Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.12.2014 № 1496
Дата рассмотрения: 17.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Нестабільна політична і економічна ситуація, що склалася на сьогодні в Україні, призвела до кардинальних змін на ринку праці.

Відсутність інвестицій в економіку держави, скорочення вітчизняного виробництва, обмежені можливості роботодавців у створенні нових робочих місць, зменшення кількості підприємців, тотальне припинення роботи підприємств на Сході країни та переїзд на безпечну територію громадян з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції призводить до зростання безробітних осіб.

Кількість вакансій, про які заявляють роботодавці, в цілому по Україні не задовольняє попит шукачів роботи, зважаючи на низький кваліфікаційний рівень запропонованої роботи, невисоку заробітну плату, віддаленість робочих місць від проживання особи.

Вражаючими є і останні статистичні дані на ринку праці на початок грудня 2014 року. Кількість вакансій, заявлених роботодавцями становить 43 тис. одиниць, а потреба в працевлаштуванні осіб з числа внутрішньо переміщених складає 65 тис. осіб.

Слід звернути увагу, що влаштування такої особи є обов'язковою умовою в отриманні ним від держави у повному розмірі грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Тому нагальним питанням є пошук нових шляхів у підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні безробітних, особливо з числа вимушено переміщених осіб.

Крім того, необхідно в повній мірі застосовувати всі заходи щодо сприяння зайнятості у повному обсязі: забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, та надання ваучера на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями для пріоритетних видів економічної діяльності.

Так, на даний час існуюча норма в законодавстві щодо пропорційного фінансування організації громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та місцевих бюджетів не забезпечує належних соціальних гарантій безробітним в працевлаштуванні та навіть приводить до зниження рівня їх соціального захисту. Саме відсутність коштів у місцевих бюджетах по суті блокує можливість центрів зайнятості залучати безробітних на такі роботи.

Також мають бути спрощені умови отримання ваучера на перепідготовку кваліфікації і для осіб, які ще не досягли 45 років, проте вже є неконкурентоспроможними на ринку праці через невідповідність освітньо-кваліфікаційного рівня заявленим пропозиціям від роботодавців. Це колишні військовослужбовців та працівники правоохоронних органів, особи, які звільняються з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції з числа інвалідів та внутрішньо переміщені особи.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення соціального захисту безробітних громадян, особливо з числа внутрішньо переміщених осіб, і підготовлено відповідний законопроект.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою врегулювання питання посилення соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, економії бюджетних коштів, недопущення звуження прав безробітних громадян, у тому числі молоді, та розширення можливості участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах суспільно-корисного спрямування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до ряду законів України, якими пропонується:

1) надавати роботодавцям за працевлаштування осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території, зони проведення антитерористичної операції чи надзвичайної ситуації компенсацію витрат на оплату праці таких осіб тривалістю до 6 місяців, а в залежності від ситуації на ринку праці регіону - до 12 місяців.

При цьому, на роботодавця покладається обов'язок забезпечити зайнятість таких осіб протягом періоду, удвічі більшого, ніж виплата компенсації (наприклад, компенсація виплачувалась 3 місяці - особа повинна пропрацювати 6 місяців, компенсація 12 місяців - особа працюватиме 24 місяці);

2) надавати зареєстрованому безробітному компенсацію витрат на переїзд до місцевості, де вони працюватимуть, та витрат на проходження медичного та/або наркологічного огляду, якщо це потрібно для працевлаштування;

3) розширити перелік осіб, які мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Зокрема, надати таке право незалежно від досягнення 45 років:

внутрішньо переміщеним особам працездатного віку, які переселилися з території проведення антитерористичної операції, за відсутності підходящої роботи;

особам, які звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв'язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, але не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

особам, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

4) виключити кошти Державного бюджету України із джерел фінансування компенсації роботодавцю витрат за працевлаштування молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, на перше робоче, у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заливши здійснення даних виплат за рахунок коштів Фонду;

5) виключити вимоги щодо пропорційного рівними частинами (50/50) фінансування організації громадських робіт для безробітних за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, та покласти дане фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду;

6) усунути прогалини у законодавстві та надати повноваження правлінню Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття визначати мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб. Зазначене забезпечить щомісячно законодавчі гарантії для понад 100 тисяч отримувачів допомоги - третини від усіх зареєстрованих безробітних.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначені питання регулюються Законами України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

Втілення положень акта не потребуватиме витрат коштів Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

Реалізація законопроекту у 2015 році потребуватиме додаткових витрат коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у сумі 87,7 млн. грн., які необхідно буде передбачити в бюджеті Фонду після прийняття законопроекту:

- для покриття за рахунок Фонду витрат на надання роботодавцям компенсації для забезпечення 910 осіб з числа молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем - 3,1 млн. грн.;

- для фінансування компенсації роботодавцям на оплату праці, які працевлаштують 1,7 тис. внутрішньо переміщених осіб - 14,8 млн. грн. та за перепідготовку та підвищення кваліфікації 1 тис. безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб - 1,4 млн. грн.;

- для покриття витрат 2 тис. безробітним особам за переїзд в іншу місцевість та проходження медичного огляду - 0,5 млн. грн.;

- для надання ваучерів 930 особам з числа звільнених з військової служби; особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів; внутрішньо переміщеним особам працездатного віку, які переселилися з території проведення антитерористичної операції - 7,6 млн. грн.;

- для організації громадських робіт для 94 тис. зареєстрованих безробітних - 60,3 млн. гривень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб" дасть змогу забезпечити посилення соціального захисту безробітних, підвищення зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних з числа вимушено переміщених осіб та особливо вразливих категорій.

 

Народний депутат України

Л. Л. Денісова

Опрос