Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 34 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" относительно согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке иностранным юридическим и физическим лицом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.12.2014 № 1480
Дата рассмотрения: 16.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 34 Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У поточній ситуації, яка характеризується значним відтоком вкладів з банківської системи, зниженням рівня платіжної дисципліни позичальників, суттєвим зростанням офіційного валютного курсу, виведенням з ринку цілої низки банків, що обслуговували злочинні схеми, банківська система потребує термінового залучення додаткових коштів. Рівень капіталізації безпосередньо впливає на кредитний рейтинг банків, знижує ризики для вкладників, сприяє збільшенню довіри до банків з боку їх клієнтів.

За таких умов державою мають вживатися усі можливі заходи для створення передумов підвищення рівня капіталізації та спрощення процедур, пов'язаних з залученням до банківської системи додаткових коштів. Зокрема, банківське законодавство передбачає погодження з боку Національного банку України набуття або збільшення істотної участі у банку іноземною юридичною та фізичною особою. Однією з умов є наявність укладеної між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду.

У той же час, на сьогодні Національним банком України укладені договори не з усіма країнами, потенційні інвестори з яких бажають стати учасниками українських банків та, відповідно, капіталізувати їх. Зазначене стає формальним приводом для відмови Національного банку у погодженні таким особам набуття/збільшення істотної участі у банку, що не сприяє вирішенню актуальних питань капіталізації.

Вбачається за необхідне виключити з Закону України "Про банки і банківську діяльність" норму, яка не є принциповою, але заважає залученню додаткових інвестицій у банківську систему України. За міжнародними стандартами банківського нагляду та відповідно до статті 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі у банку несуть відповідальність за його фінансовий стан і зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

З метою усунення законодавчих перепон та створення ефективних механізмів для підвищення рівня капіталізації банків, що в свою чергу забезпечить стабільність банківської системи під час кризових явищ, законопроектом передбачається оптимізувати умови допуску іноземних інвестицій у банківську систему України.

Запровадження пропонованої законопроектом зміни сприятиме підвищенню рівня капіталізації банків, що має сприяти виконанню ними своєї основної місії - надання кредитної підтримки економічного розвитку.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект передбачає виключення з переліку обов'язкових умов для погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в українському банку іноземною юридичною та фізичною особою умову про наявність укладеної між Національним банком України та органом банківського нагляду держави, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у зазначеній сфері регулюються Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про Національний банк України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Вважаємо, що прийняття зазначеного законопроекту забезпечить створення належних умов для виконання Національним банком України однієї з основних функцій - забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів, а також збільшить довіру до банківської системи.

 

Народний депутат України

І. Г. Фурсін

Опрос