Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения надлежащего функционирования антикоррупционных органов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1741
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення належного функціонування антикорупційних органів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України прийнято в цілому низку законів, спрямованих на реформування вітчизняної системи запобігання і протидії корупції.

Йдеться в першу чергу про Закони України "Про Національне антикорупційне бюро України" (набирає чинності 25 січня 2015 року) та "Про запобігання корупції" (вводиться в дію 26 квітня 2015 року).

При цьому Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" визначаються правові засади організації та діяльності спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу - Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ).

У свою чергу Закон України "Про запобігання корупції", який спрямований на комплексне реформування системи запобігання корупції відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав, з-поміж іншого, передбачає створення окремого незалежного превентивного антикорупційного органу - Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) (центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом), на яке покладатимуться завдання із координації розробки та виконання державними органами відомчих антикорупційних програм, забезпечення дотримання публічними службовцями законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, здійснення щодо них заходів фінансового контролю тощо.

Разом з цим експертами моніторингової місії МВФ було надано Україні низку рекомендацій щодо удосконалення положень новоприйнятого законодавства.

Зокрема, йдеться про необхідність забезпечення:

надання без рішення суду (виключно Директору НАБУ та його заступникам) тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях, банківської таємниці, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, інформації і документів про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, які необхідні для виконання обов'язків НАБУ;

покращення процедури добору працівників НАБУ;

можливості НАБУ повторно перевіряти дані претендентів на зайняття посад працівників НАБУ;

необхідності ретельного регулювання порядку взаємодії НАБУ з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними і іншими державними органами;

безпосереднього встановлення законом розмірів заробітних плат працівників НАБУ;

віднесення до підслідності НАБУ кримінальних проваджень стосовно Президента України, повноваження якого припинено;

неможливості роботи у НАБУ осіб, які протягом останніх п'яти років працювали з питаннями антикорупції в інших правоохоронних органах;

необхідності вказівки у деклараціях юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;

скасування виключення про можливість недекларування подарунків від близьких родичів;

розширення кола осіб, які охоплюються терміном "національні публічні діячі" у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою проекту Закону є приведення у відповідність з рекомендаціями, наданими Україні експертами моніторингової місії Міжнародного валютного фонду положень нещодавно прийнятих законів України у сфері протидії корупції та легалізації (відмиванню) доходів, зокрема, в частині функціонування антикорупційних інституцій - НАБУ та НАЗК.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону передбачається удосконалити й конкретизувати процедуру конкурсного добору на зайняття вакантних посад в НАБУ, унормувати питання доступу працівників НАБУ до інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, взаємодії НАБУ з іншими правоохоронними та державними органами, оплати праці його працівників, уточнення його підслідності.

Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про депозитарну систему України".

Також передбачається законодавчо закріпити заборону прийняття на службу до НАБУ осіб, які протягом останніх п'яти років працювали у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в правоохоронних органах, а також переглянути підслідність НАБУ в частині її поширення на Президента України, повноваження якого припинено.

Крім того, пропонується термінологічно узгодити низку законодавчих актів в частині вживання поняття "бенефіціарний власник (контролер)" замість терміну кінцевий вигодоодержувач підприємства".

Проектом Закону також удосконалюються положення Закону України "Про запобігання корупції" в частині забезпечення проведення конкурсу на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, уточнення переліку інформації, яка подається у щорічних деклараціях особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також включення подарунків, отриманих від близьких осіб, до об'єктів декларування.

До того ж передбачено зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зокрема в частині розширення кола національних публічних діячів, яке охоплюватиме, серед іншого, державних службовців, посади яких віднесені до другої категорії посад, керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури, голів та суддів апеляційних судів, а також керівників адміністративних, управлінських чи наглядових органів господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють підняті у законопроекті питання, є Конституція України, Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року N 251-V), Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року N 252-V), Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року N 2476-IV), Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України: "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про депозитарну систему України", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону сприятиме реалізації наданих Міжнародним валютним фондом рекомендацій щодо удосконалення вітчизняної системи запобігання та протидії корупції, що у свою чергу дозволить отримати Україні макрофінансову допомогу по програмі "Стенд-бай".

 

Народний депутат України

С. Є. Драюк

Опрос