Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законодательство Украины относительно совершения исполнительной надписи нотариуса об обращении взыскания на жилье

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.12.2014 № 1519-1
Дата рассмотрения: 22.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законодавства України щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на житло"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Приймаючи Конституцію України, Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей висловила наміри розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя.

На виконання даних намірів було ратифіковано не один міжнародний нормативно-правовий акт та прийнято безліч норм національного законодавства, однак практика їх застосування вказує на існування певних недоліків, які призводять до порушення основоположних прав людини, зокрема під час вчинення виконавчих написів нотаріусів при зверненні стягнення на житло.

Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року проголошують імперативні принципи поваги до житла людини та його недоторканість.

В розвиток міжнародних приписів Україна в ст. 48 Конституції України встановила, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Однак, всупереч вказаним вище нормам відбуваються масові порушення прав особи на житло, зокрема судова практика показує, що неодноразово виникають ситуації, коли через вчинення виконавчого напису нотаріуса особа позбавляється свого єдиного житла.

Через невдале законодавче регулювання даного питання також відбуваються й порушення прав дитини. Досить часто через формальні причини не виконується вимога про необхідність отримання дозволу органу опіки і піклування на відчуження майна, де право власності або користування має дитина. Спірним є питання й щодо достатності та належності документів, які надаються нотаріусу для підтвердження безспірності вимог. Дані недоліки призводять до порушення основоположних прав людини та дітей, що є недопустимим в демократичній, соціальній, правовій державі.

Враховуючи зазначене, пропонується заборонити нотаріусам вчиняти виконавчі написи щодо звернення стягнення на житло.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою зміцнення міжнародних та конституційних принципів захисту прав людини, зокрема для недопущення порушення права на житло, підвищення довіри громадян до держави, що є одним із принципів верховенства права, та забезпечення практичної можливості реалізації прав людини на повагу до її житла та його недоторканість.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом передбачено доповнити чинне законодавство України правовим приписом щодо заборони нотаріусам вчиняти виконавчі написи при зверненні стягнення на житло.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють питання, які вирішуються даним проектом Закону, є Цивільний кодекс України, Закон України "Про іпотеку", Закон України "Про нотаріат".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту дозволить мінімізувати випадки безпідставного позбавлення житла, зменшити кількість безпритульних осіб, що матиме наслідком скорочення бюджетних видатків на їх соціальних захист, підвищити ефективність захисту прав дітей, утвердити в українському суспільстві основоположні принципи захисту прав людини, що підвищить авторитет України на міжнародному рівні.

 

Народний депутат України

С. П. Мельничук

Опрос