Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно испытания при приеме на работу)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.12.2014 № 1639
Дата рассмотрения: 26.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо випробування при прийнятті на роботу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У трудову законодавстві питання щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу регулюються статтями 26 - 28 КЗпП України.

У сучасних умовах дійсно питання проведення випробування, його методи, зміст набули нового значення. Це обумовлено, деякими чинниками, зокрема, впровадженням нових науково-технічних методів, технологій у виробництво; перехід на комп'ютерну систему обслуговування виробництва; появою нових професій, спеціальностей, робіт, посад; інтеграційними процесами, активізацією міжнародних господарських зв'язків, тощо.

Відповідно до статті 26 КЗпП випробування може бути обумовлено лише угодою між сторонами трудового договору при його укладенні.

Встановлювати випробування - це право, а не обов'язок роботодавця. Слід зауважити, що якщо працівник відмовляється від встановлення випробування, трудовий договір з ним не укладається. Використовуючи своє право встановити випробування працівнику, що приймається на роботу з метою перевірки відповідності дорученій роботі, роботодавець вправі відмовити в прийнятті на роботу працівнику, який не погодився на випробування. На практиці роботодавці часто зловживають наданим правом, що призводить до певного обмеження конституційного права на працю деякої категорії громадян, особливо це стосується жінок, які мають дітей.

Тому необхідність прийняття даного законопроекту полягає у підвищенні соціального захисту права працівників на працю та вибору роду діяльності.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті встановити додатковий захист для реалізації конституційного права на працю, зокрема, для осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір.

Незадовільний результат випробування дає підстави роботодавцю визнати працівника таким, що не витримав випробування і розірвати трудовий договір без попередньої згоди з виборним органом первинної профспілкової організації та без виплати вихідної допомоги.

Діюче законодавство прямо не відносить звільнення за незадовільними результатами випробування ні до загальних підстав припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП України), ні до підстав припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП України).

Отже, проектом пропонується віднести звільнення працівника у зв'язку з незадовільним результатом випробування до підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, оскільки роботу працівника оцінює роботодавець і приймає рішення про відповідність чи невідповідність його дорученій роботі.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону передбачається врегулювати питання щодо:

- доповнення переліку осіб, на яких не поширюється норма щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу;

- попередження працівника про те, що трудовий договір з ним буде розірвано у зв'язку з тим, що він не витримав випробування;

- продовження строку випробування на весь період коли працівник був відсутній на роботі, незалежно від причин відсутності;

- віднесення звільнення працівника у зв'язку з незадовільним результатом випробування до підстав звільнення з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту є удосконаленням трудового законодавства з метою забезпечення реалізації певної категорії громадян конституційного права на працю та унеможливлення зловживань з боку роботодавців при встановлення працівникам випробування при прийнятті на роботу.

 

Народний депутат України

В. Д. Барвіненко

Народний депутат України

О. В. Герега

Народний депутат України

В. В. Мельниченко

Народний депутат України

А. В. Шинькович

Опрос