Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно обеспечения защиты религиозных и других прав граждан)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.12.2014 № 1506
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення захисту релігійних та інших прав громадян)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внесення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення захисту релігійних та інших прав громадян)" обумовлено необхідністю забезпечити реалізацію статей 21, 22, 32, 35 Конституції України та пункту 4 розділу 19 Податкового кодексу України щодо можливості встановлення альтернативного обліку фізичних осіб - платників податку, які через свої релігійні та інші переконання відмовляються від ідентифікаційного номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Автор законопроекту звертає увагу на те, що у Податковому кодексі України після визнання Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" таким, що втратив чинність, не поновлені в повному обсязі права людини, пов'язані з її відмовою від ідентифікаційного номера. Зокрема, Податковий кодекс України передбачає лише одну підставу для відмови від реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) - через релігійні переконання, в той час як у Законі, який втратив чинність, було визначено дві: через релігійні або інші переконання. Таким чином, на думку автора законопроекту, порушуються вимоги статей 21 та 22 Конституції України відповідно до яких, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, тому при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

Також відповідно до п. 63.5 статті 63 та статті 70 Податкового кодексу України облік усіх фізичних осіб має обов'язково здійснюватися виключно у Державному реєстрі. Для тих, хто не подає документи для формування та ведення Державного реєстру платників податків передбачені штрафні санкції. Ці норми, на погляд автора законопроекту, не узгоджується з ст. 32 Конституції України та статтею 6 Закону України "Про захист персональних даних", згідно з якими не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації (персональних даних) про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ініціатор права законодавчої ініціативи вважає, що вищезгадана норма Податкового кодексу України позбавляє громадян, які не отримали ідентифікаційний номер, прав повноцінно заробляти собі на життя працею, володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, займатися підприємницькою діяльністю, що не заборонена Законом та інших прав, гарантованих ст. ст. 21 - 24, 27 - 29, 31, 34, 35, 46 - 48, 53, 60 Конституції України.

Запропоновані до Податкового кодексу України зміни розроблені також на виконання Прикінцевих положень (п. 4 розділу 19) Податкового кодексу України, які містять доручення щодо внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо альтернативного обліку фізичних осіб, які через свої релігійні та інші переконання відмовляються від реєстраційного номеру облікової картки платника податків та на підставі пропозицій громадських релігійних організацій та багато чисельних звернень до автора віруючих громадян.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону пропонується надати можливість громадянам реалізувати право на відмову від обробки її персональних даних (конфіденційної інформації) у автоматизованих базах даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та забезпечити виконання статей 21, 22, 32, 35 Конституції України та пункту 4 розділу 19 Податкового кодексу України щодо встановлення альтернативного обліку фізичних осіб, які через свої релігійні та інші переконання відмовляються від ідентифікаційного номера (реєстраційного номерів облікової картки платника податків).

Зазначеної мети пропонується досягнути шляхом визначення в положеннях Податкового кодексу України права для осіб, які не тільки через свої релігійні, але й інші переконання відмовитися від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби. У проекті Закону пропонується запровадити альтернативну форму обліку таких осіб, а саме, здійснювати їх облік у базі даних Державної податкової служби (поза Державним реєстром) за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце постійного проживання або за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер діючого паспорту. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Запропоновані зміни до зазначеного Закону мають на меті забезпечити реалізацію конституційних прав громадян відповідно до статей 32, 35 Конституції України) та прав, визначених частиною 6 статті 6 Закону України "Про захист персональних даних" в положеннях Податкового кодексу України шляхом закріплення на законодавчому рівні можливості громадянам через їх релігійні або інші переконання відмовитися від реєстраційного номера облікової картки платника податків. При цьому, запровадити альтернативну форму обліку зазначених осіб - платників податків. Зважаючи на це, у законопроекті пропонується доповнити абзац перший пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України словами "за виключенням осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби". Також, у статті 70 пункт 70.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: "До Державного реєстру платників - податків не вноситься інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби".

На виконання Прикінцевих положень (п. 4 розділу 19) Податкового кодексу України, автор законопроекту пропонує запровадити альтернативну форму обліку таких осіб, наполягаючи, що цей облік ведеться поза Державним реєстром. Саме тому пропонує: абзац третій пункту 70.1 викласти в такій редакції: "Облік фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться у базі даних державної податкової служби (поза Державним реєстром) за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові та місце постійного проживання або за алфавітним списком платників податків, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта без реєстраційного номера облікової картки платника податків"; абзац другий пункту 70.5 викласти в такій редакції: "Фізична особа - платник податків, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім'ям, по батькові та місцем постійного проживання або за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією та номером паспорта, а також пред'явити паспорт".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституцією України, Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проект Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону дозволить законодавчо забезпечити реалізацію прав і свобод, визначених та гарантованих статтями 21, 22, 32, 35 Конституції України щодо дотримання принципу добровільності у прийнятті реєстраційного номера облікової картки платника податків та альтернативний податковий облік людини, яка через релігійні або інші переконання відмовляється від реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) і не надає згоду на збір та обробку її особистої конфіденційної інформації та персональних даних в автоматизованому банку даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

 

Народний депутат України 

Р. М. Сольвар

Опрос