Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сокращения перечня государственных наград, расширения объема прав награжденных лиц, установления ограничений в награждении государственными наградами определенных субъектов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.12.2014 № 1451
Дата рассмотрения: 12.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення переліку державних нагород, розширення обсягу прав нагороджених осіб, встановлення обмежень у нагородженні державними нагородами певних суб'єктів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогоднішній день система державних нагород України перебуває в незбалансованому та розхитаному вигляді. Обсяг і зміст відзнак Української держави, що визначаються як державні нагороди України, внаслідок доповнень Закону, істотно збільшився.

З приводу ситуації, що склалася, можливі два її можливих визначення.

Перша. Тепер державні нагороди України, в силу їх величезного масиву, не втілюють у собі вищу форму відзначення громадян за видатні заслуги перед країною та Українським народом, а слугують лише способом вирішення суто практичних питань.

Друга. Державні нагороди України продовжують являти собою вищу форму відзначення громадян, але сама ця "вища форма" істотно подрібнішала (і це доводиться арифметично через зворотну пропорцію).

Будь-яка тенденція з визначених вище не додає авторитету Українській державі, як усередині країни, серед громадян, так і зовні, на світовій арені.

Найбільшим чинником дисбалансу вдається такий різновид державних нагород, як почесне звання. Цей атавізм радянської адміністративно-командної системи, що мав здебільшого ідеологічне навантаження, не лише не знищено у сучасній Україні, але істотно роздуто. Тридцять вісім почесних звань має Україна!

Окрім того, що значимість таких державних нагород зменшується зворотно пропорційно їх кількості, ситуація, що склалася з почесними званнями, вдається просто несправедливою. Наприклад, наявність такого почесного звання, як "Заслужений працівник ветеринарної медицини", об'єктивно викликає нагальну потребу у встановленні аналогічних почесних звань у суміжних галузях народного господарства. Зокрема, шляхом такого ж відзначення високопрофесійних зоотехніків або фахівців племінної справи у тваринництві.

Таким чином, слід або відзначати титулом "Почесний" представників всіх сфер діяльності, галузей народного господарства, тощо (і це остаточно знецінить самий факт безпосереднього нагородження та державної нагороди як феномену відзначення), або повністю скасувати цей архаїчний та ганебний інститут ідеологічного впливу на маси.

На окрему увагу заслуговує суперечлива з приводу справедливості можливість нагородження державними нагородами державних службовців. Будь-який державний службовець є в певному розумінні представником держави або особою, що виконує функції держави. Таке тлумачення терміну "державний службовець" є цілком обґрунтованим та законним. Але, виходячи з наведеного, однозначно випливає, що в певному сенсі кожен державний службовець сам себе нагороджує державною нагородою. Це є неприпустимим. Таким чином, справедливим та чесним буде виключити державних службовців зі складу суб'єктів, що можуть бути нагороджені державними нагородами.

У той же час слід відзначити, що державна нагорода не є клеймом, якого неможливо позбутись. Наразі в чинному вигляді Закон іншого не передбачає, оскільки нагороджені особи не мають жодних прав щодо відмови від державної нагороди. А у разі фактичної відмови це не матиме ніякого юридичного значення. Отже Закон потребує вдосконалення, а саме - розширення обсягу прав, зокрема, закріплення права нагородженої особи на відмову від державної нагороди.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту

Метою законопроекту є:

- відновлення особливої цінності державних нагород України та їхньої значимості у суспільстві;

- досягнення справедливості при нагородженні державними нагородами;

- усунення невиправданих переваг та дискримінацій представників різних професій при нагородженні їх державними нагородами;

- подолання дисбалансу у системі державних нагород України;

- закріплення невідчужуваного права громадян на відмову від державної нагороди.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України", а саме:

- заборону нагороджувати державними нагородами державних службовців; відповідно, виключено норму про державні нагороди державних службовців з законів України "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про затвердження Дисциплінарного статуту Митної служби України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту", "Про судоустрій і статус суддів";

- заборону нагороджувати державними нагородами з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, тощо;

- виключення такого виду державних нагород як "почесні звання" (виключено статтю 10 Закону);

- закріплення права нагороджених осіб на відмову від державної нагороди.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Закони України "Про державні нагороди України", "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про затвердження Дисциплінарного статуту Митної служби України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про затвердження Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту", "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не впливає на доходну та видаткову частини Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту відновить величезну значимість та соціальну цінність державних нагород в Україні. Буде усунена несправедливість з приводу можливості відзначення почесними званнями лише представників окремих галузей народного господарства, буде подолано дисбаланс та надмірну ідеологічну завантаженість певних видів державних нагород.

Скасування почесних звань дозволить усунути постійний брак державного фінансування системи державних нагород України на користь інших відзнак, встановлених законом, за рахунок відміни процедур, пов'язаних з нагородженням почесними званнями.

 

Народний депутат України

С. В. Власенко (посв. N 223)

Опрос