Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О коллективном садоводстве граждан

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.12.2014 № 1467-1
Дата рассмотрения: 24.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про колективне садівництво громадян"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Проект Закону України "Про колективне садівництво громадян" розроблений на виконання положень пункту 6 статті 35 Земельного кодексу України.

Сьогодні в Україні нараховується близько 2,5 мільйонів громадян - членів колективних садівницьких товариств, які використовують майже 200 тисяч гектарів землі. Станом на 2013 р. приватизували свої садові ділянки тільки 1,5 млн. громадян на площі 112 тис. га або 57,7 % від загальної площі. У своїй більшості не приватизували свої ділянки пенсіонери. Із земель загального користування приватизовано тільки 0,4 тис. га із 13,9 тис. га або 3 %. Разом з тим, після прийняття в 2001 році нової редакції Земельного кодексу України окремого закону, яким було би врегульовано порядок використання земельних ділянок садівницьких товариств, визначений порядок надання земельних ділянок, облік та реєстрація товариств садівників, внутрішні майнові відносини садівників та товариства як об'єднання громадян, тощо залишається не врегульованим. Зокрема, землекористування садівницьких товариств створювалося в різний період (до 1990 р. - земельні ділянки для ведення садівництва громадян відводилися підприємствам, із 2001 по 2002 р. - кооперативам громадян, статус яких законодавчо так і не був визначений, із 2002 р. згідно - чинного Земельного кодексу) за різним земельним законодавством. Формування землекористування садівницьких товариств за законодавством в різний період створило ряд проблем у приватизації земельних ділянок, у внутрішніх майнових відносинах між членами садівницьких товариств (кооперативів громадян) та правлінням, в організації використання і охорони земельних ділянок тощо.

Враховуючи, що на даний час садівництво громадян залишено на рівні держави поза увагою Міністерства аграрної політики та продовольства законопроектом визначається координація діяльності садівницьких товариств за Всеукраїнським громадським об'єднанням садівницьких товариств України у вирішенні питання об'єднання садівницьких товариств в Україні.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію правових, організаційних, економічних та соціальних засад організації раціонального використання земельних ділянок для садівництва громадян шляхом правового врегулювання внутрішніх майнових відносин садівників та товариств, розробки проектів землеустрою, ведення колективного або індивідуального садівництва громадянами та діяльності садівницьких товариств, створених протягом останніх 30 років.

Зокрема, проектом Закону визначається відповідний термінологічно-понятійний апарат, врегульовуються питання щодо приватизації земельних ділянок, організації землекористування садівницьких товариств, використання і охорони земель, врегулювання внутрішніх майнових відносин, надання статусу постійного помешкання і території тимчасового проживання та відпочинку на території садівницьких товариств, вирішення спорів та порядок ліквідації садівницьких товариств тощо.

Прийняття законопроекту дасть можливість впорядкувати організацію використання земельних ділянок громадян - членів колективного садівництва та земель загального користування садівницького товариства.

3. Правові аспекти

До основних нормативно-правових документів, які регулюють правове поле з цього питання, відносяться: Земельний кодекс України, закони України "Про охорону земель", "Про об'єднання громадян", "Про землеустрій", та інші нормативно-правові акти у сфері сільськогосподарського землекористування, охорони земель та навколишнього середовища.

Запропоновано доповнення до Закону України "Про землеустрій". Змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує видатків з державного та місцевих бюджетів за виключенням випадків реалізації заходів, передбачених державними цільовими та регіональними програмами.

5. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить удосконалити чинне законодавство у сфері ведення садівництва громадянами, посилить їх відповідальність за збереження потенціалу земельних ресурсів, покращить економічні та екологічні відносини громадян - членів колективного садівництва, їх поінформованість про стан та технології використання земельних угідь, підвищить ефективність регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та діяльності садівницьких товариств, а це в свою чергу дасть змогу створити умови для більш стабільного продовольчого забезпечення широких верств населення країни.

 

Народні депутати України:

Г. М. Заболотний

О. Г. Домбровський

Опрос