Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (относительно расширения возможности удовлетворения обязательств неплатежеспособного банка перед кредиторами - физическими лицами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.12.2014 № 1667
Дата рассмотрения: 28.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо розширення можливості задоволення зобов'язань неплатоспроможного банку перед кредиторами - фізичними особами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

На тлі негативних тенденцій, що відбуваються в банківському секторі, та у зв'язку з низьким рівнем ліквідності банківських установ, дефіцитом коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, нагальним є питання вироблення нових механізмів для захисту вкладників - фізичних осіб та збереження їх заощаджень у банківській системі.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою запровадження нових інструментів виконання зобов'язань банківських установ перед вкладниками - фізичними особами та надання можливості ліквідатору банку здійснювати зарахування зустрічних вимог банку та кредитора.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується запровадити новий механізм для задоволення вимог фізичних осіб - кредиторів банків, що визнані неплатоспроможними, та стосовно яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) здійснюється процедура виведення їх з ринку. Зокрема, законопроектом пропонується додатковий захід, який підлягає виконанню Фондом на стадії ліквідації банку, в частині здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог та припинення зобов'язань у випадку поєднання боржника та кредитора в одній особі відповідно до законодавства України. Крім того, пропонується обмежити в часі виникнення таких вимог з метою унеможливлення зловживань з боку клієнтів банку. Це сприятиме згортанню зобов'язань банку та клієнта банку, лише в одному випадку - коли кредитором та позичальником є одна й та сама особа. Також законопроектом передбачається можливість змінювати План врегулювання неплатоспроможного банку в частині внесення змін щодо виведення його з ринку шляхом передачі активів та пасивів приймаючому банку. При цьому, такий приймаючий банк матиме можливість видати облігації вкладникам - фізичним особам відповідно до розміру зобов'язань перед ними. Пропоновані зміни дозволять розширити можливість задоволення зобов'язань неплатоспроможного банку перед кредиторами - фізичними особами за рахунок випуску облігацій та підвищити зацікавленість банківських установ у прийнятті активів та зобов'язань неплатоспроможного банку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правові відносини у даній сфері регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття даного Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація Закону дасть змогу підвищити рівень захисту прав фізичних осіб - вкладників банківських установ.

 

Народні депутати України:

С. І. Кубів

П. О. Різаненко

О. О. Жолобецький

І. Г. Фурсін

Опрос