Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно правового режима земель коллективной собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.12.2014 № 1465
Дата рассмотрения: 15.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо правового режиму земель колективної власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо правового режиму земель колективної власності" розроблений на виконання положень пункту 7 Перехідних положень Земельного кодексу України, які передбачають наступне: юридичні особи, що одержали у власність земельні ділянки у розмірах, що були передбачені раніше діючим законодавством, зберігають права на ці ділянки. Але ця норма є загальною і не визначає порядок, умови переходу та переоформлення права колективної власності у спільну сумісну або приватну.

Залишаються не врегульованими питання переходу прав на землі колективної форми власності та форма власності на ці землі в разі здійснення реорганізації суб'єктів права колективної власності. Колективна власність на землю була регламентована Земельним кодексом України 1990 року. Відповідно до ст. 23 Земельного кодексу України 1990 року землі колективної власності поділяються на ті, що знаходяться у власності підприємства, та в колективній власності громадян. Суб'єктом права колективної власності на землю на момент видачі державного акта на право колективної власності законодавство України визначало юридичну особу і громадян (в особі зборів колективу співвласників або членів КСП) відповідно до ч. 2, 3 ст. 5 Земельного кодексу в редакції 1992 року, п. 2 ст. 7 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство". При цьому громадянам (в особі зборів колективу співвласників) надавалося право розпорядження тільки в тій частині земель колективної власності, що знаходилися в колективній власності громадян.

Частково землі колективної власності були поділені на паї та передані громадянам - членам КСП. При цьому згідно з Указом Президента України "Про порядок паювання земель, переданих в колективну власність" N 720/95 від 08.08.1995 року, паюванню підлягали тільки сільськогосподарські угіддя. Крім того, згідно з ч. 4 ст. 7 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу (паюванню), виключалися: деградовані, малопродуктивні, а також техногенно забрудненні сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації; заболочені землі; інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб. Вказані землі із сільськогосподарських угідь та несільськогосподарські угіддя не підлягали паюванню і залишилися у іншого суб'єкта права колективної власності - колективного сільськогосподарського підприємства - самої юридичної особи. З цього випливає, що у разі реорганізації суб'єкта права колективної власності, після отримання його членами своїх паїв, землі, що були надані цим суб'єктам на праві колективної власності, за виключенням розпайованих земель, переходять у власність правонаступнику.

Щодо переоформлення й визначення форми власності слід враховувати ст. 80 Земельного кодексу України, згідно з якою суб'єктами права власності на землю є: а) громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; б) територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності; в) держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, - на землі державної власності. Таким чином переоформлення у власність й визначення форми власності повинно відбуватися в залежності від суб'єкта власності, яким є правонаступник.

2. Мета та шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону є визначення чітко унормованого інструментарію правових засад переоформлення права на землі колективної власності для юридичних осіб - спадкоємців колективних сільськогосподарських підприємств, а також на землі загального користування в садівницьких товариствах.

Зокрема, земельні ділянки, які до введення в дію Земельного кодексу України (2001 р.) були надані у колективну власність і знаходяться під пасовищами, сінокосами, господарськими шляхами та прогонами, лісосмугами й іншими угіддями, використання яких визначено відповідною землевпорядною документацією для товарного сільськогосподарського виробництва, підлягають передачі правонаступникам - в разі його реорганізації, а випадку їх відсутності - до комунальної чи державної власності.

Земельні ділянки загального користування, що перебувають у колективній власності садівницьких товариств, підлягають переоформленню в спільну сумісну власність цих товариств.

Запропонований проект закону направлений на заповнення прогалин в законодавстві шляхом внесення доповнень в Земельний кодекс України з метою врегулювання питань, пов'язаних з правовим режимом земель колективної власності.

Крім того, законопроектом здійснюється правове врегулювання переходу прав на земельні ділянки колективної власності у випадку переходу прав на будівлі та споруди, що розташовані на вказаних землях. Також вирішується питання щодо передачі у комунальну власність земельних ділянок під пасовищами, сінокосами, шляхами, які виникли внаслідок паювання, та інших угідь, що розташовані чи плануються, відповідно до розробленої землевпорядної документації, на землях колективної власності.

3. Правові аспекти

До основних нормативно-правових документів, які регулюють правове поле з цього питання, відносяться: Земельний кодекс України від 25.12.2001 N 2768-III із змінами і доповненнями, Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих в колективну власність" від 08.08.95 року N 720/95, Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 03.12.99 року N 1529/99.

Запропоновано доповнення до Земельного кодексу України. Змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує видатків з державного та місцевих бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття закону дозволить законодавчо врегулювати існуючі прогалини в законодавстві, пов'язані з невизначеним на даний час статусом земель колективної власності, що не підлягали паюванню.

Прийняття законопроекту також знизить соціальну напруженість, оскільки надасть можливість існуючим сільгосппідприємствам - правонаступникам колективних сільгосппідприємств та товариств оформити права на вказані землі, а власникам майнових паїв, що отримали об'єкти нерухомості в рахунок своїх паїв, оформити права на земельні ділянки під цими об'єктами. Таку саму можливість будуть мати комунальні та інші підприємства соціальної сфери, які отримали відповідні об'єкти соціальної інфраструктури при реформуванні сільгосппідприємств. Пайовики та інші виробники сільськогосподарської продукції, що отримали права на масиви земель внаслідок оренди землі, зможуть належним чином отримати від органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування в користування польові дороги, що розмежовують відповідні земельні ділянки власників земельних часток (паїв).

Прийняття закону надасть можливість залучити додаткові землі в господарський обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що приведе до позитивних економічних наслідків.

 

Народні депутати України

Кириленко І. Г.

Івченко В. Є.

Опрос