Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно приведения законодательства Украины в сфере семеноводства и питомниководства в соответствие с европейскими и международными требованиями)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.12.2014 № 1460-1
Дата рассмотрения: 24.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону) розроблений з метою приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог.

Перегляд чинного законодавства у даній сфері зумовлений необхідністю забезпечити ефективне виконання зобов'язань у рамках ратифікованої Україною 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію). Передусім, нагальним є створення належного законодавчого підґрунтя для роботи вітчизняних товаровиробників в новому конкурентному середовищі, а також гармонізація українського законодавства із Додатком 38 до Глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію.

Запропоновані зміни до чинного законодавства покликані захистити виробників від ймовірних ризиків та втрат, які можуть мати місце після набуття чинності Угодою про асоціацію внаслідок посилення конкуренції на внутрішньому ринку з боку європейських компаній, зниження ввізного мита на сільськогосподарську продукцію з ЄС та здійснення необхідних фінансових витрат для переходу на/дотримання стандартів ЄС, і тим самим створити передумови для полегшення виходу вітчизняних експортерів насіння і садивного матеріалу на європейський та міжнародні ринки, сприяти залученню довгострокових зовнішніх інвестицій у насіннєву галузь України.

Насінництво є пріоритетним та одним з найбільш перспективних секторів сільського господарства України, який здатен забезпечувати одночасно як внутрішні потреби у якісному насінні, так і експортний потенціал нашої країни, з огляду на широкий спектр застосування даної продукції, як у харчовій, кормовій, хімічній, так і у технічній та енергетичних сферах. Створення якісних сортів рослин є достатньо складною справою, що потребує наукового підходу та спеціалізації у виробництві насіння. Вітчизняний насіннєвий сектор має значні здобутки селекціонерів і виробників насіння по створенню сортів та гібридів сільськогосподарських культур, які є конкурентними з аналогами зарубіжної селекції. Проте, через застаріле правове поле, наразі реалізувати такий потенціал повною мірою неможливо.

У багатьох країнах вирощування насіння і продуктів та торгівля ними є важливим джерелом забезпечення зайнятості населення в сільських місцевостях та вагомою статтею зовнішніх доходів. На сьогодні експорт насіння сягає 10 % світових внутрішніх ринків. Окрім того, постійне зростання світового продовольчого ринку та розвитку біоенергетики з використанням сільськогосподарських культур дозволяє розглядати даний сектор стратегічно важливим у довгостроковій перспективі.

Разом з тим, посилення конкуренції на світовому ринку постійно підвищує і вимоги до стандартів посівної якості та сортової чистоти насіння та садивного матеріалу.

З метою уникнення бар'єрів у торгівлі та наближення національних стандартів, спеціалізовані міжнародні організації, конвенції та багатосторонні договори формують уніфіковані системи контролю якості насіння та інших продуктів розсадництва, які сприяють захисту інтересів сільськогосподарських підприємств, переробників та споживачів.

Приєднавшись до багатьох з них (зокрема, Міжнародної асоціації тестування насіння (ІСТА), Міжнародного союзу захисту нових сортів рослин, окремих Насіннєвих Схем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших) Україна зробила значний прогрес у адаптації законодавчої та нормативно-правової бази насінництва та розсадництва до міжнародних норм і стандартів, чимало змін внесено до державних стандартів на насіння.

Проте, кількість сертифікованого насіння за схемами Організації економічного співробітництва та розвитку і надалі обмежена через брак заявок від імпортерів насіння на сертифікацію, передбачаючи приєднання в найближчий час України до системи європейської еквівалентності.

Головними елементами законодавства Європейського Союзу в сфері насінництва є: а) реєстрація сортів та б) сертифікація насіння. Так, в Європейському Союзі органом з оцінки відповідності можуть бути державні агентства або приватні компанії, що мають належну технічну компетентність, є неупередженими та акредитовані відповідно до законодавства ЄС. Треті країни (включно з Україною), що прагнуть експортувати насіння та садивний матеріал до ЄС, повинні відповідати тим же критеріям щодо якості насіння, маркування, упаковки, які застосовуються в ЄС.

Згідно з Угодою про асоціацію, визнання еквівалентності у торгівлі між Україною та ЄС забезпечить скорочення фізичних перевірок на кордоні, спрощення отримання сертифікатів та полегшення процедури попереднього схвалення виробничих потужностей. Таким чином, вихід України як рівноправного партнера на міжнародний ринок, розширення експорту насіння та подальша інтеграція в Європейську маркетингову мережу насіння, вимагає досягнення українським законодавством еквівалентності нормам ЄС, а надалі постійного підтвердження відповідності європейським і міжнародним стандартам і вимогам.

Відповідно до останнього звіту Світового банку у сфері сільського господарства "ENABLING THE BUSINESS OF AGRICULTURE 2015" (Звіт), основними чинниками, які стримують розвиток сектору насінництва є значна зарегульованість та надмірні вимоги під час реєстрації сорту та сертифікації насіння, що в свою чергу призводить до збільшення витрат суб'єктів насінництва та значних затримок при введенні в обіг нових сортів рослин. Зокрема, витрати на реєстрацію сортів рослин в Україні є найвищими з усіх країн, які досліджувалися експертами Світового банку під час складання Звіту (до прикладу, аналогічні витрати в Іспанії в 6 разів нижчі, ніж в Україні). Відповідно до даних Звіту, країни, які досягли найбільшого розвитку насіннєвого сектору, дозволяють здійснювати сертифікацію насіння не лише державним установам, а й приватним компаніям, які пройшли відповідну акредитацію.

З цією метою проектом Закону планується запровадити процедури реєстрації сортів та сертифікації насіння, які відповідатимуть найкращим європейським та міжнародним стандартам. Зокрема, проектом передбачається надати право на здійснення сертифікації насіння та садивного матеріалу недержавним господарюючим суб'єктам. Так, після проходження акредитації Національним органом України з акредитації відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" органи з оцінки відповідності визначатимуть посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу та видаватимуть сертифікати на посівні якості насіння та товарні якості садивного матеріалу, а аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), які склали кваліфікаційний іспит перед Кваліфікаційною комісією, проводитимуть польове оцінювання, маркування партій насіння та садивного матеріалу, здійснюватимуть визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу сертифікатів на сортові якості насіння і садивного матеріалу. Оплата робіт з підтвердження відповідності в сфері насінництва та розсадництва здійснюватиметься на договірних засадах.

Проектом Закону скасовується вимога про атестацію суб'єктів насінництва та розсадництва, що замінюється простішою системою реєстрації виробників насіння та садивного матеріалу в державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу (Реєстр виробників) за декларативним принципом, передбачено можливість подачі заяви про включення до Реєстру виробників засобами електронного зв'язку, засвідчених електронним цифровим підписом заявника, деталізовано та уточнено підстави для відмови у включенні до Реєстру виробників та про виключення з нього.

Для зменшення витрат суб'єктів насінництва та розсадництва передбачається визнання в Україні сертифікату на насіння Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА) та сертифікату на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до насіннєвих схем яких приєдналася Україна, що скасовує необхідність здійснення повторної (додаткової) сертифікації в Україні.

Крім того, проектом Закону уточнюються порядок та умови видачі підтвердження на ввезення в Україну та вивезення зразків насіння і садивного матеріалу та приведено у відповідність із європейським законодавством базову термінологію Закону України "Про насіння і садивний матеріал", доопрацьований механізм встановлення відповідальності за порушення на ринку насінництва та розсадництва, що стимулюватиме добросовісну діяльність у цій сфері та сприятиме попередженню появи та розповсюдження неякісного та небезпечного насіння і садивного матеріалу.

В частині реєстрації сортів рослин, проектом Закону передбачено, що за бажанням заявника експертиза заявки на сорт рослин може проводитися експертними закладами, що акредитовані Національним органом України з акредитації, зменшуються вимоги до документів, які подаються для реєстрації сорту, скорочуються строки проведення формальної експертизи заявки та видачі документів про права на сорт, уточнюється порядок проведення експертизи назви сорту, уточнюється порядок оскарження рішення стосовно заявки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є приведення національного законодавства у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до законодавства ЄС у рамках виконання зобов'язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, шляхом удосконалення системи сертифікації насіння та підтвердження відповідності, удосконалення процедури реєстрації сортів рослин, посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю), дотримання принципів неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності посівних якостей насіння та садивного матеріалу/реєстрації сортів рослин та конкурентних засад розвитку підприємницької діяльності у зазначених сферах, а також посилення відповідальності за поширення неякісного насіння та садивного матеріалу.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Закон України від 26.12.2002 N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал", Закон України від 17.05.2001 N 2406-III "Про підтвердження відповідності", Закон України від 17.05.2001 N 2407-III "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", Закон України від 01.12.2005 N 3164-IV "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Закон України від 30.06.93 N 3348-XII "Про карантин рослин", Закон України від 21.04.93 N 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин", Закон України від 14.10.98 N 180-XIV "Про захист рослин", Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України від 19.05.2011 N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 N 299 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу", постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 N 447 "Про затвердження Порядку маркування партій насіння" та інші нормативно-правові акти.

Прийняття та реалізація проекту Закону потребує внесення змін до таких законодавчих актів України:

1) Закону України від 26.12.2002 N 411-IV "Про насіння і садивний матеріал";

2) Закон України від 19.05.2011 N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності";

3) Закон України від 21.04.1993 N 3116-XII "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, що спрямований на приведення національного законодавства у галузі розсадництва та садівництва у відповідність до вимог ЄС. Удосконалення та спрощення механізму здійснення державного нагляду (контролю) у даній сфері, створення конкурентних засад розвитку діяльності у сфері сертифікації насіння/реєстрації сортів рослин, що позитивно вплине на збільшення виробництва та підвищення якості сільськогосподарської продукції. Положення, запропоновані в проекті Закону забезпечать дотримання прав та інтересів споживачів, а також - захист прав та інтересів суб'єктів насінництва та розсадництва, що здійснюють виробництво, ввезення на територію України, реалізацію та іншу діяльність у сфері насінництва та розсадництва.

11. Прогноз результатів

Гармонізація законодавства з відповідними міжнародними та європейськими вимогами сприятиме інтеграції України в Європейську маркетингову мережу насіння, досягнення українським законодавством еквівалентності нормам ЄС, розширенню участі України у Насіннєвих схемах Організації економічного співробітництва та сприятиме взаємному визнанню результатів сертифікації/оцінки відповідності в рамках спеціалізованих міжнародних організацій.

Передбачуване і прозоре регуляторне середовище сприятиме залученню зовнішніх інвестицій у даний сектор аграрного виробництва, а визнання еквівалентності Європейським Союзом відкриє спрощений вихід українським експортерам на європейський і світовий ринки.

Водночас це сприятиме підвищенню сортової чистоти та якості насіння виробленого в Україні, та, відповідно, зростанню врожайності.

 

Народні депутати України:

Мірошніченко І. В. (посв. N 142)

Івченко В. Є. (посв. N 214)

Бакуменко О. Б. (посв. N 121)

Опрос