Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан Украины, проходящих военную службу во время особого периода

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.12.2014 № 1525
Дата рассмотрения: 19.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Загострення соціально-політичної ситуації у східних областях України та збройна агресія Російської Федерації змусили військово-політичне керівництво держави вперше за роки незалежності провести мобілізацію і заходи переходу Збройних Сил України та інших військових формувань на штати воєнного часу. Комплектування військових частин та підрозділів проводилося громадянами України, які перебували на обліку військовозобов'язаних у військових комісаріатах. Аналіз заходів, проведених під час дії особливого періоду, свідчить, що за наявності на військовому обліку великих обсягів мобілізаційного ресурсу їх якість (військова навченість) знаходиться на низькому рівні і не забезпечує укомплектування військових формувань підготовленим особовим складом. Для комплектування посад за штатами воєнного часу військові комісаріати змушені були мобілізувати як військовозобов'язаних, які раніше проходили військову службу та мають військову спеціальність, так і військовозобов'язаних, які не проходили військової служби.

Для проведення заходів переходу Збройних Сил України та інших військових формувань на штати воєнного часу Міністерство оборони України в найкоротші терміни ініціювало внесення змін та доповнень до чинного законодавства, спрямованих на підвищення обороноздатності держави та соціального захисту громадян, призваних на військову службу. Водночас у ході реалізації цих заходів виникла нагальна потреба в нормативному врегулюванні призову громадян на строкову військову службу, запровадженні кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, розширенні переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом в особливий період, проведенні більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби за військово-обліковими спеціальностями, забезпеченні підвищення соціального захисту військовослужбовців та узгодженні норм Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з законодавчими актами, які набрали чинності.

Крім того, аналіз якісних показників призовного ресурсу свідчить, що за наявності на військовому обліку значної кількості призовників, призвати на строкову військову службу можливо лише близько 10 % від загальної кількості ресурсу, решта призивного ресурсу не підлягає відправці у війська в основному через велику кількість підстав для отримання відстрочки від призову або за станом здоров'я. Такий стан справ може спричинити неможливість якісно виконати призов громадян на строкову військову службу у разі збільшення чисельності Збройних Сил України мирного часу, що загрожує зниженню їх боєздатності.

У проекті Закону України передбачено внесення змін до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України та Кримінального кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є запровадження норм щодо:

поширення соціального захисту на військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, передбачений законодавством для військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, та надання військовослужбовцям строкової військової служби права на відпустку тривалістю 10 календарних днів;

здійснення під час дії особливого періоду звільнення з військової служби військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки військової служби, та призову громадян на строкову військову службу;

зменшення кількості підстав для отримання громадянами України відстрочки від проходження строкової служби, що буде сприяти комплектуванню Збройних Сил України та інших військових формувань більш якісним призовним ресурсом;

збільшення строків строкової військової служби незалежно від виду Збройних Сил України (18 місяців) та здобутого ступеня вищої освіти "магістр" (12 місяців);

запровадження кримінальної відповідальності громадян за ухилення від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

уточнення підстав для звільнення військовослужбовців з військової служби в особливий період;

узгодження окремих норм Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, які здійснюють правове регулювання зазначеного Закону, є:

Закон України "Про оборону України";

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу";

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат за рахунок державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із заінтересованими міністерствами та центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Прийняття проекту Закону не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не вплине на ринок праці

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду" дасть можливість підвищити обороноздатність держави шляхом удосконалення порядку проходження військової служби, розширити перелік категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, та забезпечити соціальний захист громадян, призваних на військову службу.

 

Народні депутати України

С. В. Пашинський

Опрос