Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О специальной (свободной) экономической зоне "Порто-франко" на территории Одесского морского торгового порта" (относительно регулирования инвестиционной деятельности на территории СЭЗ "Порто-франко")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1642
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Післякризове відновлення економіки України вимагає пошуку нових інструментів підвищення інвестиційної привабливості.

Одним з таких інструментів є спеціальні (вільні) економічні зони - СЕЗ. Але починаючи з 2005 року ситуація по залученню інвестицій і реалізації діючих проектів на СЕЗ погіршилася. Законами України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" був запроваджений мораторій на розгляд і затвердження нових інвестиційних проектів на СЕЗ України, відмінені пільгові умови оподаткування. По суті, інвестори опинилися в пастці нестабільного законодавства України. Та, не зважаючи на ці обставини, з початку функціонування СЕЗ "Порто-франко" на 01.10.14 залучено інвестицій - 65337,1 тис. дол. США; освоєно інвестицій - 433519,6 тис. грн.; реалізовано товарів, робіт, послуг - 1776368,9 тис. грн.; створено робочих місць - 476 або 100 % від планової загальної кількості з початку реалізації інвестпроектів; у межах реалізації інвестиційних проектів суб'єктами СЕЗ перераховано в бюджет податків і зборів (обов'язкових платежів) - 362388 тис. грн., а сума пільг, яка отримана суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" з 2001 р. по 31.03.2005 р. склала 18984,7 тис. грн. Тому, враховуючи системні перетворення, які відбуваються у нашій державі, вкрай важливо відновити довіру інвесторів та репутацію країни. Для цього, у проекті Закону, розробленого з метою відтворення СЕЗ в Одеському морському порту, передбачено збільшення її терміну функціонування на 5 років.

Досвід створення вільних економічних зон в Україні свідчить про те, що вони орієнтовані на залучення недержавних коштів для розбудови інфраструктури СЕЗ, що є, безумовно, позитивним і перспективним фактором в умовах післякризового відновлення економіки та обмеженості бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 Закону України "Про морські порти України" - "морський порт - визначені межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов'язаних з цим видів господарської діяльності".

Визначення "морський торговельний порт" в Законі України "Про морські порти України" відсутнє.

Морський порт після набуття чинності Закону України "Про морські порти України" став географічним об'єктом. "Одеський морський торговельний порт" вже не є суб'єктом господарювання і не може бути органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко".

Враховуючи те, що відповідно до статті 1 Закону України "Про морські порти України", єдиним суб'єктом, що забезпечує функціонування морських портів є Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", а також те, що згідно до Статуту державного підприємства "Адміністрація морських портів України", затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04.05.2013 N 301, в обов'язки підприємства входить здійснення загального керівництва щодо функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на територіях морських портів та реалізації відповідних інвестиційних проектів, вважаю, що органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Порто-франко" повинно бути державне підприємство "Адміністрація морських портів України".

Разом з тим, згідно до статті 10 п. 5 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" місцеві Ради, на території яких розташована спеціальна (вільна) економічна зона, можуть мати своїх представників у керівництві органу господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони. Тому, для більш ефективної діяльності СЕЗ "Порто-франко" і з метою запобіганню можливості корупційних діянь, пропоную для управління СЕЗ "Порто-франко" створити Раду, до складу якої увійдуть представники Одеської міської ради та державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ").

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України "Про морські порти України", у межах морських портів можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони. Утворення СЕЗ сприяє розвитку портів і залученню додаткових вантажопотоків та інвестицій.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" спрямований на усунення недоліків в існуючій правовій базі функціонування СЕЗ "Порто-франко" з урахуванням українського та міжнародного досвіду щодо діяльності портових спеціальних економічних зон.

