Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма контроля государства за сохранением плодородия грунтов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.12.2014 № 1659
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму контролю держави за збереженням родючості ґрунтів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів" було внесено зміни до Земельного кодексу України, яким було заборонено використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель. Порушення цього правила тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену частиною другою статті 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення у формі накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, змінами до Закону України "Про охорону земель" Кабінету Міністрів України були надані повноваження із затвердження обов'язкових нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах.

Проте до цього часу зазначені проекти землеустрою розроблені лише 2 % землекористувачів. Причин цієї ситуації декілька.

По-перше, чинним законодавством передбачено досить складну процедуру розробки та погодження вказаних проектів землеустрою.

По-друге, недосконалими є і самі методи державного контролю за забезпеченням родючості ґрунтів. Це полягає у тому, що:

- адміністративна відповідальність передбачена не за реальну шкоду, нанесену ґрунтам, а за просту відсутність певної документації;

- встановлюючи нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах, держава, по суті, необґрунтовано втручається у господарську діяльність аграрних підприємств, фермерських господарств та диктує їм, які саме культури мають ними вирощуватись.

Крім того, існуючі положення статті 244 Кодексу України про адміністративні правопорушення не дають змоги притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у виснаженні ґрунтів. Справа в тому, що штраф на посадових осіб за правопорушення, визначене у частині другій статті 55 КУпАП, складає від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а максимальний розмір штрафу, який може накладати навіть головний інспектор сільського господарства України, обмежується лише 100 неоподатковуваними мінімумами доходів громадян.

Для виправлення зазначеної ситуації пропонується на законодавчому рівні змінити підхід до форм контролю за забезпеченням родючості ґрунтів. Пропонується відмовитись від обов'язковості розроблення усіма власниками та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Натомість об'єктом державного контролю передбачається визначити дотримання нормативів періодичності вирощування культури на одній і тій же земельній ділянці. Такі нормативи на даний час затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 164. За порушення зазначених нормативів пропонується запровадити адміністративну відповідальність.

Передбачається також встановлення обов'язковості подання аграрними товаровиробниками органу, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, декларацій про сільськогосподарські культури, вирощувані на земельних ділянках.

Для оптимізації механізму розгляду справ за зазначені адміністративні правопорушення, пропонується надати право їх розгляду усім державним інспекторам сільського господарства незалежно від розміру штрафу.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою і основним завданням проекту Закону є оптимізація механізму контролю держави за збереженням родючості ґрунтів.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону розроблено як альтернативний до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання застосування сівозміни у сільському господарстві" (N 1253 від 04.12.2014). Законопроектом, зокрема, пропонується:

- скасування обов'язковості розроблення усіма власниками та користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та спрощення порядку розроблення, погодження та затвердження цих проектів;

- запровадження декларування суб'єктами господарювання про сільськогосподарські культури, вирощувані на земельних ділянках сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, які перебувають у них на правах власності, користування;

- запровадження адміністративної відповідальності за недотримання суб'єктами господарювання допустимих нормативів періодичності вирощування культури на одній і тій же земельній ділянці (полі) при використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- оптимізацію розподілу повноважень між державними інспекторами сільського господарства щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є: Земельний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про землеустрій", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про охорону земель". Необхідність зміни інших законодавчих актів для вирішення проблеми, порушеної у законопроекті, відсутня.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення даного проекту Закону дозволить оптимізувати та зробити дієвим механізм контролю держави за збереженням родючості ґрунтів.

 

Народний депутат України

О. І. Кулініч

Опрос