Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом порядке осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на период проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1529
Дата рассмотрения: 26.01.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проблемою, яка потребує вирішення на законодавчому рівні, є прогалина в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актах, що визначають повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, щодо здійснення повноважень представницьких органів місцевого самоврядування у разі неможливості здійснення ними цих повноважень.

На територіях, які були звільнені від незаконних збройних формувань під час проведення антитерористичної операції, деякі органи місцевого самоврядування виявили нездатність виконувати свої повноваження в зв'язку із самоусуненням депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування від виконання повноважень, покладених на них законом.

Частиною першою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць (частина п'ята ст. 46 Закону). Зазначені вимоги Закону порушуються деякими районними радами Луганської та Донецької областей та Луганською і Донецькою обласними радами.

Так, останнє пленарне засідання двадцять п'ятої сесії Луганської обласної ради шостого скликання було проведено 23 травня 2014 року. З цього часу сесії обласної ради не скликались, не розглядались питання, які віднесені до повноважень обласної ради. Невідоме місцезнаходження голови обласної ради та його заступників, апарату обласної ради.

Згідно п. 4 Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 N 595, переміщення органу місцевого самоврядування на контрольовану територію здійснюється за рішенням відповідної місцевої ради. Луганська обласна рада не приймала рішень про зміну свого місцезнаходження. За даними ЄДРПОУ вона залишається зареєстрованою за юридичною адресою в місті Луганську на непідконтрольній території.

Остання сесія Донецької обласної ради проводилась 24 вересня 2014 року. Скликана на 15 січня 2015 року в місті Маріуполі 33 сесія Донецької обласної ради не відбулась через відсутність кворуму. За інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Донецької обласної ради значна частина депутатів не змогла прибути на сесію в Маріуполь у зв'язку з проведенням бойових дій на території Донецької області, ускладненням транспортного сполучення, загрозою для життя.

Виходячи з положень чинного законодавства України районні, обласні ради мають діяти в інтересах відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст. Бездіяльність місцевих рад перешкоджає реалізації жителями своїх прав, свобод та законних інтересів, а також прямо суперечить інтересам не лише територіальних громад, але й української держави в цілому.

Тривалий час на відповідних територіях не вирішуються питання місцевого значення, віднесені законом до відання органів місцевого самоврядування. Більшість цих питань стосуються забезпечення життєдіяльності місцевих громад: управління об'єктами комунальної власності, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, затвердження місцевих бюджетів, розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій тощо.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" врегульовані деякі випадки, пов'язані з неправомочним складом місцевої ради, достроковим припиненням повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради. Дострокове припинення повноважень районної, обласної ради можливе, якщо:

1) рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної, обласної ради. При цьому місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради. Закон також передбачає, що у разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідної ради.

З цього вбачається, що припинення повноважень районної, обласної ради у відповідності із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" не розв'язує існуючу проблему.

По-перше, очевидною є недосконалість та суперечливість частини шостої ст. 78 Закону, у відповідності до якої "місцева рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради". Вислів "продовжує діяти" в даному випадку передбачає дію, а не бездіяльність. Таким чином, Законом залишається не врегульованим питання виконання повноважень районної, обласної ради на період до обрання нового складу ради у випадку бездіяльності, нездатності ради діяти.

По-друге, Закон не враховує ситуацію, коли позачергові вибори місцевої ради провести неможливо.

В зв'язку з цим, з урахуванням обставин, які склалися в Донецькій та Луганській областях, необхідним є прийняття спеціального Закону, який би усунув законодавчу прогалину.

2. Мета і завдання проекту Закону

Метою прийняття Закону є створення умов для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад, вирішення питань місцевого значення шляхом визначення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на період проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях у разі нездійснення повноважень, передбачених законодавством України, органами місцевого самоврядування - районними та обласними радами.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується визначити особливий порядок здійснення повноважень органів місцевого самоврядування - районних і обласних рад - відповідно районними та обласними державними адміністраціями, у разі нездійснення районними та обласними радами своїх повноважень (непроведення сесій понад три місяці підряд незалежно від причин, починаючи з червня 2014 р.), передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", та не вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, а також за умови, якщо неможливо провести позачергові вибори нового складу місцевої ради.

Зокрема, законопроектом передбачається надати право Донецькій та Луганській обласним, окремим районним державним адміністраціям Донецької та Луганської областей, приймати до виконання деякі повноваження, які зазначені у главі 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Ці повноваження стосуються питань соціально-економічного розвитку територій, бюджету, управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування інфраструктури населених пунктів.

Законопроектом не передбачається надання державним адміністраціям права продажу, передання в концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об'єктів.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування; закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечать Закону; у разі відновлення можливості провести вибори відповідної районної, обласної ради Верховна Рада України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у місячний строк приймає рішення про проведення позачергових виборів, а після обрання відповідної районної, обласної ради розпорядження голови районної, обласної державної адміністрації про прийняття до виконання окремих повноважень відповідної ради втрачає силу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання проекту, регламентуються Конституцією України та Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації".

Реалізація положень поданого проекту після його прийняття не потребує змін до інших нормативних актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону створює умови для реалізації повноважень районних і обласних рад, які фактично припинили свою діяльність, відповідними районними та обласними державними адміністраціями. Відновлення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування дозволить не допустити значного погіршення соціально-економічного становища в населених пунктах Донецької та Луганської областей, зупинити кризові явища у господарському секторі та сприятиме стабілізації суспільно-політичної ситуації, як в зазначених областях, так і в цілому в країні.

 

Народний депутат України

А. В. Артеменко

Опрос