У програмі Міністерства транспорту і зв'язку України "Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року" визначені основні головні проблеми функціонування та розвитку портової галузі Україні. Однією з них є збільшення кількості спеціальних економічних зон у морських портах Чорноморського басейну. Також, однією з основних умов для розвитку портової галузі згідно цієї Стратегії є створення кластерів та спеціальних зон у морських портах. А географічне розташування України робить транспортну галузь однією з найбільш стратегічно важливих і економічно перспективних. Через територію України проходить 6 міжнародних транспортних коридорів. Коефіцієнт транзитності становить 3,11 і є одним з найвищих у Південно-східній Європі (друге місце займає Польща - 2,72).

В цьому сенсі, стримуючим фактором розвитку СЕЗ "Порто-франко" є територіальне обмеження. СЕЗ займає площу всього 32 га і повністю вичерпала свої внутрішні територіальні резерви. Подальше створення нових виробничих потужностей на існуючій території просто не можливо. Тому законопроектом пропонується розширити межі території СЕЗ до 239 га за рахунок "полів фільтрації", які розташовані безпосередньо біля жилих та промислових районів Одеси, зараз ніяк не використовуються та у нинішньому вигляді створюють серйозну екологічну загрозу місту.

Напрямки розвитку Одеського порту наступні: оновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності та впровадження новітніх технологій. Висока вартість модернізації інфраструктури порту потребує значного обсягу інвестицій. Для залучення інвестицій потрібні інвестори, переважно такі, що володіють вантажопотоками та розвинутою логістичною мережею. Функціонування же портової спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" прискорить розвиток порту шляхом збільшення інвестиційної привабливості.

Необхідність прийняття законопроекту направлена на те, щоб Україна не залишилася єдиною з всіх причорноморських держав, яка не матиме стимулюючих зон в морських портах. В даному контексті постає питання не лише залучення додаткових інвестицій та вантажопотоків, але елементарного виживання в агресивному конкурентному середовищі.

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення.

Стратегічною метою є досягнення у найближчій перспективі рівня розвитку Одеського морського порту, який забезпечував би його функціонування як повноправного елемента міжнародної транспортної системи. Виробничі потужності та технологія виробництва повинні сприяти підвищенню ефективності діяльності порту, більш повному використанню геополітичного положення України, її участі у міжнародному розподілі праці у сфері портової діяльності, задоволенню потреб економіки у транспортному сервісі, а також сприяти не тільки залученню транзитних вантажів, але створювати додаткову вартість товарів на території України. В розвиненому світі вже давно зрозуміли, що від проходження вантажів транзитом без здійснення певних операцій з ними держава лише втрачає від навантаження на інфраструктуру. Тому в світі і створюються подібні логістичні промислові зони для отримання максимальної користі від транзиту вантажів. Сьогодні у світі налічується понад 3000 вільних економічних зон, в яких створено майже 3 мільйони робочих місць. Подібні зони, саме в морських портах, існують майже у всіх країнах Причорномор'я.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту Закону.

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко")" пропонується внесення змін до статей 1, 4, 5, 6, 7 та викладення статей 51, 9, 10 до цього Закону у новій редакції.

Законопроектом встановлюється порядок роботи спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко", порядок руху товарів та послуг через кордон спеціальної (вільної) економічної зони. Що стосується порядку оподаткування підприємницької діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони, то він буде визначений окремо в законопроекті "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко").

4. Стан нормативно-правової бази.

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять:

- Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.1992 N 2673-XII;

- Закон України "Про морські порти";

- Митний кодекс України (N 4495-VI від 13.03.2012 р.);

- Податковий кодекс України (N 2755-VI від 02.12.2010 р.);

- Закон України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (N 1607-III від 25.03.2000 р.).

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття проекту Закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевого бюджету. Основний аргумент про недонадходження податків до бюджету через надання суб'єктам пільг не має під собою підґрунтя, оскільки за відсутності пільг не було б самого суб'єкта СЕЗ, а, отже, і об'єкту оподаткування. Таким чином, ці "віртуальні збитки" не несуть ніякої загрози для бюджету, що підтверджує наступні цифри.

