Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1580
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" (далі - проект Закону)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 N 695, щодо дерегуляції та приведення функцій контролюючих органів до європейських стандартів.

Потребують вирішення низка завдань Уряду, зокрема щодо: спрощення започаткування та ведення господарської діяльності; скорочення дозвільних і погоджувальних процедур, зменшення впливу державних органів на діяльність суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом скасування ліцензування видів господарської діяльності, які мають/матимуть достатній рівень регулювання та контролю за їх здійсненням у разі відміни їх ліцензування; підвищення рівня захисту прав інвесторів, удосконалення механізму фінансування діяльності органів державної реєстраційної служби шляхом внесення змін до відповідних законодавчих актів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є дерегуляція господарської діяльності, що дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу Doing Business.

Пропонується привести законодавство в окремих сферах у відповідність до законодавства ЄС, а саме - в агропромисловому комплексі (стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель та спрощення орендних відносин), при провадженні господарської діяльності з виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції, а також при проведенні розвідувальних робіт та робіт з об'єктами трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин.

Пропонується ліквідація дозвільних центрів, як окремої складової центрів надання адміністративних послуг, та надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через центри надання адміністративних послуг (зі збільшенням кількості таких центрів) та посилення відповідальності адміністратора за невиконання посадових обов'язків.

Також, пропонується скасувати необхідність одержання дозвільних документів та повноваження органів влади щодо їх видачі шляхом внесення змін до законів України, які регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності.

Крім того, проектом Закону пропонується передбачити:

покращення якості надання адміністративних послуг через запровадження альтернативної можливості подачі документів до посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, а також інших осіб в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

скорочення термінів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії;

скасування опублікування повідомлень про державну реєстрацію в паперовому спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, та запровадження оприлюднення цих повідомлень на офіційному сайті веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

удосконалення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами органів державної влади, а також документами в електронній формі;

забезпечення можливості надання органами реєстрації додаткових платних послуг, пов'язаних із здійсненням державної реєстрації, надання заявникам можливості отримувати адміністративні послуги у сфері державної реєстрації за додаткову плату у скорочені терміни, а також виплати державним реєстраторам винагороди за виконання функцій у відповідній сфері;

встановлення справедливої (диференційованої) системи оплати адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок встановлення економічно обґрунтованих та соціально орієнтованих розмірів плати за адміністративні послуги, а також окремі супутні послуги;

вирішення існуючої проблеми кадрового забезпечення, шляхом покладання повноважень державних реєстраторів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на посадових осіб органів місцевого самоврядування, адміністраторів центрів надання адміністративних послуг, а також інших осіб в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

запровадження в Україні Єдиного державного адресного реєстру, до якого в обов'язковому порядку вноситимуться відомості про акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, а також інших питань адміністративно-територіального устрою, з метою дотримання єдиного порядку внесення та пошуку відомостей у Державному реєстрі прав.

У сфері житлово-комунального господарства законопроектом передбачається спрощення процедури переобладнання та перепланування жилих приміщень:

- скасування вимог щодо отримання громадянами дозволу виконавчого комітету рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування;

- визначення Мінрегіоном переліку робіт, які можуть проводитися без отримання дозвільних документів та після завершення яких об'єкт не потребує прийняття в експлуатацію.

Позбавлення центральних органів влади невластивих функцій щодо:

- погодження проектів будівництва об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря;

- контролю за дотриманням законодавства про рекламу.

У сфері регулювання містобудівної діяльності передбачається децентралізація функцій держави, зокрема:

- можливість створення органів держархбудконтролю у складі органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій;

- передача на місцевий рівень повноважень з видачі дозвільних документів, здійснення держархбудконтролю та прийняття в експлуатацію об'єктів;

- утворення системи державного нагляду за прийнятими рішеннями та можливість їх оскарження;

- вичерпний перелік підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт;

- вичерпний перелік документів, які подаються для отримання дозволу на виконання будівельних робіт;

- скорочення строку видачі технічних умов з 15 - 30 до 10 робочих днів;

- забезпечення механізмів сплати коштів пайової участі до прийняття в експлуатацію об'єктів;

- право замовника будівництва на застосування відповідно до законодавства автономних систем інженерного забезпечення;

- повноваження місцевих держадміністрацій щодо ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- повноваження органів місцевого самоврядування щодо організації роботи, пов'язаної із завершенням довгобудів;

- контроль органів місцевого самоврядування за діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб тощо.

