Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1573
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету та створення умов для зниження навантаження на фонд оплати праці.

2. Мета і шляхи її досягнення

Внесення змін до деяких законодавчих актів з метою створення умов для стабілізації фінансового стану держави, зниження навантаження на фонд оплати праці та приведення до фінансових можливостей дії положень окремих законів України.

I. Змінами до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонується до частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), застосовувати ставку єдиного соціального внеску з понижуючим коефіцієнтом 0,4.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), на чинну ставку єдиного внеску.

II. З метою підвищення ефективності управління у сфері соціального страхування, скорочення та оптимізації витрат на управління, спрощення обслуговування застрахованих осіб і роботодавців, передбачається з 1 січня 2015 року створити Фонд соціального страхування України, об'єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

III. Передбачаються зміни до законодавства про оплату праці, адміністративного та кримінального законодавства, що сприятимуть легалізації заробітної плати та зайнятості, суть яких полягає у наступному:

1. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

2. У разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, роботи на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи повний робочий час приймається рішення про виплату працівникові заробітної плати не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.

3. Передбачаються фінансові санкції для юридичних та фізичних осіб-підприємців у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних плат за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску та податків, порушення термінів виплати заробітної плати більш ніж за один місяць, виплати не в повному обсязі, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та порушення інших вимог трудового законодавства.

4. Запроваджуються штрафи для посадових осіб за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин; за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю.

5. Збільшуються в 1,3 - 2 рази розміри штрафів за порушення порядку нарахування ЄСВ, порушення при поданні звітності щодо ЄСВ, подання недостовірних відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.

IV. Пропонується внести зміни до Законів України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про державну виконавчу службу", "Про тваринний світ", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про прокуратуру", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Антимонопольний комітет України", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про захист рослин", "Про захист прав споживачів", "Про гідрометеорологічну діяльність", "Про мисливське господарство та полювання", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про дипломатичну службу", "Про лікарські засоби", Лісового кодексу України, "Про запобігання корупції", "Про Національне антикорупційне бюро України", замінивши норми про страхування працівників за рахунок коштів державного бюджету нормами про те, що вказані особи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; а норми про виплати у разі загибелі або втрати працездатності за рахунок бюджету - нормами про вказані виплати за рахунок Фонду соціального страхування України.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері правового регулювання, є:

закони України: "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; Кодекс законів про працю України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; "Про свободу совісті та релігійні організації"; "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; "Про охорону праці"; "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; "Про колективні договори і угоди"; Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; "Про фізичну культуру і спорт"; "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; "Про судовий збір"; "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим"; "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку"; "Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України"; "Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки"; "Про утилізацію транспортних засобів"Кримінальний кодекс України; "Про оплату праці"; "Про виконавче провадження"; "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності"; "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про державну виконавчу службу", "Про тваринний світ", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про прокуратуру", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Антимонопольний комітет України", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про захист рослин", "Про захист прав споживачів", "Про гідрометеорологічну діяльність", "Про мисливське господарство та полювання", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про дипломатичну службу", "Про лікарські засоби", Лісовий кодекс України, "Про запобігання корупції", "Про Національне антикорупційне бюро України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону сприятиме легалізації фонду заробітної плати в обсязі 11 млрд. грн. (2,2 % від фонду заробітної плати в економіці), що дозволить збільшити надходження до бюджету (+1,3 млрд. грн.) та фондів соціального страхування (+3,3 млрд. грн.).

Об'єднання фондів сприятиме скороченню адміністративних видатків фондів на 600 млн. гривень.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта забезпечить раціональне та ефективне використання наявних фінансових ресурсів.

 

Міністр фінансів України 

Н. Яресько

Опрос