Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления закупок энергосервиса

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1532
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу" (далі - проект) розроблено з метою створення законодавчого поля для діяльності енергосервісних компаній в бюджетній сфері.

У соціальній сфері оплата за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги є однією з найбільших складових витрат на утримання бюджетних закладів, що разом із постійним зростанням тарифів на паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги та обмеженістю фінансування веде до зростання заборгованості розпорядників бюджетних коштів за спожиті паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги, і, як наслідок, майже повну відсутність капітальних вкладень у реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури.

Згідно з експертними оцінками в Україні бюджетні будівлі споживають теплової енергії від 130 до 250 кВт·год./м2, в ЄС цей показник значно менший і складає від 50 до 80 кВт·год./м2 і в свою чергу причинами такого високого рівня споживання енергії в будівлях є старіння будівель; дефіцит коштів бюджету на впровадження енергоефективних технологій; відсутність зацікавленості приватного інвестора у проектах з енергоефективності в силу законодавчих обмежень.

Витрати на опалення бюджетних установ в Україні є у 2 - 3 рази вищими ніж витрати на опалення бюджетних установ країн Європейського Союзу, при чому це не гарантує дотримання санітарних вимог в приміщеннях бюджетних установ.

Крім того, на рівні головних розпорядників бюджетних коштів відсутній комплексний підхід до вирішення проблем неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Згідно існуючої на сьогодні практики, кошти головних розпорядників бюджетних коштів розпорошуються невеликими сумами по багатьох об'єктах, що, у свою чергу, не дає економічного ефекту від їх використання. Досить часто профінансовані заходи не усувають причин неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів або не є економічно та технологічно виваженими.

Виходом із цієї ситуації є залучення інвестицій та досвіду енергосервісних компаній до впровадження енергоефективних проектів.

Енергосервісна компанія реалізує енергоефективні проекти за власні кошти, які повертає із отриманої економії витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг протягом строку енергосервісного договору.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії енергії за рахунок енергоефективних проектів у будівлях складає 1 млрд. м3 природного газу або 11 млрд. гривень у грошовому еквіваленті.

Проте, на сьогодні у законах України відсутні спеціальні положення щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів, що не дає можливості залучати інвестиції у підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

До того ж, відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18.12.2009 Україна повинна імплементувати Директиву 2006/32/EC Європейського Парламенту та Ради про енергетичну ефективність кінцевого споживання та енергетичні послуги, а саме забезпечити енергетичну ефективність кінцевого споживання, зокрема, шляхом створення належних умов для діяльності енергосервісних компаній та впровадження енергосервісних договорів.

Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується нагальною потребою створення законодавчого поля для діяльності енергосервісних компаній в бюджетній сфері.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою законопроекту є створення правових засад закупівлі енергосервісних послуг.

Залучення інвестицій для проведення заходів з модернізації об'єктів соціальної інфраструктури дасть можливість створити умови для скорочення споживання енергетичних ресурсів.

Проект спрямовано на створення правових засад закупівлі енергосервісних послуг, залучити інвестиції до реалізації енергоефективних проектів у бюджетних закладах без збільшення місцевого та державного боргу, без надання місцевих або державних гарантій.

Україна має значний потенціал для підвищення енергоефективності будівель громадського призначення та інших бюджетних активів. Інвестиції в енергетичну модернізацію можуть значно зменшити витрати на електроенергію бюджетних організацій, таким чином скоротивши дефіцит коштів у бюджетному секторі, а також підвищити комфорт та якість бюджетних будівель.

Проект дає визначення специфічних визначення понять, які стосуються закупівлі енергосервісних послуг, встановлює, що закупівля енергосервісних послуг здійснюється на конкурсних засадах (за процедурами конкурсних торгів, запиту цінових пропозицій, переговорної процедури закупівлі) незалежно від вартості предмета закупівлі, встановлює вимоги до документації конкурсних торгів.

Проект Закону України "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу" повинен розглядатися одночасно із пов'язаними з ним проектом Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)" та проектом Закону України "Про енергозбереження" щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів".

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено:

створення правових засад закупівлі енергосервісних послуг;

залучення інвестицій до реалізації енергоефективних проектів у бюджетних закладах без збільшення місцевого та державного боргу, без надання місцевих або державних гарантій;

4. Місце законопроекту в системі законодавства

До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать:

Конституція України;

Закон України "Про здійснення державних закупівель";

Закон України "Про енергозбереження";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.07.2012 N 588-р "Про затвердження плану заходів з нормативно-правового забезпечення реалізації енергоефективної політики тепло споживання та модернізації сфери теплопостачання";

Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 18.12.2009 щодо імплементації Директиви 2006/32/EC Європейського Парламенту та Ради про енергетичну ефективність кінцевого споживання та енергетичні послуги.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація положень законопроекту не потребує жодних додаткових матеріальних чи будь-яких інших витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Реалізація положень проекту Закону України "Про особливості здійснення закупівель енергосервісу" сприятиме створенню законодавчого поля для діяльності енергосервісних компаній в бюджетній сфері, надасть можливість створити умови для скорочення споживання енергетичних ресурсів шляхом залучення інвестицій для проведення заходів з модернізації об'єктів соціальної інфраструктури.

 

Народний депутат України

О. Г. Домбровський

Опрос