Бюджетна ефективність - сальдо надходжень у бюджет і державні цільові фонди податків і зборів та отриманих пільг (згідно із законодавством про СЕЗ) з початку функціонування СЕЗ "Порто-франко" на 01.01.14 становить (+) 294 млн. грн. За підрахунками, сальдо податкових пільг та нарахувань до бюджету податків та зборів становитимуть: 2016 - 2020 рр. - (+) 111192,5 тис. грн.; 2021 - 2025 рр. - (+) 1922162,5 тис. грн.; 2026 - 2030 рр. - (+) 10472703,3 тис. грн.

6. Позиція заінтересованих органів.

Проект потребує погодження з Міністерством інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Одеська обласна державна адміністрація та Одеська міська рада підтримали прийняття вказаного законопроекту.

7. Регіональний аспект.

Реалізація проекту має дати поштовх розвитку економіки всього Одеського регіону, оскільки створення сучасних підприємств та логістичних центрів потребує створення близько 400 додаткових робочих місць. Значна частина податків від діяльності цих підприємств буде спрямована на поповнення обласного бюджету.

8. Запобігання корупції.

Проект Закону надає рівні права та можливості усім учасникам ринкових відносин в Україні. Контролювання у сфері запобігання корупції здійснюється згідно зі ст. 27 Закону України "Про принципи запобігання та протидії корупції". Багаторівневий контроль за ухваленням та реалізацією проектів з боку державного підприємства "Адміністрація морських портів України", регіональної та місцевої влади, митних та інших контролюючих органів, а також створення Ради для управління СЕЗ з уповноважених представників Одеської міської ради та державного підприємства "Адміністрація морських портів України", мінімізує можливість будь-яких корупційних дій.

9. Громадське обговорення.

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

10. Позиція соціальних партнерів.

Федерація профспілок працівників водного транспорту та плавскладу України підтримала запропонований законопроект.

11. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону.

Відновлення функціонування СЕЗ дозволить суттєво покращити інвестиційний клімат в Україні, створити додаткову базу оподаткування, забезпечити умови для створення нових робочих місць.

Для розвитку території, яка планується під СЕЗ передбачена реалізація таких проектів:

- Розширення контейнерного терміналу на Карантинному молу Одеського порту - 619,5 млн. дол. США;

- "Будівництво Сухого порту" в районі "полів фільтрації" - 84,1 млн дол. США;

- "Днопоглиблювання акваторії в районі Карантинного молу Одеського порту" - 12,1 млн. дол. США.

Загальний обсяг капіталовкладень становитиме 715,7 млн. дол. США. Всі три проекти зв'язані єдиною концепцією і формують цілісний кластер спрямований на обробку контейнерних вантажів. Окрім вищеозначених додаткові інвестиції планується залучити безпосередньо у виробничі потужності - будівлі, споруди, обладнання транспортно-логістичних баз, виробництв, збиральних цехів та інших об'єктів. Взагалі у розвиток Одеського морського порту планується інвестувати більш ніж 10 млрд. грн. впродовж наступних 5 років.

В цілому інвестиційний потенціал СЕЗ становить приблизно 1,3 млрд. дол. США, з урахуванням інвестицій в території порту.

Отже, прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" (щодо регулювання інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто-франко")" буде:

- активувати розвиток Одеського порту;

- позитивно впливати на економічний стан регіону;

- сприяти підйому рівня життя і збільшення зайнятості населення;

- стимулювати ділову активність і наповнення державного та місцевого бюджетів;

- сприяти залученню вантажопотоків, перш за все транзитних вантажів;

- сприяти створенню (модернізації) підприємств на рівні передових світових тенденцій в технологіях і організації виробництва;

- формувати умови для створення товарів (послуг) з підвищеною конкурентоспроможністю на світових ринках;

- дасть можливість отримати максимальну вигоду від транзиту товарів територією України.

 

Народний депутат України

Г. Л. Чекіта (виборчий округ N 134)

Опрос