Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения ущерба, нанесенного вследствие недостатков товаров, работ (услуг)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.01.2015 № 1730
Дата рассмотрения: 13.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та виконання Директиви Ради Європейських Співтовариств "Про наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну продукцію" від 25 липня 1985 року N 85/374 ЄЕС, 19 травня 2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції". Вказаним Законом встановлено підстави та порядок відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі такого, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію. Натомість відносини з відшкодування шкоди, завданої недоліками товару, що є нерухомим майном, робіт (послуг) на сьогодні регламентуються положеннями § 3 глави 82 Цивільного кодексу України.

Разом з тим прийняття зазначеного Закону було здійснено без усунення деяких суперечностей його положень нормам Цивільного кодексу України.

Крім того, вказаний Закон неповною мірою регламентує відносини з відшкодування шкоди, завданої дефектною продукцією. Для прикладу, покладаючи на потерпілого доведення завдання шкоди, Закон не містить ефективного механізму сприяння реалізації потерпілим цього обов'язку. Також норми згаданого акта не забезпечують повноту правового регулювання при визначенні осіб, які відповідають за шкоду, завдану дефектною продукцією.

З огляду на зазначене, положення законопроекту спрямовані на вирішення наведених проблем.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Проект Закону спрямований на узгодження між собою норм Цивільного кодексу України та Закону України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції".

Крім того, запропоновані проектом зміни покликані посилити правові гарантії захисту прав осіб, яким завдано шкоду внаслідок недоліків товару (продукції).

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується усунути суперечності між положеннями Цивільного кодексу України та Закону України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції", зокрема у частині використовуваної термінології (щодо відповідальності за шкоду у зобов'язаннях з множинністю осіб, поняття потерпілого та користувача).

У чинному законодавстві закріплено принцип відповідальності за майнову шкоду без вини виробника, виготовлювача неякісного товару, виконавця робіт (послуг). Водночас однією з підстав відшкодування моральної шкоди є наявність вини заподіювача. За таких умов має місце свого роду "другорядність" моральної шкоди, яку законопроектом пропонується усунути шляхом розширення переліку випадків, коли немайнова шкода відшкодовується незалежно від вини.

Крім того, проектом Закону вносяться зміни, спрямовані на забезпечення реалізації потерпілим права на відшкодування шкоди, завданої неякісною продукцією. Зокрема, пропонується удосконалити існуючий механізм доведення завдання шкоди. Так, Законом України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" потерпілому гарантується право вимагати від виробника надання документації на продукцію, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду. Водночас відсутність законодавчо закріпленого кореспондуючого цьому праву обов'язку виробника надати таку документацію протягом визначеного строку призводить до очевидних проблем правозастосовчої практики. У зв'язку з цим пропонується встановити обов'язок виробника на вимогу потерпілого надати відповідну документацію у десятиденний строк.

З цією ж метою законопроектом передбачається конкретизувати деякі положення законодавства щодо осіб, які несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції.

Крім того, чинне законодавство не достатньою мірою враховує інтереси добросовісного виробника, зокрема у ситуації, коли дефект в продукції виник внаслідок дій (бездіяльності) продавця. Для усунення вказаної прогалини законопроектом передбачається надати виробнику (постачальнику) право зворотної вимоги (регресу) до продавця.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Відносини, які є предметом цього законопроекту, регулюються Цивільним кодексом України, Законами України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції", "Про захист прав споживачів".

Ухвалення законопроекту не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення цього законопроекту не потребуватиме додаткових матеріальних чи фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Ухвалення зазначеного законопроекту дозволить гармонізувати положення чинних законодавчих актів у частині регулювання деяких однотипних за своєю правовою природою відносин, підвищити рівень захисту прав осіб, яким завдано шкоду внаслідок неякісної продукції (товарів, робіт, послуг).

 

Народні депутати України

Алексєєв І. С. (посв. N 060)

Сторожук Д. А. (посв. N 056)

Опрос