Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно отмены особого налога на операции по отчуждению ценных бумаг и операции с деривативами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.12.2014 № 1521
Дата рассмотрения: 19.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо скасування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами)" (далі - законопроект) розроблений з метою створення сприятливих економічних умов для розвитку вітчизняного фондового ринку та виключення зайвого фіскального навантаження на операції з цінними паперами та деривативами. Необхідно відзначити, що в умовах тривалої фінансово-економічної кризи, що спричинена внутрішніми та зовнішньополітичними чинниками, необхідно вживати невідкладних заходів, спрямованих на стимулювання фінансового інвестування в реальний сектор економіки, яке здійснюється у вигляді прямих та портфельних інвестицій, шляхом, зокрема, створення сприятливих умов оподаткування.

При цьому необхідно відзначити, що незначні надходження від вказаного податку до Державного бюджету України не перекривають того негативного ефекту, який виникає через надмірне податкове навантаження на операції з цінними паперами та деривативами, що в свою чергу призводить до суттєвого погіршення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки в цілому та фондового ринку зокрема.

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень" від 24 жовтня 2013 року N 657-VII, який набув чинності з 01.01.2014 року, були, зокрема, внесені зміни до підпункту 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України, згідно якими був суттєво звужений об'єкт оподаткування вищевказаним особливим податком через виключення з переліку об'єктів оподаткування операцій з відчуження акцій публічних акціонерних товариств, що взагалі поставило під сумнів економічну доцільність вказаного податку.

Витрати на його адміністрування можуть навіть перевищувати відповідні податкові надходження до Державного бюджету України.

2. Цілі та завдання проекту Закону.

Метою законопроекту є послаблення фіскального тиску на операції з відчуження цінних паперів та деривативів шляхом скасування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

3. Загальна характеристика законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких пропонується скасувати особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами для стимулювання інвестиційної активності в Україні як вітчизнах, так і іноземних інвесторів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття законопроекту дозволить суттєво підвищити інвестиційну привабливість вітчизняного фондового ринку, призведе до збільшення інвестування у реальний сектор економіки України та призведе до зниження податкового навантаження на операції з відчуження цінних паперів та деривативів.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос