Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.12.2014 № 1456
Дата рассмотрения: 11.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Рівність жінок та чоловіків - один із основоположних принципів розвитку демократичного суспільства. Рівна політична участь жінок та чоловіків є необхідною для життєздатності української демократії.

Обравши європейський вектор розвитку, Україна прагне подальшого зближення з Європою та відповідно впровадження європейських стандартів урядування.

З огляду на підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україні потрібно активізувати свої зусилля для того, аби виконати міжнародні зобов'язання щодо стану демократії та гендерної рівності в країні.

Конституція України та Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" гарантують рівні права та можливості, а дискримінація за ознакою статі забороняється.

Принцип рівності прав жінок та чоловіків закріплений в Конституції України. Зокрема, ст. 24 Конституції гарантує рівність прав і свобод усім громадянам та відсутність обмежень за ознаками статі. Ст. 24 Конституції України також зазначає: "Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за неї...".

Рівне виборче право забезпечується, зокрема, згідно з частиною п'ятою статті 3 Закону України "Про вибори народних депутатів України" "забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Проте в реальному житті жінки стикаються з багатьма проблемами в процесі реалізації цих прав.

Незважаючи на понад двовідсоткове зростання жіночого представництва у Верховній Раді, показник 11 % лишається одним із найнижчих серед відповідних показників в Європі. Кількість жінок-кандидатів, що балотувалися на позачергових виборах народних депутатів 2014 року, збільшилась несуттєво (на 4 % за партійними списками і на 2 % по мажоритарним округам).

Задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі світові стандарти законодавчого врегулювання виборчого процесу допускають встановлення ґендерних квот парламентського представництва. Зокрема, Конвенція ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації жінок, прийнята 1979 року, визначає відповідальність держави за паритетне представництво жінок у виборних органах влади на основі спеціальних заходів. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий 16 грудня 1996 року, зобов'язує держави, які беруть у ньому участь, забезпечити для жінок і чоловіків рівні права користування всіма громадянськими і політичними правами.

Згідно міжнародних стандартів та зобов'язань Україна "має зробите все можливе, аби ліквідувати дискримінацію по відношенню до жінок в політичному та суспільному житті країни" (стаття 7 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), прийнята резолюцією 34/180 Генеральної Асамблеї на 34-й сесії ГА ООН 18 грудня 1979 року та ратифікована Україною 12 березня 1981 року), а політичні гравці заохочуються до "просування ідеї рівної участі жінок та чоловіків в політичних партіях з метою досягнення рівня кращого та ґендерно збалансованого представництва жінок на виборних посадах всіх рівнів, на яких приймаються рішення" (Стаття 3 Рішення 7/09 Міністерської ради ОБСЄ про участь жінок у політичному і суспільному житті, прийняте в Афінах 2 грудня 2009 року.).

Інші міжнародні угоди, схвалені та ратифіковані Україною, також засвідчують наміри нашої держави забезпечувати рівні можливості для жінок і чоловіків у виборчому процесі.

Зважаючи на недієвість чинного законодавства, а також те, що 26 вересня 2013 року була затверджена Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, у якій передбачається зміна виборчого законодавства для досягнення ґендерного співвідношення на рівні не менше 30 % і не більше 70 % однієї статі у складі депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих органів влади, постала необхідність створенні конкретних інструментів доступу до реалізації безпосередньої участі жінок в управлінні державними справами, зокрема через застосування механізму ґендерного квотування шляхом внесення відповідних змін до виборчого законодавства та Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)" сприятиме реальному забезпеченню рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо їхньої участі у виборчому процесі.

Завданням законопроекту є створення додаткових умов для забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до участі у прийнятті рішень на рівні законодавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" в частині особливостей формування виборчих списків.

Законопроектом визначається порядок, який забезпечить загальне ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 % і не більше 70 % однієї статі у відповідних виборчих списках. При цьому у першій п'ятірці пропонується запровадити частку представників однієї статі на рівні не більше 60 %.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

У результаті прийняття цього проекту будуть створені додаткові гарантії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків бути обраними за списками політичних партій до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Таким чином, шляхом створення конкретних інструментів, які сприятимуть безпосередній участі жінок в управлінні державними справами, буде зроблено ще один важливий крок до справжньої та реальної ліквідації рудиментів дискримінації за ознаками статі, що сприятиме активізації участі жінок у громадському та політичному житті, піднесенню авторитету України як держави, яка сповідує принцип рівних можливостей, котрий є важливою та невід'ємною складовою політики країни розвиненої демократії.

 

Народні депутати України:

Кондратюк О. К.

Іонова М. М.

Геращенко І. В.

Гриневич Л. М.

Немиря Г. М.

Тарасюк Б. І.

Пацкан В. В.

Кужель О. В.

Семерак О. М.

Опрос