Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О защите прав потребителей" (относительно обозначения страны производителя (исполнителя, продавца))

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.12.2014 № 1450
Дата рассмотрения: 11.12.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо позначення країни виробника (виконавця, продавця))"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В умовах війни і пов'язаного з нею економічного спаду, основним показником, який вимагає всебічної уваги і впливу, є валовий внутрішній продукт.

Оскільки на ВВП впливає результат виробничої діяльності виключно резидентів, для корегування цього показника потрібен законний захист інтересів національного виробника.

Разом з цим в рамках інтеграційного процесу до європейського економічного простору, Україна повинна відмовитися від усіх проявів дискримінації та патерналізму, а ринкова економіка має розвиватися виключно на засадах плюралізму в усіх її сферах та на усіх рівнях.

З іншого боку, зовнішня агресія проти України зумовила підняття національної самосвідомості, патріотизму та громадської активності до найвищого з часів здобуття незалежності рівня.

Українці за рахунок власної активної правової поведінки та активної реалізації власних конституційних прав самостійно обирають способи та методи підтримки всього українського: від воїнів до тилу.

В цій ситуації необхідно за умов збереження рівних можливостей для всіх суб'єктів господарювання, створити такі умови для споживача, які максимально забезпечать його право на вільний вибір вітчизняного продукту.

Нинішні законодавчі вимоги щодо інформування споживачів про країну виробника (виконавця, продавця) товарів, робіт та послуг не дають в повній мірі можливість споживачу визначитися зі своїм вибором.

Зокрема, обсяг інформації, яка є обов'язковою для оприлюднення згідно із законом, є досить значним, що вимагає від споживача певного часу на ознайомлення з нею. Вимога закону щодо оприлюднення інформації про місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) на сьогоднішній день не дозволяє споживачу оперативно акцентувати на ній увагу, оскільки її візуальне виділення наразі не передбачене.

Штрихове кодування, по-перше, не дозволяє споживачу достеменно бути впевненим у країні походження чи виробництва продукції, по-друге, завжди залишає імовірність помилки.

Аналіз чинного законодавства дозволив зробити висновок про те, що всі вимоги підзаконних актів (технічних регламентів тощо) щодо оприлюднення інформації про окремі групи товарів, робіт та послуг, їх маркування тощо, базуються на вимогах статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", яка здійснює загальне регулювання права споживача на інформацію про продукцію.

Іншими законами дане питання не регулюється.

Таким чином, для досягнення цілей цього законопроекту достатньо внести відповідні зміни до статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

2. Цілі та завдання законопроекту

Цілями законопроекту є законне сприяння споживачу у вільному виборі продукту вітчизняного виробництва (походження) шляхом однакового та неупередженого інформування про країну виробника (виконавця, продавця).

Законопроект спрямований на підтримку національного виробника.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 Закону Україні "Про захист прав споживачів", встановивши:

1) обов'язкову вимогу здійснювати позначення слова "Виробник" ("Виконавець", "Продавець"), назви країни та її державного прапора на площі, яка складає не менше тридцяти відсотків площі, зайнятої всією інформацією, яка підлягає обов'язковому доведенню до споживача;

2) обов'язкову вимогу здійснювати вищезазначене позначення на площі, яка складає не менше тридцяти відсотків площі титульної сторінки (основної складової частини), якщо супровідна документація чи інший спосіб доведення інформації до споживачів складається з кількох сторінок (складових частин);

3) вищезазначені вимоги для інформації про походження продуктів харчування, упакованих або розфасованих в Україні.

Для уникнення негативних наслідків від можливих додаткових витрат для іноземних виробників (виконавців, продавців) передбачено відтермінування набрання чинності законом строком на три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Для уникнення негативних наслідків від можливих додаткових витрат для національного виробника та продуктів українського виробництва передбачено звільнення від обов'язків, що запроваджуються законопроектом, строком на один рік з дня набрання законом чинності.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про інформацію", Закон України "Про рекламу", Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та Закон України "Про захист прав споживачів".

Частина 1 статті 700 Цивільного кодексу України зобов'язують продавця надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу, яка, у свою чергу, має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Сфера регулювання цього положення стосується тільки продавця, а саме положення має відсилочний характер, отже внесення змін не потребує.

Стаття 14 Закону України "Про інформацію" також має відсилочний характер, встановлюючи, що правовий режим інформації про товар (роботу, послугу) визначається законами України про захист прав споживачів, про рекламу, іншими законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Внесення змін не потребує.

Частина 7 статті 8 Закону України "Про рекламу" встановлює, що розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою. Внесення змін не потребує.

Також сферу відносин, щодо зазначення походження товару регулює Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Однак він стосується виключно правової охорони відповідних зазначень, які є правом виробника, а не його обов'язком.

Положення законопроекту ніяким чином не суперечитимуть Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", при цьому кожний виробник (виконавець, продавець) вправі безперешкодно поєднати захищене зазначення походження товару із новими вимогами щодо доведення інформації до споживача.

Решта нормативно-правових актів, які регулюють відносини у даній сфері, є підзаконними і приймаються відповідно, на підставі та на виконання Закону України "Про захист прав споживачів".

Таким чином, реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законів, крім Закону України "Про захист прав споживачів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація положень законопроекту не впливатиме на дохідну чи видаткову частини Державного бюджету України ані на поточний рік, ані на наступні роки.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту

Очікуваним наслідком прийняття законопроекту є збільшення валових показників національного продукту у зв'язку з високим рівнем запиту в суспільстві на підтримку українського виробника та законного спрощення доступу до інформації про нього.

 

Народний депутат України

І. А. Артюшенко (посвідчення N 279)

Опрос