Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об урегулировании правоотношений между потребителями финансовых услуг и банками и финансовыми учреждениями в связи с резким поднятием курса иностранной валюты относительно гривни

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.12.2014 № 1531-1
Дата рассмотрения: 29.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про врегулювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Захист прав та основних свобод громадян є також одним з основних завдань Української держави та владних інститутів України.

Соціальна напруга в українському суспільстві зростає ледь не щодня. Підняття курсу долара США, за який здійснюється закупівля ледь не всього об'єму українського імпорту, зниження реальних доходів населення, спад валового внутрішнього продукту - це наслідки непродуманої соціально - економічної політики протягом минулих років. Державний механізм, який дістався Україні в спадок від УРСР, майже без змін (змінилися практично лише одні назви) вичерпав ліміт свого існування. Він не здатний надалі ефективно виконувати свої основні конституційні функції з захисту конституційних прав і свобод громадян. Тому він потребує негайного реформування задля реального, а не декларативного виконання завдань держави, передбачених Конституцією України.

Однією з постраждалих внаслідок підвищення курсу іноземної валюти громадян, є позичальники банків та інших фінансових установ, які одержали кредитні кошти в іноземній валюті. Нерідко виникає ситуація, коли позичальник брав кредит в доларах США по 5 гривень за 1 долар США, а віддавати борг доводиться за зовсім іншим набагато вищим (іноді навіть в декілька разів) курсом іноземної валюти. Безумовно, що такі обставини змушують людей на проведення деяких радикальних дій, вуличних заходів та демонстрацій для вираження незгоди з ситуацією, яка ставить їх та їхні сім'ї на межу фізичного виживання. Адже, часто бувають ситуації, що сім'ї змушені віддавати по сплаті за кредитами, одержаними в іноземній валюті, ледь не 80 відсотків свого сімейного бюджету. Кількість людей, які потрапили в пастку ризиків різкого коливання валютних курсів, є досить значною.

Саме врегулювання правовідносин між споживачами фінансових послуг та банками та фінансовими установами у зв'язку з різким підняттям курсу іноземної валюти стосовно гривні і є основною метою цього законопроекту.

2. Мета та завдання проекту Закону

Метою прийняття цього законопроекту є захист законних прав позичальників (боржників) банківських та інших фінансових установ за кредитами, виданими в іноземній валюті.

Завданням є створення законодавчого поля для вирішення гострої соціальної проблеми - захисту законних прав позичальників (боржників) банків та інших фінансових установ в іноземній валюті.

3. Основні положення законопроекту

Законопроект складається з 5 статей та ст. 6 "Перехідні положення". Відповідно до статті 1 законопроекту під його дію підпадають:

- кредит одержані споживачем споживачем у розумінні Закону України "Про захист прав споживачів";

- кредити, одержані на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами;

- загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 2 млн. гривень за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 01.01.2015 р.;

Відповідно до ч. 1 ст. 2 законопроекту пропонується встановити строк в 12 місяців для подачі заяв позичальників до банківських та інших фінансових установ стосовно реструктуризації кредитів. Ч. 2 ст. 2 Встановлює умови реструктуризації:

1) перерахування несплачених зобов'язань за кредитом в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою з одного боку та позичальником з іншого боку. При цьому різниця між офіційним курсом іноземних валют до гривні на момент укладення договору банківського кредиту між банком чи фінансовою установою та позичальником та офіційним курсом іноземних валют станом на 01.01.2015 р. в тілі кредиту розподіляється наступним чином:

- 50 відсотків різниці між офіційними курсами валют підлягає безумовному списанню банком;

- 50 відсотків різниці погашається державою, при цьому процентна ставка не стягується, оплачується лише тіло кредиту;

2) Після здійснення реструктуризації та перерахування зобов'язань позичальника за кредитом всі подальші платежі переводяться в гривню, а позичальник здійснює виплати за несплаченою на момент реструктуризації частиною грошових зобов'язань за кредитом за офіційним курсом іноземних валют, встановлених на момент укладення первісного договору споживчого кредиту.

3) Невід'ємною частиною договору зі змінами має бути графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на період дії кредитного договору. Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим в гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 01.01.2015;

При цьому ст. 4 законопроекту встановлює мораторій строком на 12 місяців на стягнення предмету іпотеки за договором кредиту. Ст. 6 законопроекту встановлює пільги для військовослужбовців і добровольців та членів їх сімей. Так, для них пропонується списання плати за користування кредитом з моменту укладення угоди про реструктуризацію кредиту, а також списання всіх комісій, пені та неустойок, виставлених банком до моменту підписання угоди про реструктуризацію договору кредиту.

Законопроект передбачає, що під час дії мораторію, з числа осіб, компетентних в питаннях фінансової та банківської діяльності, щодо здійснення перевірки банків та фінансових установ на предмет дотримання ними нормативно-правових актів України, що регулюють основні засади грошово-кредитної політики в Україні за кредитними угодами (кредитними.

4. Стан нормативно - правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються:

1. Конституцією України;

2. Цивільним кодексом України;

3. Кримінальним кодексом України

4. Податковим кодексом України;

5. Законом "Про Національний банк України";

6. Законом "Про банки та банківську діяльність";

7. Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом";

8. Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

9. Законом України "Про захист прав споживачів",

10. Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю";

11. Законом України "Про іпотеку";

12. Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить захистити законні права позичальників (боржників) банківських та інших фінансових установ за кредитами, виданими в іноземній валюті.

Реалізація норм законопроекту дозволить створити законодавче поле для вирішення гострої соціальної проблеми - захисту законних прав позичальників (боржників) банків та інших фінансових установ в іноземній валюті.

 

Народний депутат України

М. Й. Головко (посв. N 362)

Опрос