Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с бытовыми отходами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1742
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з побутовими відходами"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

У зв'язку з прийняттям законів України від 02.10.2012 N 5400-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг" та від 02.10.2012 N 5402-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилання відповідальності у сфері поводження з відходами" послуги з вивезення побутових відходів розмежовані на послугу з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання та перевезення), послугу з перероблення побутових відходів та послугу з їх захоронення, що призвело до нестабільності у сфері поводження з побутовими відходами і до припинення роботи підприємств з перероблення та захоронення побутових відходів.

Згідно із частиною другою статті 351 Закону України "Про відходи" власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Разом з тим, виходячи із встановленого статтею 13 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" розподілу житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення, послуги з перероблення та захоронення побутових відходів не належать до житлово-комунальних послуг.

Таким чином, виникла неврегульованість на законодавчому рівні положень щодо оплати послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, що призведе до зупинення надання цих послуг і матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище. Це викликало необхідність внесення змін до законів України "Про відходи", "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" щодо їх вдосконалення у частині уточнення термінів та положень зазначених законів, усунення їх суперечностей.

Водночас у зв'язку з прийняттям Закону України від 02.10.2012 N 5400-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг" та покладання додаткових функцій із здійснення державного регулювання у сфері перероблення та захоронення побутових відходів на НКРЕКП, виникла нерегульованість щодо встановлення тарифів у сфері перероблення та захоронення побутових відходів. Неможливість встановити тарифи на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів призвела до нестабільності у сфері поводження з побутовими відходами і до припинення роботи заводів з переробки побутових відходів.

Це зумовило внесення змін до Закону України "Про природні монополії" щодо виключення з переліку сфери діяльності суб'єктів природних монополій та суміжних ринків переробку та захоронення побутових відходів.

Крім того, з метою запровадження ефективного механізму державного регулювання на основі забезпечення збалансованості інтересів суб'єктів ринку та інтересів споживачів щодо надання їм послуг належної якості за обгрунтованими цінами вносяться зміни до законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про житлово-комунальні послуги" та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення спроможностей територіальних громад стосовно надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами.

Разом з тим Законом України від 21.01.2010 N 1825-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами" запроваджено обов'язок фізичних і юридичних осіб укласти договір на надання послуг із вивезення побутових відходів та впроваджувати роздільне збирання побутових відходів.

Однак на сьогодні значна кількість фізичних осіб, населення сільської місцевості та приватного сектору не укладають договорів на послуги з поводження з побутовими відходами. Тому пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 82-9, якою передбачити відповідальність за не укладання договорів на послуги з поводження з побутовими відходами.

З метою належного надання послуг з вивезення побутових відходів та прозорої оплати цих послуг законопроектом у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" передбачено виключення послуги з вивезення побутових відходів із складу послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Крім того, відповідно до статті 35-1 Закону України "Про відходи" збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 N 1173.

Подвійна процедура (додатково здійснення процедури торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель") призводить до додаткових фінансових витрат та потребує багато часу, що ускладнює надання послуг з вивезення побутових відходів. Тому виникла необхідність вдосконалення процедури закупівель послуг з вивезення побутових відходів шляхом виведення цих послуг із сфери застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" зумовлено необхідністю його вдосконалення у частині уточнення сфери, до якої застосовується державно-приватне партнерство.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект підготовлено з метою комплексного врегулювання питання поводження з побутовими відходами, удосконалення механізмів державного регулювання у сфері поводження з побутовими відходами, підвищення ефективності дії законів України у сфері поводження з побутовими відходами, усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у цій сфері.

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити надання послуг з вивезення побутових відходів відповідної якості, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами із урахуванням сучасних вимог, одержання вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля та привабливості ринку у сфері поводження з побутовими відходами для суб'єктів господарювання.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонуються внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", "Про здійснення державних закупівель", "Про державно-приватне партнерство", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та "Про природні монополії".

Проект акта розроблено з метою підвищення ефективності дії законів України у сфері поводження з побутовими відходами, усунення виявлених недосконалостей правового регулювання у цій сфері.

Реалізація положень цього акта дозволить не лише удосконалити порядок поводження з побутовими відходами, а й забезпечити екологічну та санітарну безпеку, підвищити привабливість ринку у сфері поводження з відходами для суб'єктів господарювання.

Метою державного регулювання є створення єдиних підходів до надання послуг з вивезення побутових відходів відповідної якості, впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами із урахуванням сучасних вимог, одержання вторинної сировини, що є у складі побутових відходів, поліпшення екологічного стану довкілля та привабливості ринку у сфері поводження з побутовими відходами для суб'єктів господарювання.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

У зазначеній сфері діють такі нормативно-правові акти: закони України "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про здійснення державних закупівель", "Про державно-приватне партнерство", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

Проект акта стосується прав громадян у сфері поводження з відходами.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить вирішити значну кількість актуальних питань у сфері поводження з побутовими відходами. Його прийняття дозволить підвищити рівень якості надання послуг з вивезення побутових відходів, вдосконалити порядок надання цих послуг, сприятиме впровадженню сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами і ефективній роботі підприємств, що надають такі послуги.

 

Народні депутати України:

І. І. Куліченко

А. А. Романова

Опрос