвищення ролі членів територіальних оборонних підрозділів в військовій доктрині держави, відновленні історичних традицій Українського народу та підвищення обороноздатності держави. Проект закону передбачає механізм створення та діяльності оборонних територіальних підрозділів, та їх взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект складається із преамбули та шести розділів.

Основні положення законопроекту передбачають:

принципи та порядок створення територіальних оборонних підрозділів, основні засади їх діяльності;

вимоги до членства в територіальних оборонних підрозділах;

встановлення порядку співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з територіальними оборонними підрозділами;

особливості діяльності територіальних оборонних підрозділів у частині створення громадських формувань для участі у охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України у запобіганні та припиненні правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Проектом Закону визначено правовий статус центрального штабу Української військової організації та відповідних рад на регіональному рівні, а також консультативно-дорадчого органу при Президентові України - штабу Української військової організації при адміністрації президента України.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Закон України "Про об'єднання громадян".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого закону матиме велике суспільно-політичне значення, оскільки сприятиме консолідації українського суспільства, підвищення рівня обороноздатності держави, об'єднання навколо ідеї зміцнення державності України, відновлення територіальної цілісності та історичних традицій Українського народу.

Передбачене законопроектом виконання територіальними оборонними підрозділами важливих завдань, зокрема шляхом участі у охороні громадського порядку, державного кордону України, культурної спадщини, проведення військово-патріотичного та духовного виховання дітей та молоді сприятиме успішному розвитку відповідних сфер життя держави.

 

Народний депутат України

С. П. Мельничук

Опрос