Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и некоторых вопросах деятельности объектов, которые исключаются из такого перечня

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1567
Дата рассмотрения: 06.04.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та деякі питання діяльності об'єктів, що виключаються із такого переліку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законопроект схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 31.03.2015 та доопрацьований за результатами обговорення на зазначеному засіданні в частині доповнення Додатка 2 до нього дочірніми компаніями (підприємствами) НАК "Нафтогаз України" - ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укрспецтрансгаз" та ДП "Лікво".

Законом України від 13.01.2012 N 4336 "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" внесено зміни до критеріїв віднесення об'єктів державної власності до таких, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, зокрема знято заборону на приватизацію підприємств лікеро-горілчаної, спиртової, енергетичної та вугільної галузей, підприємств машинобудування, авіаційної промисловості.

Ураховуючи, що більшість об'єктів, які знаходяться в переліку, не відповідають чинним критеріям, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", яким передбачено суттєве скорочення переліку, а саме виключення об'єктів, які не відповідають критеріям, а також були ліквідовані або реорганізовані.

Зокрема, законопроектом пропонується включити:

- у додаток 1 - казенні підприємства та державні підприємства, установи та організації, що не підлягають приватизації (130 об'єктів);

- у додаток 2 - акціонерні товариства, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, та державні підприємства, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у акціонерні товариства (510 об'єкти);

- у додаток 3 - об'єкти права державної власності, та господарські товариства, акції (частки, паї) яких належать державі, розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що не підлягають приватизації (273 об'єкти).

Разом з цим, статтею 2 законопроекту визначаються особливості перетворення державних підприємств, включених до додатку 2 проекту, у акціонерні товариства.

З метою виведення виробництва спирту етилового за межі державної монополії та запровадження конкуренції у зазначеній галузі, законопроектом пропонується внести ряд змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Також законопроектом встановлюється тимчасовий захист підприємств, що виключаються з додатків до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", від позаприватизаційних процедур відчуження їх майна, зокрема в процедурах банкрутства. Так, законопроектом передбачено зупинення провадження у справах про банкрутство зазначених підприємств, а також запроваджується мораторій на порушення провадження у справах про їх банкрутство протягом трьох років. При цьому слід зазначити, що такі норми не розповсюджуються на об'єкти права державної власності, що ліквідуються за рішенням власника. Запропоновані обмеження нададуть змогу уповноваженим органам управління вжити необхідних заходів для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств.

Законопроект доповнено нормами щодо заборони на приватизацію об'єктів права державної власності агропромислового комплексу, які виключаються з переліку та на які поширюється дія Закону України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі", до внесення змін до законодавчих актів щодо встановлення конкурентної процедури продажу майна підприємств агропромислового комплексу.

З метою забезпечення безпеки держави законопроектом передбачається доповнення Закону України "Про приватизацію державного майна" нормами, якими передбачено, що не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором та фізичні і юридичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції та, в разі відчуження у будь - який спосіб їм об'єктів приватизації, ці об'єкти повертаються у державну власність без компенсації.

Окрім того, законопроект додатково розглядався 4 квітня 2015 року на засіданні Кабінету Міністрів України та доопрацьований за результатами обговорення на цьому засіданні, а саме:

з додатку 1 до законопроекту "Перелік казенних підприємств та державних підприємств, установ та організацій, що не підлягають приватизації" виключено Державне підприємство "Адміністрація морських портів України";

з додатку 2 до законопроекту "Перелік акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, та державних підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути перетворені у державні акціонерні товариства" виключені:

Відкрите акціонерне товариство "Турбоатом";

Державне підприємство "Ворохтянська високо гірська навчально-спортивна база "Заросляк";

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект";

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак";

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Виключення із законопроекту ВАТ "Турбоатом" та ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" надасть їм можливість повноцінного використання ринкових механізмів господарювання, реалізації економічних цілей та, в перспективі, залучення до діяльності стратегічних інвесторів.

Виключення із законопроекту таких підприємств як Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" та Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак" зніматиме заборону на їх приватизацію як юридичних осіб, але не означатиме можливості приватизації закріпленого за ними державного майна, що підпадає під вимоги частини другої та четвертої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" і є таким, що не підлягає приватизації незалежно від їх включення до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Отже, приватизація таких юридичних осіб можлива лише в частині державного майна, на яке не поширюються вимоги частини другої статті 5 зазначеного.

Виключення з Переліку Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не означатиме його приватизації оскільки відповідно до частини четвертої зазначеної статті Закону України міжнародні аеропорти не підлягають приватизації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою законопроекту є посилення контролю держави за збереженням і використанням майна підприємств, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, у тому числі розташованих на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; виведення виробництва спирту етилового за межі державної монополії та запровадження конкуренції у зазначеній галузі; запровадження конкурентної процедури продажу майна підприємств агропромислового комплексу; захист підприємств, що виключаються з переліку, від позаприватизаційних процедур ліквідації та відчуження їх майна, зокрема в процедурах банкрутства.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, закони України "Про приватизацію державного майна", "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Законопроект не стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету та сприятиме надходженню коштів до Державного бюджету від приватизації об'єктів державної власності, що втратили ознаки загальнодержавного значення.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект доопрацьовано за результатами обговорення на засіданні Верховної Ради України 15.01.2015 з урахуванням пропозицій депутатських груп та фракцій. За результатами доопрацювання до додатку 2 законопроекту включено 364 підприємства лісового господарства, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія" та Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Оріон", а також виключено Державну продовольчо-зернову корпорацію.

Проект Закону погоджено з Мінфіном, Фондом, Мінюстом, Міноборони, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОН, ДКАУ, Держстатом та іншими заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не вимагає погодження з місцевими органами виконавчої влади.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза законопроекту не проводилася.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери та не вимагає погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація законопроекту не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме захисту майнових прав держави та упорядкуванню переліку, а також врегулюванню питань, які можуть виникнути у зв'язку із зняттям заборони на приватизацію підприємств спиртової галузі, агропромислового комплексу та підприємств, що знаходяться на різних стадіях банкрутства.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос