Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.01.2015 № 1724
Дата рассмотрения: 13.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Прийняття зазначеного законопроекту зумовлене необхідністю врегулювання недоліків в законодавстві України щодо щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Так податкове законодавство України, визначаючи перелік осіб, що не можуть бути платниками єдиного податку у п. 291.5.5 Податкового кодексу України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) передбачило суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків. Метою даного обмеження для вище перерахованих суб'єктів є уникнення можливості ухилення юридичними особами від оподаткування.

В той же час під дію даної норми підпадають комунальні унітарні підприємства створені органами місцевого самоврядування для виконання своїх функцій, оскільки місцеві ради є юридичними особами, стоять на обліку в податкових органах як неприбуткові організації та не є платниками єдиного податку.

Відповідно до ч. 1 ст. 63 ГК України залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні може діяти, зокрема, підприємство такого виду, як комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні (ч. 3 ст. 63 ГК України). Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Відповідно до ст. 78 ГК України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

Виходячи з аналізу положень ст. ст. 63, 78 ГК України, єдиним засновником комунальних підприємств є територіальна громада в особі уповноважених органів.

Таким чином, в контексті фінансової децентралізації, з метою усунення недоліків в регулюванні оподаткування унітарних комунальних підприємств, слід передбачити в законі можливість для унітарних комунальних підприємств бути платниками єдиного податку.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Головною ціллю та завданням законопроекту є забезпечення унітарним комунальним підприємствам, створеним компетентними органами місцевого самоврядування на основі майна територіальної громади бути платником єдиного податку

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, а саме пункт 291.5.5 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) викласти в новій редакції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у вказаній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту сприятиме усуненню недоліків в податковому законодавстві України щодо оподаткування унітарних комунальних підприємств та забезпечить можливість територіальним громадам через компетентні органи місцевого самоврядування більш ефективно використовувати інститут унітарного комунального підприємства для реалізації інтересів громад.

 

Народний депутат України 

Р. Й. Заставний

Опрос