Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении (относительно обеспечения конституционных гарантий предоставления гражданам безоплатной медицинской помощи)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.12.2014 № 1483
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я (щодо забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Право громадян на охорону здоров'я та безоплатну медичну допомогу гарантовані частиною 3 статті 49 Конституції України, яка встановлює, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно.

Одночасно, ситуація, що склалася сьогодні в Україні у сфері охорони здоров'я, є досить гострою та набуває тенденції до погіршення.

Державна система безоплатного надання медичних послуг для громадян не працює. Медичний персонал внаслідок відсутності належного медикаментозного забезпечення в закладах охорони здоров'я позбавлений можливості надавати пацієнтам потрібну їм медичну допомогу на рівні встановлених норм і стандартів. Протягом всього часу функціонування державних та комунальних медичних закладів пацієнти оплачують медикаменти, витратні матеріали, діагностичні заходи. Низький рівень заробітної плати медичного персоналу приводить загострення морально-етичних взаємовідносин з пацієнтами, повсюдного поширення вимагань додаткової плати за надані послуги.

Спроби реформування галузі у попередні роки доказали свою неефективність, привели до звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, обмежили доступність медичної допомоги. Запропоновані в даний час напрямки реформи є довготривалим процесом.

При цьому, в Україні є приклад міської громади, на території якої конституційна гарантія безоплатної медичної допомоги забезпечується уже протягом чотирьох років поспіль. Це - Калуська міська рада Івано-Франківської області. Тут створено і впроваджено власну систему безоплатного медичного забезпечення населення, яка реалізується за рахунок власних доходів міського бюджету. Доповненням цієї системи є додаткові програми фінансування онкологічно хворих, хворих цукровим діабетом, дітей-інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, окремих громадян.

Досвід Калуської громади в напрямках фінансового, організаційно-структурного та матеріально-технологічного забезпечення безоплатної медичної допомоги доказав свою ефективність і при належному законодавчому забезпеченні став би першим етапом дійсно дієвої реформи охорони здоров'я.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Необхідність прийняття проекту Закону обумовлена потребою створення реального механізму розвитку нових відносин в охороні здоров'я, спрямованих на забезпечення права кожного на ефективне і доступне для всіх громадян медичне обслуговування та початок конкретних дій держави у цьому напрямку.

Розпочаті урядові реформи охорони здоров'я не принесли очікуваних результатів і через те, що у їх реалізації не були вмотивовані територіальні громади. Навпаки - повсюдно у різних формах проявлявся опір громад.

Тому проект Закону, поряд із завданням забезпечення безоплатного медичного обслуговування, виконає і друге надзвичайно важливе завдання - стане визначальним чинником для зародження мотивації територіальних громад та органів місцевого самоврядування до їх безпосередньої участі та відповідальності за впровадження на своїй території безоплатної медичної допомоги населенню.

Реалізація законопроекту на територіях громад, які вишукали місцеві фінансові ресурси та забезпечили надання безоплатної медичної допомоги спонукатиме інші громади жорсткіше контролювати місцеві бюджети, з тим, щоб вишукувати власні фінансові резерви та спрямовувати їх на охорону здоров'я населення цих громад.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проект Закону передбачає впровадження механізму взаємовідносин між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, з органами місцевого самоврядування по фінансовому забезпеченню безоплатної медичної допомоги. Суть та зміст механізму полягає у тому, що орган місцевого самоврядування за рахунок власних доходів місцевого бюджету забезпечує часткове фінансування (50 %) безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування. Дане фінансування здійснюється на підставі прийнятої бюджетної програми. Програма є підставою для укладення договору між органом місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я. Договір встановлює гарантію державного спів фінансування (50 %) безоплатної медичної допомоги в умовах стаціонарного лікування на території конкретної території (міста, району).

3. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання

є Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Бюджетний кодекс України.

Прийняття проекту Закону потребуватиме внесення змін та доповнень тільки до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами).

4. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту Закону потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України з розрахунку біля 90 гривень в рік на одного жителя територіальної громади. Враховуючи, що на час набрання ним чинності, невелика кількість територіальних громад в особі їх органів місцевого самоврядування готові забезпечувати його практичну реалізацію- це незначні для Державного бюджету кошти.

5. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону України "Про забезпечення конституційних гарантій надання громадянам безоплатної медичної допомоги" забезпечить посилення соціальної безпеки держави, дозволить утвердити право кожного на ефективне і доступне для всіх громадян медичне обслуговування.

Поступове поширення встановленого цим проектом Закону механізму на інші громади дозволить запустити механізми мобілізації їх власних фінансових ресурсів, посилити контроль громад за бюджетними коштами, покласти надійний громадський заслін корупції та розкраданням місцевих бюджетів. Громади ретельніше та жорсткіше контролюватимуть свою місцеву представницьку та виконавчу владу, щоб отримати безоплатну медицину. У перспективі - додаткові бюджетні видатки будуть повернуті через скорочення необгрунтованих та незаконних втрат фінансових ресурсів через забезпечення прозорості бюджетних видатків.

Крім цього, прийняття та реалізація положень зазначеного законопроекту дозволить підвищити доступність і якість надання медичної допомоги;

 

Народний депутат України

І. С. Насалик

Опрос