Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно обеспечения международных стандартов в сфере защиты прав ребенка)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.12.2014 № 1606
Дата рассмотрения: 24.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо забезпечення міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Захист прав та інтересів дитини є одним із найважливіших завдань Української держави, адже ставлення до дітей, їхніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності якнайточніше відображають рівень гуманності й цивілізованості суспільства.

Світові стандарти у галузі дотримання прав дитини закріплені в головному міжнародному документі - Конвенції ООН про права дитини 1989 року.

Україна ратифікувала Конвенцію про права дитини 27 лютого 1991 року, таким чином наша держава визнала, що діти є особливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток і, що вони потребують спеціального постійного догляду і захисту, а також узяла на себе низку зобов'язань у рамках Конвенції, зокрема здійснити реформування законодавства відповідно до міжнародних стандартів.

У зв'язку з цим, необхідними є зміни до законів України, зокрема Кримінального кодексу України (далі - КК України), Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), насамперед з метою узгодження понятійного апарату чинного кримінального законодавства України з іншими законодавчими актами України.

Проектом Закону пропонується замінити поняття "неповнолітня дитина" (у якості потерпілого від злочину) поняттям "дитина", оскільки відповідно до частини другої статті 6 Сімейного кодексу України, неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. У свою чергу, діти до чотирнадцяти років визнаються вказаною нормою малолітніми.

Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства", дитиною визнається особа віком до 18 років. Кожній дитині держава гарантує захист від усіх форм насильства:

усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;

залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Тому, для забезпечення відповідальності за порушення законодавства про охорону дитинства, права дітей на захист від злочинного впливу, необхідно низку статей КК України, які оперують поняттям "неповнолітній" замінити поняттям "дитина".

2. Мета та завдання прийняття проекту

Метою прийняття Закону є приведення КК України та КУпАП у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав та основоположних свобод дитини та до вимог ратифікованою Україною Конвенції ООН про права дитини для належного законодавчого забезпечення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом пропонується у низці статей КК України та статті 180 КУпАП замінити поняття "неповнолітній" (у якості потерпілого від злочину) поняттям "дитина", а саме: у КК України - у частині третій статті 120, у частині третій статті 130, у частині другій статті 133, у частині першій та частині другій статті 137, у частині другій статті 140, у частині першій статті 141, у частині другій статті 142, у частині другій статті 144, у частині другій статті 147, у частині другій статті 181, у частині другій та частині третій статті 300, у частини другій та частині четвертій статті 301, у частині третій статті 302, у назві статті та частині першій статі 304, у частині третій статті 309, у частині третій статті 314, у частині другій статті 315, у частині другій статті 317, у назві статті та частині першій статті 323, у назві статті та частині першій статті 324; у КУпАП - у назві статті та частині першій статті 180.

Також пропонується у деяких статтях КК України замінити поняття "малолітній" (у якості потерпілого від злочину) поняттям "дитина", а саме: у частині другій статті 136, у частині другій статті 146.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства".

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення міжнародних стандартів у сфері захисту прав дитини", забезпечить приведення КК України та КУпАП у відповідність до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав та основоположних свобод дитини, а саме, вдосконалення кримінального законодавства у сфері захисту дітей від злочинного впливу.

 

Народні депутати України:

Остапчук В. М. (посв. N 375)

О. С. Пономарьов (посв. N 282)

Опрос