Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реформы межбюджетных отношений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1557
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)" підготовлено на виконання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 N 385-р, та абзацу другого пункту 1 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 N 591-р.

Необхідність прийняття акта зумовлена потребою удосконалення бюджетного законодавства в рамках проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. В її основі - децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

У ході підготовки проекту Закону були досліджені позитивні здобутки бюджетних реформ в зарубіжних країнах, зокрема Польщі та Німеччині, щодо фінансового забезпечення соціально-культурної сфери, побудови трансферної політики, організації міжбюджетних відносин та механізмів бюджетного вирівнювання і на їх основі розроблено нову модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону пропонується врегулювати бюджетні правовідносини, пов'язані з впровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, удосконаленням казначейського обслуговування бюджетних коштів, посиленням відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів, функціонуванням бюджетної системи України в особливий період.

Законопроектом передбачено:

1. Підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих бюджетів.

2. Стимулювання громад до об'єднання та формування спроможних територіальних громад через механізм переходу бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державними бюджетом, наділення таких громад повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного значення, позбавлення права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об'єдналися.

3. Розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів шляхом:

передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних послуг (крім 50 % адміністративного збору за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), державного мита;

збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80 %;

закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел - податку на доходи фізичних осіб за новими нормативами (бюджети міст обласного значення, районів - 60 %, обласні бюджети - 15 %, бюджет м. Києва - 40 %) та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (обласні бюджети - 10 %);

запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в діапазоні від 2 % до 5 % вартості реалізованого товару замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих бюджетів;

розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна.

4. Децентралізацію видаткових повноважень у соціально-культурній сфері та чіткий розподіл компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.

З державного на регіональний та місцевий рівень передаються окремі заходи та заклади в освітній і медичній та культурній сферах; підтримка місцевих рад фізкультурно-спортивних товариств та їх спортивних баз тощо.

5. Запровадження нових видів трансфертів (базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція; субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація).

Базова дотація матиме компенсаторний характер та забезпечуватиме вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів за закріпленими доходами (податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток).

Визначено механізм розподілу та використання нових субвенцій у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

6. Встановлення нової системи вирівнювання за закріпленими загальнодержавними податками (податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб) - залежно від рівня надходжень на одного жителя. Решта платежів вирівнюванню не підлягають і залишаться в повному розпорядженні місцевих бюджетів. Зазначене сприятиме забезпеченню місцевих бюджетів достатніми надходженнями та стимулюватиме місцеві органи влади до залучення додаткових надходжень та розширення бази оподаткування.

Показники доходів столичного бюджету не враховуються під час здійснення фіскального вирівнювання, обсяг коштів, що перевищує середній показник надходжень по податках на одного жителя по Україні, не вилучається і може бути спрямований на фінансування видатків для виконання м. Києвом функцій столиці відповідно до Закону України від 15 січня 1999 року N 401-XIV "Про столицю України - місто-герой Київ".

7. Посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у освітній та медичній галузях шляхом визначення їх головними розпорядниками коштів відповідних субвенцій.

8. Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.

9. Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій.

10. Зміни у розмежуванні зарахування коштів екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), із передбаченням зарахування до державного бюджету 20 % надходжень, а до місцевих бюджетів - 80 %, у тому числі до обласних бюджетів - 55 %, сільських, селищних, міських бюджетів -25 % та бюджету міста Києва - 80 відсотків.

Значне збільшення ресурсу обласних бюджетів дасть змогу забезпечити фінансування видатків, пов'язаних з фінансуванням державних ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій, якими забезпечується епізоотичне благополуччя відповідних територій шляхом проведення лікувальних, лабораторно-діагностичних, профілактичних робіт, контролю за якістю продуктів харчування тощо.

Також передбачено законодавче регулювання інших питань бюджетних відносин, зокрема:

визначено порядок казначейського обслуговування в особливий період;

посилено відповідальність головних розпорядників бюджетних коштів в частині формування паспортів бюджетних програм та запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації, необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм;

передбачено норму стосовно формування місцевими органами влади обсягу бюджету розвитку (не менше 10 % обсягу загального фонду власних доходів місцевих бюджетів);

доповнено перелік захищених видатків, видатками на заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

врегульовано бюджетні відносин в особливий період;

За попередніми розрахунками ріст ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році складе більше 30,0 млрд. гривень. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то у майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект і доходи місцевих бюджетів зростуть у два-три рази. Таким чином у розпорядженні органів місцевого самоврядування буде ресурс для вирішення питань розвитку громад.

3. Правові аспекти

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки відбувається перерозподіл дохідних джерел та видаткових повноважень між державним та місцевими бюджетами.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено із зауваженнями, які враховано частково - Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону стосується питань формування місцевих бюджетів, їх виконання та міжбюджетних взаємовідносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Головні завдання нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин та шляхи їх реалізації, на основі яких сформовано проекту Закону, розміщені на офіційному веб-сайті Мінфіну, обговорювалися у рамках роботи Робочої групи з питань децентралізації фінансів та зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування та роботи X Українського муніципального форуму у м. Одеса.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дасть змогу реалізувати політику децентралізації повноважень та фінансів; зміцнити матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування; надати місцевим бюджетам бюджетну та фінансову самостійність; встановити новий механізм бюджетного вирівнювання; зацікавити громади до об'єднання та формування спроможних територіальних громад; спростити процедуру надання місцевих гарантій та здійснення запозичень від міжнародних фінансових організацій; посилити відповідальність галузевих міністерств за реалізацію державної політики у відповідній галузі та ефективність використання бюджетних коштів; удосконалити казначейське обслуговування бюджетних коштів та надати можливість місцевим бюджетам для переходу на банківську форму обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних установ; врегулювати бюджетні відносини в особливий період.

 

Міністр фінансів України 

Н. Яресько

Опрос