Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования органов внутренних дел

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1550
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ" підготовлено Міністерством внутрішніх справ з власної ініціативи.

Європейська інтеграція України зобов'язує нашу державу забезпечити ефективне функціонування інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав та свобод людини і громадянина, їх ефективний захист. Одним із таких завдань є утворення Міністерства внутрішніх справ як цивільного органу європейського зразка з функціонально виправданою управлінською структурою, чітким розподілом повноважень між структурними підрозділами, оптимальним співвідношенням керівного та виконавчого складу персоналу.

На сьогодні діяльність МВС України є вкрай неефективною через ряд системних недоліків, найважливішими серед яких є застаріла модель управління, недосконалість структури міністерства, дублювання повноважень окремих органів та підрозділів, завищений відсоток чисельності управлінського персоналу. На практиці це призводить до невиправданої бюрократизації управлінських процесів, внутрішньої конкуренції між службами, неспроможності забезпечити гнучкі моделі реагування на кримінальні виклики, збільшення часу для виконання стандартних процедур із захисту прав і свобод населення.

Означені чинники - разом із високим рівнем корупції серед персоналу ОВС - підривають довіру населення до діяльності системи органів внутрішніх справ та негативно впливають на можливості МВС у сфері забезпечення захисту прав і свобод громадян.

З огляду на викладене цим законопроектом як першочерговий етап реформування органів внутрішніх справ пропонуються заходи з оптимізації структури органів внутрішніх справ, чіткого розмежування та усунення дублювання їх повноважень, а також позбавлення підрозділів органів внутрішніх справ невластивих їм функцій.

Перш за все це стосується спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ, створених у дев'яностих роках XX століття. Утворення цих підрозділів було викликано надзвичайною криміногенною ситуацією в новоутвореній незалежній державі, значними корупціогенними чинниками в органах державної влади, фактичною неспроможністю загальнофункціональних підрозділів органів внутрішніх справ протидіяти організованій злочинності. Прийнятим у 1993 році Законом України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" за спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС було закріплено спеціальний статус, надано особливі повноваження у сфері боротьби з організованою злочинністю.

На сьогодні організована злочинність у тому вигляді, яка вона була в кінці XX століття, практично перестала існувати, трансформувавшись у нові форми кримінальної активності, які охоплюють усі суспільно важливі сфери, а ознаки організованості в діяльності злочинних груп на сьогодні виявляються при розкритті багатьох кримінальних правопорушень.

За вказаних обставин існування таких підрозділів у системі МВС утратило свою актуальність, оскільки фактично боротьбою з організованими формами злочинності займаються майже всі підрозділи блоку кримінальної міліції.

Завдання оптимізації структури МВС повною мірою стосується й спеціальних підрозділів міліції, діяльність яких, до того ж, стала причиною резонансних подій у суспільстві та набула негативної оцінки, тому логічним кроком Міністерства в цьому напрямку є пропозиція щодо об'єднання всіх існуючих спеціальних підрозділів та утворення на їх базі єдиного універсального спеціального підрозділу міліції.

Проблема дублювання функцій яскраво простежується в діяльності ГУБОЗ МВС, транспортної міліції, уповноважених органів внутрішніх справ у справах дітей, які фактично виконують функції, що належать до компетенції блоку кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, маючи при цьому власні управлінські апарати, що призводить до бюрократизації діяльності та заважає ефективному використанню людських ресурсів і бюджетних коштів.

Питання ефективності використання ресурсів тривалий час стосується також підрозділів ветеринарної міліції, які зобов'язані брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій (пункт 16 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію"), хоча повноваження фітосанітарних та ветеринарних служб невластиві органам внутрішніх справ.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з реформуванням системи органів внутрішніх справ, оптимізацією структури Міністерства внутрішніх справ, усуненням дублювання функцій підрозділами органів внутрішніх справ, удосконаленням їх діяльності та позбавленням невластивих функцій.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про міліцію", "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про транспорт", "Про ветеринарну медицину", "Про засади запобігання і протидії корупції", інші законодавчі та підзаконні акти, що регламентують діяльність органів внутрішніх справ.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено без зауважень Міністерством юстиції України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, погоджено із зауваженнями Міністерством фінансів України, не погоджено Міністерством аграрної політики та продовольства України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону України не має положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ" дозволить унести зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з оптимізацією структури Міністерства внутрішніх справ, удосконаленням діяльності органів внутрішніх справ, позбавити міліцію невластивих функцій.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Опрос