Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования условий реализации права на добычу пресных подземных вод)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.12.2014 № 1587-1
Дата рассмотрения: 31.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення умов реалізації права на видобування прісних підземних вод)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 23 Кодексу України про надра передбачено право землевласників і землекористувачів в межах наданих їм земельних ділянок на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей без спеціального дозволу та гірничого відводу за визначених цією статтею умов.

Зокрема, таким землевласникам і землекористувачам надано право видобувати підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Однак, реалізація вказаних законодавчих положень на практиці засвідчила наявність неоднозначного їх тлумачення органами державної влади та органами місцевого самоврядування та, як наслідок, створення безпідставних перешкод для реалізації землевласниками та землекористувачами своїх законних прав на видобування підземних вод.

Зокрема, недосконалим є термін "продуктивність водозаборів підземних вод", який вжито у статті 23 Кодексу України про надра, адже він може тлумачитися як "потужність водозабірних машин/пристроїв (насосів)", а не як фактичні обсяги видобування підземних вод землевласниками та землекористувачами. Відтак кожен землевласник та землекористувач, що має водозабірні пристрої, технічні характеристики яких дозволяють видобувати більше 300 кубометрів підземних вод на добу, незалежно від фактичних обсягів їх видобутку, повинен отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, що, очевидно суперечить закладеній у цю норму логіці дозвільного регулювання.

Неоднозначно тлумачиться також вжитий у статті 23 Кодексу України про надра термін "власні господарські і побутові потреби", який відповідно до позиції Державної служби геології та надр України (http://www.geo.gov.ua/polozhennya-statt-23.html) має застосовуватися згідно з "ГОСТ 17.1.1.04-80", що був затверджений ще постановою Державного комітету СРСР з стандартів у 1980 р. і на сьогодні продовжує формально діяти в Україні. Цей стандарт, який повністю застарів, зокрема, передбачає, що до господарсько-побутових потреб не належать потреби сільського господарства (без зрошення та обводнення), а також зрошення та обводнення. Таким чином, тлумачення терміна "власні господарські і побутові потреби" у відповідності з цим стандартом не охоплює використання підземних вод, зокрема, для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

Також, виходячи з необхідності надання додаткової державної підтримки в умовах складної економічної ситуації, пропонується надати право землевласникам і землекористувачам, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків в межах наданих їм земельних ділянок право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води для власних господарсько-побутових, сільськогосподарських та виробничих потреб.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є вдосконалення умов реалізації землевласниками та землекористувачами права на видобування прісних підземних вод без спеціальних дозволів та гірничого відводу, в тому числі спрощення умов використання підземних вод для сільськогосподарських цілей.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про надра, якими:

уточнити положення частини першої статті 23 зазначеного Кодексу, обмеживши право землевласників та землекористувачів на використання підземних вод за обсягом не продуктивністю водозаборів підземних вод, а обсягом видобування підземних вод із водозаборів;

поширити право землевласників та землекористувачів на видобування підземних вод (без спеціальних дозволів та спеціального відводу) в межах наданих їм земельних ділянок та встановлених частиною першою статті 23 Кодексу обсягів на використання таких вод на сільськогосподарські та виробничі цілі;

надати землевласникам і землекористувачам, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, в межах наданих їм земельних ділянок право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води для власних господарсько-побутових, сільськогосподарських та виробничих потреб.

У зв'язку з зазначеними змінами пропонується також уточнити положення статті 21 Кодексу України про надра та статті 17 Водного кодексу України, а також скореспондувати відповідні положення Кодексу України про надра з положеннями Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень законопроекту пропонується також врегулювати перехідні відносини між державою та землевласниками і землекористувачами, які згідно з запропонованими змінами отримають право на використання підземних вод без спеціального дозволу.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Кодекс України про надра, Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Закон України "Про питну воду і питне водопостачання", інші закони України та нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових бюджетних витрат.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить удосконалення правових умов реалізації землевласниками та землекористувачами своїх законних прав на видобування прісних підземних вод, сприятиме економічній привабливості та розвитку підприємництва, зокрема у сфері сільського господарства, матиме наслідком створення нових робочих місць, підвищення бюджетних надходжень та зростання добробуту в сільській місцевості.

 

Народний депутат України

С. П. Лабазюк

Опрос