Законопроектом скасовується:

- необхідність інформування замовником місцевих органів влади про отримані документи на початок будівництва та про прийняття об'єктів в експлуатацію;

- штраф за неподання зазначеної інформації;

проведення обов'язкової експертизи кошторисів проектів будівництва вартістю до 300 тис. грн., що будуються за державні кошти;

- обмеження щодо залучення до здійснення контролю фахівців лише організацій, атестованих Мінрегіоном;

- визначення Держархбудінспекції замовником при знесенні за рішенням суду самобудів.

3. Правові аспекти

Законодавчі акти у даній сфері правового регулювання:

Кодекс законів про працю України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Господарський процесуальний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Житловий кодекс Української РСР;

Кримінальний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Митний кодекс України;

Гірничий закон України;

Закони України:

"Про адміністративні послуги";

"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

"Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади";

"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

"Про господарські товариства";

"Про цінні папери та фондовий ринок";

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

"Про питну воду та питне водопостачання";

"Основи законодавства України про охорону здоров'я";

"Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";

"Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних";

"Про державну підтримку сільського господарства України";

"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

"Про ветеринарну медицину";

"Про охорону праці";

"Про зайнятість населення";

"Про карантин рослин";

"Про племінну справу у тваринництві";

"Про оренду землі";

"Про особисте селянське господарство";

"Про землеустрій";

"Про охорону земель";

"Про оцінку земель";

"Про державну експертизу землевпорядної документації";

"Про Державний земельний кадастр";

"Про пестициди і агрохімікати";

"Про судовий збір";

"Про донорство крові та її компонентів";

"Про молоко та молочні продукти";

"Про охорону дитинства";

"Про дитяче харчування";

"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

"Про захист рослин";

"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них";

"Про туризм";

"Про лікарські засоби";

"Про охорону культурної спадщини";

"Про регулювання містобудівної діяльності"

"Про основи містобудування";

"Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

"Про аудиторську діяльність";

"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними";

"Про металобрухт";

"Про архітектурну діяльність";

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

"Про відходи";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт";

"Про місцеве самоврядування в Україні";

"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів";

"Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується компетенції Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України; Міністерства інфраструктури України; Міністерства аграрної політики та продовольства України; Міністерства екології та природних ресурсів України; Міністерства культури України; Міністерства охорони здоров'я України; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; Міністерства освіти і науки України; Міністерства соціальної політики України; Міністерства внутрішніх справ України; Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державної служби з контролю за наркотиками, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; Державної фіскальної служби України; Служби безпеки України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону стосується інтересів центральних та місцевих органів виконавчої влади, які є органами ліцензування, та опосередковано може позитивно вплинути на розвиток регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не проходив процедуру оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки проект спрямований на розширення свободи підприємницької діяльності, що в свою чергу створить підґрунтя для створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення тощо.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону забезпечить адаптацію законодавства України, що регулює здійснення адміністративних процедур (надання адміністративних послуг), пов'язаних із одержанням суб'єктами господарювання прав на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, до законодавства Європейського Союзу, а також базового законодавства України, що регулює відносини у сфері дозвільної системи.

Передбачені законопроектом скорочення функцій та оптимізація процедур адміністративного регулювання господарської діяльності сприятимуть створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та підвищенню рівня захисту суб'єктів господарювання.

Таким чином, буде забезпечено скорочення функцій та удосконалення процедур адміністративного регулювання економіки, запроваджено прозорі і єдині правила для всіх суб'єктів економічної діяльності та умови для підвищення рівня їх захисту.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос