Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам идентификации и регистрации животных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.12.2014 № 1484
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Верховною Радою України 14 серпня 2014 року було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" (N 1648-VII).

Зазначеним Законом з метою приведення у відповідність з законодавством Європейського Союзу, а також створення системи постійного контролю за станом здоров'я тварин та ветеринарно-санітарним станом всіх господарств країни, запроваджено обов'язкову ідентифікацію та реєстрацію всіх сільськогосподарських тварин, а також встановлено з 1 січня 2015 року відповідальність для власників та утримувачів тварин за порушення законодавства у цій сфері.

Разом з тим, у прийнятому Верховною Радою України Законі наявні окремі неузгодженості, які перешкоджають належній імплементації законодавчих положень щодо обов'язкової ідентифікації та реєстрації всіх сільськогосподарських тварин.

Зокрема, частинами дев'ятою та десятою статті 5 Закону передбачено проведення ідентифікації та реєстрації тварин, власниками яких є фізичні особи, за рахунок уповноважених ними осіб. У той же час, новою редакцією частини першої статті 10 Закону встановлено, що роботи з ідентифікації та реєстрації тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб, здійснюються виключно за рахунок коштів держави.

Отже, з одного боку Законом закладено механізм можливого залучення великих товаровиробників до фінансування робіт з ідентифікації і реєстрації тварин, продукцію яких вони закуповують, з іншого боку - цей механізм не зможе діяти, оскільки статтею 10 Закону, чітко передбачено, що зобов'язання по фінансуванню проведення ідентифікації і реєстрації тварин у господарствах фізичних осіб бере на себе виключно держава.

Крім того, редакція статті 10 Закону не враховує права будь-якої фізичної особи здійснити оплату робіт з ідентифікації та/або реєстрації належної їй тварини за власний рахунок, не чекаючи коштів держави чи третьої особи, оскільки вона може бути зацікавленою в продажі продукції вже сьогодні.

Таким чином, фактично Закон позбавляє фізичну особу можливості оплатити за власний рахунок ідентифікацію тварин(и) виходячи з її власних фінансових ресурсів і бажання, оскільки отримання коштів суб'єктом проведення ідентифікації чи реєстрації безпосередньо від фізичної особи викликатиме питання щодо законності їх отримання.

Наслідками викладених вище неузгодженостей Закону, а також відсутністю у Державному бюджеті України на 2014 рік коштів на фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, на сьогодні є фактичне зупинення процесу ідентифікації і реєстрації тварин, що утримуються у господарствах фізичних осіб, а також постійні порушення норм Законів України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та "Про ветеринарну медицину", що впливає на загальний стан епізоотичної ситуації в державі.

Слід також зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" від 14 серпня 2014 року N 1648-VII було виключено частину другу статті 3 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" і поширено дію Закону на фізичних осіб, які займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання харчових продуктів тваринного походження. Саме з метою державної підтримки цієї категорії фізичних осіб було запроваджено державне фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин. Однак, внаслідок неузгодженостей при затвердженні остаточної редакції Закону на сьогодні таке фінансування фактично передбачається для усіх фізичних осіб, у тому числі тих, які займаються утриманням та розведенням тварин з метою отримання прибутку, що не є виправданим.

Ефективне здійснення ідентифікації та реєстрації тварин також потребує внесення змін до низки положень Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині повноважень органів виконавчої влади у цій сфері та обов'язків Адміністратора Єдиного державного реєстру.

Крім того, у зв'язку з викладеними вище проблемами у реалізації законодавчих положень щодо обов'язкової ідентифікації та реєстрації тварин, існує потреба у перенесенні строку запровадження адміністративної відповідальності за порушення законодавства у цій сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є усунення неузгодженостей у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", які виникли після прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" від 14 серпня 2014 року N 1648-VII, шляхом уточнення положень щодо порядку державного фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, у тому числі в частині визначення кола суб'єктів, для яких запроваджується таке державне фінансування, а також удосконалення деяких інших положень.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих положень Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію" в частині оплати робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, а також державної підтримки таких робіт. Для цього передбачається:

доповнення Закону новою статтею 51, за якою:

ідентифікація та реєстрація тварин здійснюються за власний рахунок юридичних та фізичних осіб;

ідентифікація та реєстрація тварин, власником яких є фізична особа, можуть також здійснюватися третьою особою (будь-якою юридичною або фізичною) особою та за рахунок цієї особи; відносини щодо відшкодування третій особі витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюються договором між такими особами;

фізична особа, яка розводить та утримує тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, має право на відшкодування державою понесених нею витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин;

викладення в новій редакції статті 10 Закону щодо державної підтримки ідентифікації та реєстрації тварин, згідно якої:

- держава відшкодовує фізичним особам, які розводять та утримують тварин для власного споживання продуктів харчування тваринного походження, витрати на ідентифікацію та реєстрацію тварин;

- кошти, що спрямовуються з державного бюджету на відшкодування зазначеним фізичним особам витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин передбачаються у Державному бюджеті України;

- порядок використання коштів, передбачених в Державному бюджеті України для відшкодування зазначеним фізичним особам витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин, а також коштів державного бюджету для фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин установлює Кабінет Міністрів України.

Законопроектом також пропонується:

- внести змін до статей 6, 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" в частині повноважень органів виконавчої влади у цій сфері, а саме центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

- збільшити строк внесення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин даних, встановлених зазначеним Законом, до 25 робочих днів для коней (зміни до абзацу другого частини сьомої статті 5 Закону), що пов'язано з особливостями такого процесу.

Пропонується також перенести строк набрання чинності положень щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, встановивши таку відповідальність з 1 березня 2015 року (зміни до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" від 14 серпня 2014 року N 1648-VII).

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

Закон України "Про племінну справу у тваринництві";

Закон України "Про ветеринарну медицину";

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Директива Ради 97/12/ЄС від 17 березня 1997 року про внесення змін та коректив до Директиви 64/432/ЄС щодо загроз для здоров'я, які зачіпають торгівлю великою рогатою худобою та свинями в рамках співтовариства;

Регламент Європейського Парламенту і Ради від 17 липня 2000 року про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби та щодо маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради N 820/97/ЄС.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього акта не потребує додаткових бюджетних витрат. Крім того, уточнення кола суб'єктів, для яких запроваджується державне фінансування ідентифікації та реєстрації тварин, має призвести до зменшення витрат державного бюджету на ці цілі.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту створить належне правове підґрунтя для ефективного функціонування системи ідентифікації та реєстрації тварин, що у свою чергу дозволить забезпечити належний рівень захисту здоров'я тварин та пов'язаний із цим захист здоров'я людей.

 

Народні депутати України:

Мірошніченко І. В.

Івченко В. Є.

Опрос