Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упорядочения налогообложения операций с электронными деньгами и электронными платежными средствами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.12.2014 № 1675
Дата рассмотрения: 29.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впорядкування оподаткування операцій з електронними грошима та електронними платіжними засобами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Для ефективного розвитку ринку електронних грошей та електронних платіжних засобів необхідно забезпечити сприятливе середовище для їх функціонування та привабливість як інструменту для бізнесу для суб'єктів господарської діяльності, а особливо для крупних гравців, які не бажають ризикувати бізнесом через прогалини в законодавстві. На сьогодні найбільші проблеми та неоднозначність в тлумаченні норм законодавства при використання електронних грошей та електронних платіжних засобів суб'єктами господарської діяльності, банками та платіжними організаціями платіжних систем виникають при взаємодії з фіскальними органами. Так, на сьогоднішній день Податковий кодекс України не містить визначення електронних грошей, а отже і незрозумілою є природа відносин, які виникають між учасниками систем електронних грошей (агентами установи, що випускає електронних грошей, торговцями, які приймають електронні гроші в якості оплати за свої товари/послуги) і порядок тлумачення існуючих норм визначається суб'єктивно співробітником фіскального органу. Крім того, не повністю врегульовані питання оподаткування операцій в сфері послуг платіжних організацій платіжних систем та в разі неправомірного використання електронних платіжних засобів.

Національним банком України на рівні підзаконних нормативно-правових актів було врегульовано та впорядковано відносини у сфері використання електронних грошей та електронних платіжних засобів шляхом затвердження постановою Правління НБУ N 481 від 04.11.2010 р. "Положення про електронні гроші в Україні" та постановою Правління НБУ N 705 від 05.11.2014 р. "Положення про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів". В Положенні детально визначено порядок випуску електронних грошей, порядок їх використання, право банків, які випускають електронні гроші залучати агентів для здійснення операцій з електронними грошима, а також фінансову відповідальність емітентів електронних платіжних засобів за операціями, здійсненими в результаті застосування третіми особами неправомірного заволодіння та використання електронних платіжних засобів чи їх реквізитів. Крім цього, Національним банком України операції з електронними грошима, спеціальними платіжними засобами, платіжними організаціями платіжних систем було кваліфіковано як операції із розрахунково-касового обслуговування, про що йдеться у постанові Правління Національного банку України від 15.11.2011 N 400 "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування".

На законодавчому рівні порядок, особливості випуску та використання електронних грошей, визначення "Електронні гроші", а також фінансова відповідальність емітентів електронних платіжних засобів за операціями, здійсненими в результаті застосування третіми особами неправомірного заволодіння та використання електронних платіжних засобів чи їх реквізитів було закріплено лише у вересні 2012 року в статтях 14 та 15 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

Незважаючи на наявність наведених нормативно-правових актів, які внормовують окремі аспекти використання електронних грошей та електронних платіжних засобів, на сьогодні є необхідність в упорядкуванні правого регулювання відносин у зазначеній сфері щодо порядку оподаткування операцій з ними.

На даний час на законодавчому рівні в Податковому кодексі України не визначено порядок оподаткування операцій з електронними грошима для агентів установи, що здійснює випуск електронних грошей, не однозначно закріплено оподаткування платіжних організацій платіжних систем, а також взагалі не визначена можливість емітентів електронних платіжних засобів застрахувати операції, здійснені в результаті застосування третіми особами неправомірного заволодіння та використання електронних платіжних засобів чи їх реквізитів і включити такі видатки до складу загальновиробничих витрат, що, в свою чергу, сприяє неоднаковому розумінню з боку фіскальних органів природи зазначених операцій, а отже, породжує колізію у правозастосуванні норм податкового законодавства. Наведене несприятливо впливає на розвиток ринку електронних грошей, оскільки агенти емітента електронних грошей не наважуються працювати за умови невизначеності підходу до оподаткування здійснюваних ними операцій, платіжні організації платіжних систем та емітенти не розуміють, що саме підлягає оподаткуванню, емітенти електронних платіжних засобів не можуть віднести до складу загальновиробничих витрат видатки на свої зобов'язання, відповідно до платіжного законодавства України.

