Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов и кворума общего собрания акционерных обществ)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.12.2014 № 1491
Дата рассмотрения: 17.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо виплати дивідендів та кворуму загальних зборів акціонерних товариств)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На даний час стаття 41 Закону України "Про акціонерні товариства" встановила, що загальних зборів акціонерного товариства правомочні лише за умови, коли у зборах беруть участь акціонери, що володіють в сукупності не менш як 60 відсотками акцій.

Це у свою чергу дає можливість власникам акцій блокувати проведення загальних зборів акціонерів, затягувати прийняття важливих рішень акціонерами, в тому числі виплату дивідендів, а також спричиняти зловживання та порушення корпоративних прав та інтересів більшості акціонерів, в тому числі, фінансові втрати для державного бюджету.

Положенням Коаліційної угоди (Розділ VIII. Реформа енергетики та енергонезалежність) передбачено законодавче зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерного товариства, в якому держава є власником 50 і більше відсотків акцій.

Цей законопроект є альтернативними до законопроектів "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо зменшення кворуму загальних зборів акціонерного товариства)" (реєстраційний номер 1296 від 08.12.2014) та "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави)" (реєстраційний номер 1310 від 09.12.2014).

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою запропонованих змін до статей 30 та 41 Закону України "Про акціонерні товариства" є захист корпоративних інтересів та прав держави в акціонерних товариствах з мажоритарною часткою держави (50 і більше відсотків) шляхом зниження вимоги щодо участі акціонерів у загальних зборах такого товариства для наявності кворуму до розумного рівня, який дозволить проведення зборів сукупним власникам більше половини голосуючих акцій.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Поданим проектом Закону передбачається внести зміни до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", виключивши положення, що для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

Також пропонується внести зміни до статті 41 Закону, якими пропонується зменшити кворум для загальних зборів будь-якого акціонерного товариства до більше ніж 50 відсотків акцій (на сьогоднішній день - не менше 60).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

У даній сфері регулювання діють Конституція України, Цивільний та Господарський кодекси України, Закон України "Про акціонерні товариства".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України. Натомість його прийняття дозволить залучити до Державного бюджету України мільярди гривень додаткових надходжень за рахунок підвищення ефективності управління державними корпоративними правами.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону сприятиме захисту прав акціонерів на участь в управлінні товариством та позитивно відобразиться на інвестиційному кліматі України.

 

Народні депутати України:

Ю. Б. Дерев'янко

І. М. Суслова

Опрос