Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.12.2014 № 1633
Дата рассмотрения: 07.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Кодекс України про надра є основним законодавчим актом, який регулює надання спеціальних дозволів на користування надрами. Однією з ключових умов отримання спеціальних дозволів є питання погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родовищ в залежності від їх значення: загальнодержавного та місцевого.

Так, в пункті 3 частини першої статті 91 Кодексу України встановлено погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, з обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Стосовно корисних копалин місцевого значення в Кодексі України про надра передбачено спеціальні вимоги щодо надання їх у користування. Зокрема, встановлене загальне правило, за яким надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення здійснюється обласними, Київською та Севастопольською міськими радами (п. 1 ч. 1 ст. 91), а на сільські, селищні, міські ради покладається обов'язок погоджувати надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення (п. 1 ч. 1 ст. 10).

Право рад погоджувати надання надр у користування зафіксовано в Порядку проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів N 594 від 30 травня 2011 року, та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів N 615 від 30 травня 2011 року, які встановлюють порядок отримання надр у користування для всіх видів надрокористування незалежно від їхнього значення (загальнодержавного чи місцевого).

Багато проблемних питань можуть і повинні вирішуватись на місцевому рівні. Це дає змогу врахувати екологічні інтереси населення відповідних територій при прийнятті рішень щодо розвитку продуктивних сил, передачі окремих природних об'єктів у користування юридичним і фізичним особам тощо. Через місцеві органи влади найбільш предметно реалізується принцип гармонійного збалансованого розвитку, а через систему місцевого екологічного управління здійснюється політика охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, підтримки екологічного балансу. На місцевому рівні найповніше поєднуються духовні й екологічні інтереси населення, культурні й екологічні традиції.

Закріпивши право територіальної громади безпосередньо здійснювати місцеве самоврядування, Конституція України в такий спосіб підвищила роль і значення різноманітних форм прямого волевиявлення територіальних громад з метою вирішення або участі у вирішенні питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, включаючи й ті з них, що пов'язані з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних ресурсів, утвердженням екологічної безпеки.

За своєю природою місцеві ради покликані захищати економічні, соціальні й екологічні інтереси відповідних територій, узгоджувати територіальні інтереси із загальнодержавними так, щоб не завдати шкоди розвиткові регіонів, безпеці довкілля населених пунктів.

Однак, у сфері використання надр виходить, що сільські, селищні, міські і районні ради, маючи право погодження надання в користування надр для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, фактично усунуті від прийняття рішень з відповідного питання щодо корисних копалин загальнодержавного значення.

Таке погодження мало б бути однією з форм практичної реалізації принципу поєднання державних і місцевих інтересів, на основі якого має здійснюватися як державне управління, так і місцеве самоврядування, а найближче до населення, а відтак і до проблем, що виникають на відповідних територіях, знаходяться сільські, селищні, міські і районні ради.

У зв'язку з цим, законопроектом пропонується закріпити норму, якою надання спеціального дозволу на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин здійснюється за погодженням з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами, якому передує погодження з відповідними сільськими, селищними, міськими і районними радами.

При цьому, у пункті 4 абзацу "б" статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

Таким чином, постає питання про узгодженість із Законом України "Про місцеве самоврядування" відповідного попереднього погодження з районними, міськими, селищними, сільськими радами питання надання спеціального дозволу.

Тому пропонується закріпити в Законі України "Про місцеве самоврядування" як виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад погодження питань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

Крім того, необхідно узгодити з Законом України "Про місцеве самоврядування" повноваження обласних та районних рад, які визначаються Кодексом України про надра.

У зв'язку з цим, пропонується в статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування" доповнити перелік питань, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях, питаннями надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного, а також для цілей не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

Враховуючи вищезазначене, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)" розроблено з метою оптимізації порядку погодження під час надання спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення, а також запровадження механізму врахування інтересів територіальної громади: жителів села, селища міста та району, які безпосередньо проживають на території, де має відбуватися видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту

Цілі і завдання розробленого законопроекту полягають в оптимізації порядку погодження під час надання спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення шляхом створення на законодавчому рівні механізму врахування інтересів територіальних громад при погодженні надання надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується:

Внести зміни до Кодексу України про надра:

закріпити як компетенцію сільських, селищних, міських і районних рад у сфері регулювання гірничих відносин погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного, а також для цілей не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;

закріпити положення про те, що надання спеціального дозволу на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин здійснюється за погодженням з відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами, якому передує погодження з відповідними сільськими, селищними, міськими і районними радами.

Внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування":

віднести до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад питання погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;

доповнити перелік питань, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях, питаннями надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного, а також для цілей не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

До основних нормативно-правових актів, що діють у сфері застосування розробленого проекту належать: Конституція України; Кодекс України про надра; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615; Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 594.

Реалізація проекту Закону після його прийняття потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного та місцевих бюджетів та не впливає на показники бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту оптимізує порядок погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей не пов'язаних із видобуванням корисних копалин під час надання спеціальних дозволів та дозволить створити механізм врахування інтересів територіальної громади, яка проживає на відповідній території.

 

Народний депутат України

П. В. Дзюблик

Народний депутат України

В. В. Кривенко

Опрос