Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и борьбы с браконьерством)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.12.2014 № 1687
Дата рассмотрения: 30.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання і боротьби з браконьєрством)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Суспільні відносини у сфері мисливського господарства та полювання, охорони, використання та відтворення тваринного світу, перебувають у безперервному та швидкоплинному розвитку. Чинне законодавство України на сьогоднішній день не адаптовано і не трансформовано відповідно до розвитку зазначеної сфери в Україні. Норми щодо регулювання здійснення мисливського господарства та полювання, реалізації суспільних відносин щодо тваринного світу, не відповідають принципам прозорості, простоти та ефективності, державної політики та базовим законодавчим актам України у зазначених сферах суспільних відносин, а також стандартам і нормам міжнародного співтовариства.

Чинний Закон України "Про мисливське господарство та полювання" недостатньо забезпечує державний контроль за діяльністю мисливських господарств та процесом полювання, раціонального використання та відтворення мисливської фауни. Діюче законодавство України, що регулює суспільні відносини у сфері мисливського господарства та полювання є взагалі менш суворим до порушників правил полювання та охорони фауни, ніж законодавство, що існувало за радянських часів, що призводить до поширення браконьєрства, а отже, і до зниження темпів розвитку суспільного життя та економічної сфери держави. Контроль за полюванням з боку держави зараз є мінімальним, значна більшість мисливських господарств знаходяться у поганому стані, що є фактом відсутності належного інвестування у галузь мисливського господарства. Крім того, чинний Закон України "Про мисливське господарство та полювання" недостатньо забезпечує безпеку людей під час полювання.

Особливо актуальною проблемою є охорона і відтворення природного ресурсу загальнодержавного значення, об'єктів права власності Українського народу, якими відповідно до ст. 5 Закону України "Про тваринний світ" є - об'єкти тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

У зв'язку з тим, що за статистикою в останні роки кількість вчинених правопорушень та злочинів у сфері мисливського господарства та полювання, а також матеріальної шкоди за такими діяннями, значно збільшилася порівняно з попередніми роками, необхідно збільшити відповідальність та санкції за правопорушення і злочини у вказаній сфері, що призведе до збереження тваринного світу України. Наприклад, згідно офіційних статистичних бюлетенів Державної служби статистики про адміністративні правопорушення за 2011 - 2013 роки в Україні розміри нарахованої і сплаченої майнової шкоди, заподіяної адміністративними правопорушеннями за ст. 85, ст. 85-1 та ст. 88-1 КУпАП, склали:

Стаття КУпАП

Розмір нарахованої шкоди, грн.

Розмір відшкодованої шкоди, грн.

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ст. 85

2182608

3439794

7801166

399331

594412

883526

Ст. 85-1

184

551

391

-

500

-

Ст. 88-1

16208

21087

23391

3739

2604

1248

Отже, згідно визначеної інформації вбачається збільшення розмірів шкоди, спричиненої скоєнням адміністративних правопорушень за ст. ст. 85, 85-1, 88-1 КУпАП, та в той же час зменшення розмірів відшкодованої матеріальної шкоди. Зазначене дає висновок, що чинні та визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення розміри адміністративних стягнень у вигляді штрафу не є ефективними, так само як і неефективні розміри штрафів за незаконне полювання, визначені Кримінальним кодексом України.

На даний час механізм регулювання здійснення мисливського господарства та полювання не відповідає сучасним вимогам щодо його гнучкості та ефективності, державним пріоритетам у мисливській галузі, базовим законодавчим актам України у галузі охорони та використання тваринного світу і мисливських тварин, а також стандартам, нормам міжнародних актів законодавства, ратифікованих Верховною Радою України. Вирішення цих проблемних питань набуває особливої актуальності задля адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання і боротьби з браконьєрством)" (далі - законопроект) є удосконалення положень законодавчих актів, пов'язаних з веденням в Україні мисливського господарства та проведенням полювання, забезпечення їх взаємоузгодження, а також приведення положень у відповідність до законодавчих актів України, сучасних методів підходу до ведення мисливського господарства та полювання, а також до відповідних норм та концептуальних підходів, що визначені актами законодавства ЄС.

Досягти поставленої мети пропонується, зокрема, шляхом: поліпшення умов ведення мисливського господарства; забезпечення належної реалізації прав користувачів мисливських угідь, осіб, що здійснюють полювання та мисливське господарство; вдосконалення норм щодо способів, засобів та видів полювання, заборон в сфері мисливського господарства та полювання, а також посилення санкцій і відповідальності за правопорушення та злочини у сфері мисливського господарства та полювання; упорядкування з метою дерегуляції повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині надання у користування мисливських угідь, стимулювання користувачів мисливських угідь на належне ведення мисливського господарства, на охорону, збереження та відтворення природних ресурсів, в тому числі об'єктів тваринного світу.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закони України "Про мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про захист тварин від жорстокого поводження", інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з усіма заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження із уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме збереженню об'єктів тваринного світу України, збільшенню чисельності тварин та розширенню ареалу їх розповсюдження, захисту економічних інтересів користувачів мисливських угідь, попередженню та протидії правопорушень і злочинів у сфері мисливського господарства та полювання, розвитку мисливської галузі в Україні. Реалізація Закону не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави у сфері мисливського господарства та полювання.

 

Народний депутат України

А. Л. Палатний (посв. N 88)

Опрос