Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "Об аренде земли" (относительно совершенствования порядка перехода права на аренду земельного участка в случае приобретения права собственности на расположенные на нем жилой дом, строение или сооружение)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.12.2014 № 1680
Дата рассмотрения: 28.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оренду землі" (щодо вдосконалення порядку переходу права на оренду земельної ділянки у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або споруду)"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення акта

Проект Закону розроблено з метою усунення прогалин та удосконалення окремих норм земельного законодавства, які регулюють перехід права на оренду земельної ділянки.

Частиною третьою статті 7 Закону України "Про оренду землі" передбачено "автоматичне" припинення договору оренди земельної ділянки у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на ній, та, відповідно, виникнення права на оренду такої земельної ділянки в нового власника нерухомості.

Проте зазначена норма на практиці є нежиттєздатною, оскільки законодавство вимагає дотримання встановленого порядку укладення та припинення договорів. Так, відповідно до частини першої статті 654 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Якщо ж об'єкт нерухомості розташований на земельній ділянці державної або комунальної власності, передача в оренду такої земельної ділянки здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (частина перша статті 124 Земельного кодексу України).

Ігнорування цього порядку однією із сторін призводить до численних спорів у судах стосовно розірвання договору оренди земельної ділянки або визнання права користування земельною ділянкою за власником нерухомості. Адже в разі зволікання з боку орендодавця з розірванням договору оренди земельної ділянки відчужувач об'єкта нерухомості продовжує нести зобов'язання за договором оренди, в тому числі щодо сплати орендної плати. Разом з тим набувач нерухомості, який здійснює фактичне користування земельною ділянкою, не в змозі належним чином оформити своє право на земельну ділянку.

Усунення цієї прогалини видається можливим шляхом встановлення обов'язковості розірвання договору оренди земельної ділянки з відчужувачем об'єкта нерухомості, розташованого на такій земельній ділянці, та укладення договору оренди на тих самих умовах із набувачем нерухомого майна.

Проектом Закону також пропонується передбачити правові наслідки невиконання вимог щодо обов'язковості розірвання/укладення договору оренди земельної ділянки. В такому разі особа, права якої були порушені, має право звернутися до суду з використанням способів захисту, передбачених законом.

2. Цілі та завдання ухвалення акта

Проект Закону розроблено з метою усунення прогалин у правовому регулюванні питань, пов'язаних з переходом права на оренду земельної ділянки у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Проект Закону передбачає внесення змін до статті 7 Закону України "Про оренду землі" шляхом регламентації механізму переходу права на оренду земельної ділянки у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на орендованій земельній ділянці.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України та Закон України "Про оренду землі".

Прийняття запропонованого проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта

Реалізація цього закону сприятиме правовій визначеності, оскільки надасть змогу встановити процедуру переходу права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній. Крім того, реалізація закону дозволить зменшити навантаження на суди, оскільки припинення орендних правовідносин здійснюватиметься у позасудовому порядку.

 

Народні депутати України

Алексєєв І. С.

Лунченко В. В.

Сторожук Д. А.

Дейдей Є. С.

Бриченко І. В.

Опрос