Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования государственных закупок (относительно повышения уровня конкуренции)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1648
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання державних закупівель (щодо підвищення рівня конкуренції)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту викликана гострою потребою в урегулюванні норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), недосконалість яких призводить до необґрунтованого навантаження на учасників торгів в частині подання значної кількості документів у складі тендерної пропозиції, що має наслідком зменшення кількості потенційних учасників торгів. Вказане призводить до неухильного зниження рівня конкуренції та не дозволяє знизити рівень корупції у сфері державних закупівель.

Поряд з цим саме недосконалість норм Закону дозволяє замовникам на власний розсуд створювати штучні перепони для участі в процедурах закупівель максимально можливої кількості учасників, що зазвичай пов'язано корупційними діями. Необґрунтовано часті звернення до різноманітних державних органів, що в умовах сьогодення передбачає корупціогенні ризики, призводять до зайвого витрачання часу і коштів підприємств-учасників, та в кінцевому результаті до й державних коштів, внаслідок закладання цих витрат у ціну тендерної пропозиції.

Відповідно до діючого законодавства для участі в процедурах закупівлі учасникам (в разі відповідного рішення замовника) необхідно подавати:

1. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України, про те, що особу уповноважену на підпис документів, не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель (термін видачі - протягом 5 робочих днів);

2. довідку з МВС України (або витягу з реєстру) про відсутність судимості фізичної особи (учасника) уповноваженої на підпис документів (термін видачі - від 10 до 30 календарних днів);

3. довідку з МВС України (або витягу з реєстру) про відсутність судимості особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (термін видачі від 10 до 30 календарних днів);

4. витяг з Єдиного реєстру підприємств, що ведеться Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (термін видачі - протягом 10 робочих днів);

5. довідку, видану відповідним органом Міністерства доходів і зборів про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) (термін видачі - протягом 5 робочих днів);

6. довідку з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (термін не встановлений);

7. та інші документи відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

Враховуючи викладене, для отримання перелічених вище документів необхідно витратити значну кількість часу та зусиль, що перевантажує відповідні державні органи, підприємства та організації та як наслідок - призводить до зайвого витрачання державних коштів.

При цьому деякі документи, що вимагаються замовниками, взагалі не несуть в собі змістовного навантаження та не відображають реальний стан справ. Так, довідка з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами не дає змоги зробити висновок про фінансовий стан підприємства, так як, останнє може мати декілька рахунків в різних установах.

Крім того, саме необхідність збирання учасниками великої кількості документів призводить до завищеної тривалості процедур закупівель.

Поряд з цим, як засвідчив ґрунтовній аналіз динаміки цін на товари, роботи і послуги (враховуючи інфляційні процеси в Україні), останні можуть значно змінюватися протягом періоду проведення процедур закупівель, що призводить до вимушеного зменшення замовником кількості предмету закупівлі або погіршення його якості.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою вдосконалення процедури державних закупівель в частині забезпечення реалізації принципу добросовісної конкуренції серед учасників торгів шляхом спрощення участі в процедурах державних закупівель підприємств, установ та організацій.

Завданням законопроекту є створення належних умов для розвитку конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення запобіганню проявам корупції, раціональному та ефективному використанню державних коштів.

3. Загальна характеристика і основні положення Законопроекту

Законопроект передбачає значне зменшення кількості документів, які необхідно подавати учасникам процедури закупівлі, спрощує процес їх підготовки та встановлює відповідальність учасників за подання недостовірної інформації.

Відповідно до запропонованих змін учасникам непотрібно буде подавати документи, які не є обов'язковими для здійснення господарської діяльності, що дасть змогу значно зменшити тривалість процедур закупівель. Для участі в процедурах закупівель учасникам буде достатньо надати письмове підтвердження в довільній формі за підписом уповноваженої особи щодо відповідності вимогам, встановлених Законом та замовником.

З метою недопущення участі в торгах недобросовісних учасників, Замовника зобов'язано перевіряти достовірність інформації, наданої лише учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, використовуючи загальнодоступні офіційні джерела або шляхом надсилання запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, що значно зменшить кількість таких звернень та зменшить потенційний рівень корупції через відсутність прямого спілкування державних органів з підприємствами-учасниками.

Крім того, законопроект передбачає зменшення тривалості процедур закупівель, що дозволить забезпечити оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг навіть при обранні конкурентних процедур.

Законопроектом передбачена кримінальна відповідальність учасника за подання недостовірної інформації під час проведення процедур закупівель та неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", підзаконних нормативно-правових актів.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Законопроект спрямований на недопущення зловживань в процесі здійснення закупівель за державні кошти, підвищенню рівня конкуренції у цій сфері, удосконалення механізму юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Реалізація законопроекту сприятиме законному, цільовому та ефективному використанню державних коштів, зробить процедуру закупівель більш ефективною.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить зменшити рівень корупції при здійсненні державних закупівель, підвищити ефективність використання державних коштів та застосування санкцій за порушення законодавства у відповідній сфері правового регулювання.

 

Народний депутат України

М. А. Поляков

Народний депутат України

С. С. Барна

Народний депутат України

Г. Г. Кривошея

Опрос