Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины" (относительно присвоения почетных званий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1469
Дата рассмотрения: 12.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (щодо присвоєння почесних звань)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 24 Конституції України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Законом України "Про державні нагороди України" (далі - Закон) передбачено присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" (далі - почесне звання "Мати-героїня").

Статтею 1 Закону визначено, що державні нагороди України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, культури, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

Проте для батька-одинака, який самостійно виховав п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, у тому числі, усиновлених, ніякої відзнаки державою не передбачено, хоча такі чоловіки заслуговують на неї не менше, ніж жінки, оскільки вони не покинувши своїх дітей напризволяще, не віддавши їх до дитячих будинків, самостійно гідно виховують дітей у сім'ї.

Тому проектом пропонується присвоювати почесне звання "Батько-герой" батьку, що самостійно виховав п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, у тому числі, усиновлених.

Крім того, Положенням про почесні звання України, затвердженим Указом Президента України від 29 червня 2001 року N 476, визначено, що почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Проте жодний законодавчий акт України не регламентує порядок отримання почесного звання "Мати-героїня" та не визначає вичерпний перелік документів, які мають подаватися разом з клопотанням про отримання цього почесного звання, і строку розгляду клопотання. Деякі жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених, померли, так і не дочекавшись відзначення державою їх вагомого внеску у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Тому законопроектом передбачається, що почесні звання "Мати-героїня", "Батько-герой" присвоюються протягом одного року з дня подання особами відповідних клопотання та документів до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у порядку, визначеному Указом Президента України.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту

Необхідність прийняття цього проекту Закону обумовлена потребою усунення прогалин та недоліків у механізмі присвоєння почесних звань особам (незалежно від статі), які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект пропонує внести зміни до Закону України "Про державні нагороди України", якими передбачити присвоєння почесного звання "Батько-герой" батьку, що самостійно виховав п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, у тому числі, усиновлених.

Крім того проектом передбачається, що почесні звання "Мати-героїня", "Батько-герой" присвоюються протягом одного року з дня подання особами відповідних клопотання та документів до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у порядку, визначеному Указом Президента України.

При цьому Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України розглядає нагородні листи та документи, що до них додаються, протягом трьох місяців з дня їх отримання. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування матеріали та інформацію, необхідні для розгляду питань, пов'язаних з нагородженням.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання присвоєння почесного звання "Мати-героїня", є Конституція України, закони України "Про державні нагороди України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", укази Президента України "Про почесні звання України", "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України".

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного Закону дозволить усунути прогалини та недоліки процедури присвоєння почесного звання "Мати-героїня", забезпечити справедливість, об'єктивність розгляду питання присвоєння почесного звання "Мати-героїня", урівняти в правах жінок та чоловіків, які самостійно виховали п'ятьох і більше дітей, що досягли восьмирічного віку, у тому числі, усиновлених.

 

Народні депутати України:

І. М. Суслова

Ю. Б. Дерев'янко

Опрос