Електронні гроші та спеціальні платіжні засоби як засоби розрахунку за товари/послуги можуть стати гарною альтернативою готівковим розрахункам, що в свою чергу може призвести до виведення значної частки ринку готівкових розрахунків із тіні, за рахунок чого збільшаться і податкові відрахування в бюджет держави.

Вказані пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України носять уточнюючий характер та приводять його положення у відповідність до існуючих норм законодавства у сфері використання електронних грошей та електронних платіжних засобів.

Важливим завданням на сьогодні є прийняття змін до Податкового кодексу України, завдяки яким буде системно врегульоване питання оподаткування операцій з електронними грошима та спеціальними платіжними засобами, оскільки з кожним роком ця сфера набуває все більшого розвитку та має приносити поповнення державного бюджету, так як розвиток даної галузі оздоровить економіку, сприятиме виведенню з тіні ринку розрахунків за товари та послуги в мережі Інтернет та приверне увагу іноземних інвесторів, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату держави та залучить фінансові інвестиції в економіку України.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Основною метою проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впорядкування оподаткування операцій з електронними грошима та спеціальними платіжними засобами) є закріплення на законодавчому рівні чіткого порядку оподаткування операцій з електронними грошима, права суб'єктів господарювання, що оподатковуються за спрощеною системою оподаткування, приймати електронні гроші в оплату за товари та/або послуги, які вони надають. А також запровадження в Україні загальновизнаних світових та галузевих стандартів у сфері функціонування платіжних організацій платіжних систем та страхування ризиків емітентів електронних платіжних засобів, що підвищить якість обслуговування клієнтів та заохочуватиме їх використовувати електронні платіжні засоби.

Основним завданням законопроекту є встановлення чітких правових вимог та механізмів здійснення оподаткування операцій з електронними грошима, електронними платіжними засобами, що дасть можливість гарантувати законність, прозорість та однозначність підходу до оподаткування таких операцій та, в свою чергу створить сприятливе середовище для розвитку ринку електронних платежів, а отже, прискорить його розвиток в Україні.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Правові норми, запропоновані законопроектом, регулюють відносини, що виникають при здійсненні оподаткування операцій з електронними платежами, які здійснюють суб'єкти відповідних правовідносин, встановлюють чіткий порядок здійснення оподаткування вказаних операцій, надають право суб'єктам господарювання на спрощеній системі оподаткування приймати електронні гроші в якості оплати за товари та/або послуги, які вони надають, а також впорядковують оподаткування послуг платіжних організацій платіжних систем та страхування ризиків емітентів електронних платіжних засобів.

4. Стан нормативно-правової бази

Відносини щодо функціонування ринку електронних грошей регулюються Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України N 481 від 04 листопада 2010 року, Положенням про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, затвердженим постановою Правління Національного банку України N 705 від 05 листопада 2014 року, постановою Правління Національного банку України N 400 від 15 листопада 2011 року "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування".

Прийняття проекту Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону у разі його прийняття не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить систематизувати та вдосконалити чинне законодавство України у сфері оподаткування операцій з електронними грошима та електронними платіжними засобами, запровадити єдиний підхід з боку фіскальних органів до оподаткування операцій з електронними грошима, які здійснюються установами, що здійснюють випуск електронних грошей та її агентами.

Також, прийняття законопроекту призведе до збільшення привабливості використання електронних грошей та електронних платіжних засобів для суб'єктів господарювання і призведе до швидкого розвитку ринку електронних платежів, а разом із цим і примножить надходження до державного бюджету.

 

Народні депутати України:

О. В. Бєлькова

П. О. Різаненко

А. С. Євлахов

Опрос