Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной полиции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.01.2015 № 1692
Дата рассмотрения: 12.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Закону України "Про Національну поліцію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Нинішня українська міліція є продовженням радянської міліції, яка відтворює пострадянською систему в нашому сучасному житті. Головне завдання нинішньої системи - примус громадян, а не захист їхніх конституційних прав і свобод. Інституційна структура і культура нинішньої української міліції не відійшли дуже далеко від радянської, яка була розрахована на каральні функції.

Головним завданням нового органу - Національної поліції - мають стати:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

захист власності від злочинних посягань;

запобігання правопорушенням та їх припинення, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

запобігання та припинення насильства в сім'ї, дитячої безпритульності та правопорушень серед дітей;

виявлення і розкриття злочинів;

проведення досудового слідства та дізнання в межах визначеної підслідності;

експертне-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів та інших правопорушень;

розшук громадян та майна у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

забезпечення безпеки дорожнього руху;забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві;

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень, провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;

конвоювання й утримання затриманих, взятих під варту, підсудних (засуджених) осіб на вимогу судових органів;

охорона майна та об'єктів, у тому числі на договірних засадах;

участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам,

сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Основними завданнями прийняття вказаного законопроекту є створення Національної поліції в Україні - державного правоохоронного органу, діяльність якого спрямована на реалізацію державної політики у сфері: захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства; захисту об'єктів права власності; протидії злочинності; охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Законопроект спрямовано на приведення у відповідність національного законодавства вимогам демократичного суспільства та євроінтеграції.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Закон "Про Національну поліцію" визначає поняття, принципи, основні завдання Національної поліції, організацію, повноваження, порядок діяльності, умови проходження служби в Національній поліції та відповідальність її працівників і передбачає:

- створення Національної поліції як центрального органу влади, який координує цивільний Міністр внутрішніх справ, ліквідацію Управлінь внутрішніх справ в областях та районах;

- фаховий Начальник Національної поліції призначається Кабміном на контракт на 5 років;

- створення Поліцейської комісії при Національній поліції, в якій 3/5 членів - правозахисники та інші цивільні особи;

- призначення на посади в поліції через конкурс, який проводять Поліцейські комісії з використанням поліграфа;

- призначення керівників поліції на контрактній основі на 5 років;

- обов'язковість узгодження місцевими радами призначення керівників поліції громадської безпеки та дорожньої поліції, право їх зняття 2/3 голосів;

- право сесій місцевих рад більшістю голосів зняти будь-якого працівника поліції громадської безпеки (патруль, дільничний) та дорожньої поліції;

- реагування на заяви про порушення працівниками поліції шляхом дисциплінарного розслідування Поліцейською комісією з використанням поліграфа.

Поліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ України. Вона складається з підрозділів:

кримінальної поліції;

поліції громадської безпеки;

транспортної поліції;

дорожньої поліції;

поліції охорони;

судової поліції.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Правовою основою діяльності поліції є: Конституція України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною у встановленому порядку, цей Закон, інші закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття пропонованого проекту Закону дасть змогу забезпечити дотримання прав і свобод громадян, відповідальність та підзвітність працівників Національної поліції, неупередженість та політичну нейтральність Національної поліції, її відкритість, співпрацю з громадськістю, а також суспільну підтримку та довіру громадян.

 

Народний депутат України

Ю. Луценко

Опрос