Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении права на справедливый суд

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1656
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Конституція України проголошує Україну правовою державою, в якій права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Водночас на сьогодні стан правосуддя в Україні не дозволяє вважати, що звернення до суду є дієвим механізмом поновлення порушених прав особи. Основними проблемами судової влади є корупція, порушення принципу незалежності суду, недосконала система добору суддів, можливості впливу політичних та інших суб'єктивних факторів на кар'єру судді, недосконалість процесуального законодавства.

Рівень суспільної довіри до суду залишається вкрай низьким, а запит суспільства на очищення суддівського корпусу та підвищення ефективності судової системи є величезним.

Ключовим завданням держави у сфері правосуддя сьогодні є проведення судової реформи, яка б забезпечила ефективний захист прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб в судовому порядку, практичну реалізацію права на справедливий суд.

Засадами державної політики щодо права на справедливий суд мають стати доступність суду, юридична визначеність, однаковість судової практики, відкритість судових рішень, забезпечення незалежності суду.

Реалізація цих засад можлива через убезпечення добору суддів від впливу суб'єктивних факторів, виключення можливості незаконного впливу на розгляд справ, очищення суддівського корпусу від непрофесійних інедоброчесних суддів та створення дієвих механізмів запобігання корупції.

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення порушених прав. Таким чином, прийняття проекту Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (далі - законопроект) пов'язане із необхідністю гарантування державою ефективного захисту прав і свобод людини, утвердження незалежного та справедливого суду та відновлення довіри суспільства до судівництва, що є запорукою успішного розвитку правової держави.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою законопроекту є удосконалення правового механізму забезпечення права особи на справедливий суд, підвищення ефективності діяльності судової системи, забезпечення однакового застосування закону, визначення правових і організаційних засад атестації та дисциплінарної відповідальності суддів, удосконалення процедур призначення на посади суддів та оптимізація діяльності суддівського самоврядування.

Прийняття та реалізація цих заходів дозволить посилити утвердження в суспільстві верховенства права та законності, сприятиме відновленню довіри до суду і суддів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів стосовно судоустрою та судочинства з кінцевою метою ефективного забезпечення права громадян на справедливий суд. Розширюються права громадян щодо гарантій рівності перед законом і судом, гласності, відкритості судового процесу, обов'язковості рішень суду, унормування неупередженого розподілу судових справ. Інформація щодо суду, який розглядає справу, стадії розгляду, місце та час засідань має бути відкритою і оприлюдненою. Право бути присутнім у відкритому судовому засіданні не може бути обмежено.

Висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права стануть обов'язковими для суб'єктів владних повноважень, а суди будуть їх враховувати, що забезпечить однакове застосування норм права.

Відповідно до міжнародних стандартів унормовано питання утворення судів, призначення суддів на адміністративні посади, оптимізації складу судів і їх діяльності. Органи виконавчої влади не матимуть впливу на процедури утворення судів та визначення кількості суддів. Зменшується кількість адміністративних посад у судах та склад суддів приводиться у відповідність до реального навантаження.

Уточнено і посилено гарантії незалежності і недоторканності суддів, їх права та обов'язки, запроваджено новий текст присяги судді. Стануть більш прозорими порядок призначення судді на посаду, включно з процедурами добору кандидатів, відбіркового і кваліфікаційного іспитів, підготовки і навчання кандидатів на посади суддів. Унормовано процедури обрання суддів безстроково та їх призначення і переведення в інші суди, які мають проходити лише на конкурсних засадах.

Регламентовано незалежне оцінювання професійного рівня судді, від результатів якого залежатиме його подальша кар'єра. Запровадження атестації стимулюватиме підвищення рівня кваліфікації суддів.

Передбачено чітке визначення підстав та порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, запровадження восьми видів дисциплінарних стягнень, чіткі строки притягнення суддів до відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень. При цьому встановлюються гарантії захисту прав суддів та змагальності в дисциплінарному провадженні.

Запропоновано зміни в організації та порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної і дисциплінарної палат. Уточнено вимоги до членів Комісії, їх права і обов'язки, організація діяльності і забезпечення.

Підвищено вимоги до членів Вищої ради юстиції та внесено зміни щодо організації її діяльності.

Спрощено організаційні форми органів суддівського самоврядування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Кодекс адміністративного судочинства України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про доступ до судових рішень", Закон України "Про Вищу раду юстиції", Закон України "Про судовий збір".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України. Забезпечення його виконання, в разі його прийняття, здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних видатків, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту сприятиме забезпеченню права на справедливий суд, відновленню довіри громадян до судової системи, посиленню авторитету судової влади, удосконаленню роботи судової системи та функціонуванню її органів. Очищення судової системи від осіб, що не відповідають критеріям професійності, сприятиме підвищенню неупередженості, законності та справедливості правосуддя.

 

Заступник Глави Адміністрації
Президента України

О. Філатов

Опрос