Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно урегулирования инвестиционной деятельности на территории свободной (специальной) экономической зоны "Порто-франко")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1733
Дата рассмотрения: 14.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Внесення змін до Податкового кодексу України спричинено необхідністю однакового застосування законодавства України.

Утворення вільних економічних зон сприяє розвитку регіонів цих зон та залученню інвестицій.

У зв'язку з викладеним підготовлений законопроект "Про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-франко".

Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко")" розроблений з метою забезпечення реалізації законопроект "Про вільну (спеціальну) економічну зону "Порто-франко".

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Метою проекту є удосконалення законодавства з питань встановлення особливостей справляння податків та зборів суб'єктами вільної економічної зони.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту

Проектом пропонується доповнити статтю 35 Податкового кодексу України пунктом 35.4 наступного змісту:

"35.4. На період дії вільної економічної зони сплата податків та зборів на території вільної (спеціальної) економічної зони "Порто-франко" (далі - СЕЗ "Порто-франко) здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) суб'єктам СЕЗ "Порто-франко" надаються передбачені цим законом пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств;

2) звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Порто-франко", одержаний на території СЕЗ "Порто-франко" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою;

3) прибуток таких платників податку, одержаний з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Одеською обласною радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержану від здійснення інвестиційної діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Кабінетом Міністрів України;

3) до валового доходу суб'єкта СЕЗ "Порто-франко", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Одеською обласною радою інвестиційним проектом, що реалізується на території СЕЗ "Порто-франко", сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні;

4) у разі якщо протягом десяти років з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Порто-франко" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої частиною третьою цієї статті, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного протягом пільгового періоду оподаткування;

5) плата за землю з суб'єктів, що реалізують інвестиційні проекти на території СЕЗ "Порто-франко" та/або є власниками або користувачами земельних ділянок, на яких розміщується СЕЗ "Порто-франко, не стягується;

6) валютне регулювання на територій СЕЗ "Порто-франко" здійснюється відповідно до законодавства України".

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правого регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевого бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття проекту Закону України дозволить активізувати розвиток інфраструктури Одеської області, позитивно вплине на економічний стан регіону, сприятиме підйому рівня життя і збільшення зайнятості населення, стимулюватиме ділову активність і наповнення державного та місцевого бюджетів, сприятиме створенню (модернізації) підприємств на рівні передових світових тенденцій в технологіях і організації виробництва, формувати умови для створення товарів (послуг) з підвищеною конкурентоспроможністю на світових ринках, дасть можливість отримати максимальну вигоду від транзиту товарів територією України.

 

Народні депутати України

В. З. Рабінович

О. С. Пресман

М. Л. Скорик

Опрос